Xóa PivotTable hoặc PivotChart

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để loại bỏ tất cả báo cáo bộ lọc, nhãn, giá trị và định dạng từ PivotTable và bắt đầu thiết kế bố trí toàn bộ một lần nữa, hãy dùng lệnh Xóa tất cả .

  1. Bấm vào PivotTable hoặc PivotChart.

  2. Trên tab phân tích , trong nhóm hành động , bấm xóa, sau đó bấm Xóa tất cả.

Xóa PivotTable

  1. Bấm vào PivotTable.

  2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm hành động , bấm xóa, sau đó bấm Xóa tất cả.

Xóa một PivotChart

  1. Bấm PivotChart.

  2. Trên tab phân tích , trong nhóm dữ liệu , bấm xóa, sau đó bấm Xóa tất cả.

    Xóa tất cả lệnh đặt lại PivotTable của bạn, nhưng không xóa bỏ nó. Kết nối dữ liệu, vị trí của PivotTable, và bộ đệm ẩn PivotTable vẫn giữ nguyên. Nếu có một PivotChart được liên kết với PivotTable, lệnh xóa tất cả cũng sẽ loại bỏ liên quan PivotChart trường, biểu đồ tùy chỉnh và định dạng.

Xóa tất cả lệnh đặt lại PivotTable của bạn, nhưng không xóa bỏ nó. Kết nối dữ liệu, vị trí của PivotTable, và bộ đệm ẩn PivotTable vẫn giữ nguyên. Nếu có một PivotChart được liên kết với PivotTable, lệnh Xóa tất cả cũng sẽ loại bỏ liên quan PivotChart trường, biểu đồ tùy chỉnh và định dạng.

Lưu ý: Nếu bạn đang chia sẻ kết nối dữ liệu hoặc nếu bạn đang sử dụng cùng một dữ liệu giữa hai hoặc nhiều PivotTable, rồi dùng lệnh Xóa tất cả trên một PivotTable có thể loại bỏ nhóm, trường được tính toán hoặc mục, và tùy chỉnh các mục trong khác chia sẻ Pivottable. Tuy nhiên, bạn được cảnh báo trước khi Excel cố gắng loại bỏ các mục trong các Pivottable được chia sẻ, và bạn có thể hủy bỏ quá trình.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×