Xóa tài khoản được kết nối từ Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kết nối tài khoản email mà bạn có thể có với nhà cung cấp email khác để Outlook trên web. Nó là một cách thuận tiện để xem tất cả các email của bạn trong một chỗ. Nếu bạn không còn muốn có tài khoản email khác được kết nối với Outlook trên web, bạn có thể xóa tài khoản kết nối từ Outlook trên web. Bạn chỉ đang xóa kết nối giữa các tài khoản khác và Outlook trên web, không tài khoản email hoặc thông điệp email.

Điều gì sẽ xảy ra với email hiện có của tôi khi tôi loại bỏ kết nối? Bất kỳ thông điệp email vốn được nhập vào Outlook trên web sẽ vẫn ở đó sau khi bạn ngắt kết nối tài khoản email.

Trước khi bạn ngắt kết nối tài khoản email khỏi Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào nhà cung cấp email ban đầu được liên kết với tài khoản đó và thực hiện các đảm bảo rằng bản sao của thông điệp email của bạn có. Nếu chúng nằm ở đó, sau khi bạn loại bỏ tài khoản của bạn bạn có thể xóa bỏ tất cả các thông điệp email của tài khoản đó từ Outlook trên web và bạn vẫn sẽ có một bản sao của chúng tại nhà cung cấp email của bạn. Nếu họ không có, sau khi bạn loại bỏ tài khoản, bạn có thể muốn lưu trữ thông điệp email của bạn trong một thư mục trong Outlook trên web thay vì xóa bỏ chúng.

  1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

  2. Trên thanh dẫn hướng Outlook, hãy chọn thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây .

  3. Bên dưới thiết đặt ứng dụng của bạn, hãy chọn thư.

  4. Trong ngăn bên trái, bấm Thư và bên dưới Tài khoản, bấm Tài khoản đã kết nối.

    Tài khoản được Kết nối

  5. Chọn tài khoản mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ bỏ .

  6. Bấm Có để xác nhận bạn muốn ngừng kết nối đến tài khoản đó.

  7. Sau khi bạn loại bỏ tài khoản từ Outlook trên web, bạn có thể xóa bất kỳ thông điệp email vẫn xuất hiện trong Outlook.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Xóa bỏ tất cả email trong Outlook trên web

Kết nối tài khoản email trong Outlook trên web

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×