Xóa một workspace trong SharePoint Workspace 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể xóa bỏ một workspace từ thanh khởi động.

 1. Trên Workspace tab, hãy bấm workspace bạn muốn xóa.

 2. Bấm Xóa bỏ, sau đó bấm một tùy chọn xóa workspace.

  Chi tiết

  • Từ máy tính này: workspace đã chọn sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn trên máy tính này. Tuy nhiên, nếu bạn đã thêm tài khoản của bạn vào một hoặc nhiều máy tính khác, workspace sẽ tiếp tục được liệt kê bên dưới thể loại "Không có trên máy tính này."

   Lưu ý: Đây là tùy chọn chỉ sẵn dùng đối với SharePoint Workspace. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng việc xóa bỏ một không gian làm việc SharePoint không có hiệu lực trên nội dung tương ứng trên máy chủ SharePoint. Nếu muốn, bạn có thể tạo một không gian làm việc SharePoint mới và tải xuống nội dung từ cùng một trang SharePoint.

  • Từ tất cả của tôi máy tính: workspace đã chọn sẽ bị xóa khỏi tất cả các máy tính mà bạn có tài khoản của bạn. Tư cách thành viên của bạn trong workspace chấm dứt, trừ khi một thành viên khác lại mời bạn. Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi bạn có tài khoản của bạn trên nhiều máy tính.

  • Cho tất cả thành viên: workspace đã chọn sẽ bị xóa trên máy tính của thành viên workspace tất cả. Tùy chọn này chỉ có sẵn cho người quản lý workspace. Dùng tùy chọn này chỉ nếu bạn chắc chắn rằng tất cả thành viên không còn sử dụng workspace và bất kỳ thông tin cần thiết đã được lưu trữ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×