Xóa nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn xóa bỏ một nhóm (và bạn là người sở hữu nhóm), đi tới tên nhóm và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > xóa bỏ nhóm. Nhóm của bạn sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.

Hãy nhớ rằng:

  • Xóa một nhóm cũng sẽ loại bỏ nhóm hộp thư và lịch từ Exchange.

  • Trang SharePoint tương ứng và tất cả các tệp của nó cũng sẽ bị xóa.

Nhóm người sở hữu và người quản trị CNTT có thể khôi phục đã bị xóa bỏ nhóm 30 ngày. Để biết thêm thông tin, hãy xem khôi phục một nhóm Office 365 đã xóa.

Người sở hữu nhóm có thể xóa bỏ một nhóm trong ứng dụng màn hình nền hoặc web.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×