Xóa sổ tay lớp học trong OneDrive

Xóa sổ tay lớp học trong OneDrive

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tất cả các sổ tay lớp học được lưu trữ trong OneDrive của bạn, vì vậy mà là nơi để xóa bỏ chúng.

  1. Đăng nhập Office.com bằng trường email và mật khẩu của bạn.

  2. Hãy chọn OneDrive.

  3. Chọn thư mục Sổ tay lớp học .

  4. Chọn hộp kiểm bên cạnh sổ ghi chép bạn muốn xóa.

    Sổ ghi chép lớp học được chọn trong thư mục sổ ghi chép lớp học trong OneDrive.

  5. Chọn Xóa.

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu của sổ ghi chép có thể xóa chúng. Bạn sẽ không thể xóa sổ ghi chép được chia sẻ với bạn.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×