Xóa tác vụ hoặc kế hoạch

Có nhiệm vụ hoặc kế hoạch bạn không cần nữa không? Thoát khỏi nó!

Lưu ý: Bạn muốn đóng hoặc lưu trữ một gói thay vì xóa bỏ? Hiện tại bạn không được hỗ trợ trong Trình lập kế hoạch. Chúng tôi có một số gợi ý về cách xử lý kế hoạch đóng gói và chúng tôi rất muốn nghe ý tưởng của bạn. Hãy để chúng tôi phản hồi của bạn hoặc bỏ phiếu cho các tính năng mà người khác đã đề xuất, tại Planner.uservoice.com.

Tác vụ

Bạn có thể xóa một nhiệm vụ khỏi bảng của gói hoặc trong khi trong thông tin chi tiết của nhiệm vụ.

Cảnh báo: Không có cách nào để khôi phục một nhiệm vụ đã xóa. Nếu bạn vô tình xóa một tác vụ, bạn sẽ cần phải tạo lại nó từ đầu.

Để xóa một nhiệm vụ trên bảng, hãy chọn ba chấm ở bên phải thẻ nhiệm vụ, rồi chọn xóa.

Từ bảng, bấm vào dấu chấm lửng rồi bấm Xóa bỏ

Nếu bạn đang ở trong thông tin chi tiết của nhiệm vụ, hãy chọn ba chấm ở phía trên bên phải, rồi chọn xóa.

Bấm Xóa khỏi chi tiết tác vụ

Kế hoạch

Mỗi kế hoạch cũng là một nhóm Office 365. Khi bạn xóa một gói, bạn cũng sẽ xóa vĩnh viễn nhóm. Điều này sẽ loại bỏ tất cả các cuộc hội thoại nhóm, email, tệp, sự kiện lịch và thông tin liên quan. Bạn phải là người quản trị nhóm để xóa một gói.

Người quản trị: xóa gói

Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể sửa nhóm để xóa bỏ nó.

Cảnh báo: Khi bạn xóa một kế hoạch, không có cách nào để khôi phục lại nhóm hoặc thông tin của nó. Tất cả các cuộc hội thoại nhóm, email, tệp tin, sự kiện lịch và thông tin liên quan sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.

Để xóa một kế hoạch, hãy chọn ba chấm ở bên phải tên kế hoạch, rồi chọn chỉnh sửa kế hoạch.

Bấm vào dấu chấm lửng rồi bấm Sửa gói

Trên hộp xuất hiện, hãy chọn xóa gói. Một thông báo xuất hiện để xác minh rằng bạn cũng muốn xóa vĩnh viễn nhóm Office 365.

Từ chỉnh sửa kế hoạch, bấm Xóa bỏ gói đăng ký

Trong hộp thoại xóa bỏ gói và nhóm Office 365 , hãy chọn tôi hiểu rằng tất cả các gói và nội dung nhóm sẽ bị xóa, rồi chọn xóa.

Hộp thoại xác nhận kế hoạch xóa

Bạn muốn rời khỏi mà không cần xóa? Nếu bạn là người quản trị, nhưng bạn muốn rời khỏi kế hoạch này, bạn sẽ cần phải trao vai trò người quản trị cho người khác trước khi bạn có thể rời khỏi.

Thành viên: rời khỏi các gói để loại bỏ chúng

Nếu bạn không phải là người quản trị, bạn không thể xóa bỏ gói đăng ký. Thay vào đó, bạn có thể rời khỏi gói để loại bỏ nó khỏi Hub Planner của bạn.

Để rời khỏi một kế hoạch, hãy chọn ba chấm ở bên phải tên kế hoạch, rồi chọn rời khỏi kế hoạch.

Rời khỏi kế hoạch

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×