Xóa PivotTable hoặc PivotChart

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để loại bỏ tất cả báo cáo bộ lọc, nhãn, giá trị và định dạng từ PivotTable và bắt đầu thiết kế bố trí toàn bộ một lần nữa, hãy dùng lệnh Xóa tất cả .

  1. Bấm vào PivotTable hoặc PivotChart.

  2. Trên tab phân tích , trong nhóm hành động , bấm xóa, sau đó bấm Xóa tất cả.

Xóa PivotTable

  1. Bấm PivotTable.

  2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm hành động , bấm xóa, sau đó bấm Xóa tất cả.

Xóa một PivotChart

  1. Bấm PivotChart.

  2. Trên tab phân tích , trong nhóm dữ liệu , bấm xóa, sau đó bấm Xóa tất cả.

    Xóa tất cả lệnh đặt lại PivotTable của bạn, nhưng không xóa bỏ nó. Kết nối dữ liệu, vị trí của PivotTable, và bộ đệm ẩn PivotTable vẫn giữ nguyên. Nếu có một PivotChart được liên kết với PivotTable, lệnh xóa tất cả cũng sẽ loại bỏ liên quan PivotChart trường, biểu đồ tùy chỉnh và định dạng.

Xóa tất cả lệnh đặt lại PivotTable của bạn, nhưng không xóa bỏ nó. Kết nối dữ liệu, vị trí của PivotTable, và bộ đệm ẩn PivotTable vẫn giữ nguyên. Nếu có một PivotChart được liên kết với PivotTable, lệnh Xóa tất cả cũng sẽ loại bỏ liên quan PivotChart trường, biểu đồ tùy chỉnh và định dạng.

Lưu ý: Nếu bạn đang chia sẻ kết nối dữ liệu hoặc nếu bạn đang sử dụng cùng một dữ liệu giữa hai hoặc nhiều PivotTable, rồi dùng lệnh Xóa tất cả trên một PivotTable có thể loại bỏ nhóm, trường được tính toán hoặc mục, và tùy chỉnh các mục trong khác chia sẻ Pivottable. Tuy nhiên, bạn được cảnh báo trước khi Excel cố gắng loại bỏ các mục trong các Pivottable được chia sẻ, và bạn có thể hủy bỏ quá trình.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×