Xóa một trang SharePoint hay trang con

Xóa một trang SharePoint hay trang con

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn không còn cần một SharePoint trang hay trang con, chẳng hạn như một tạo ra cho dự án đã hoàn thành, bạn có thể xóa bỏ nó để giải phóng dung lượng. Để xóa một trang web hoặc subsite trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server, bạn cần phải là người quản trị hoặc có toàn quyền kiểm soát.

Nếu bạn không chắc chắn Phiên bản của bạn đang sử dụng SharePoint, hãy xem Phiên bản SharePoint tôi đang dùng?, hoặc yêu cầu người quản trị của bạn.

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Có kinh nghiệm với SharePoint? Hãy xem xóa bỏ một site hoặc subsite hướng dưới đây.

Lưu ý: Khi bạn xóa một trang web, bạn cũng xóa bất kỳ site con, nội dung, và thông tin người dùng là một phần của trang, bao gồm tài liệu, thư viện tài liệu, danh sách và dữ liệu danh sách. Nếu bạn xóa một site nhóm nhóm kết nối, bạn cũng xóa nhóm Office 365 được liên kết với nó.

Nhóm đầu trang
 1. Dẫn hướng đến site nhóm kết nối nhóm hoặc liên lạc trang bạn muốn xóa.

  Lưu ý: Khi bạn xóa một site nhóm, phím này cũng sẽ xóa nhóm Office 365 được kết nối với trang.

 2. Bấm thiết đặt  Nút Thiết đặt Office 365 ở đầu trang và sau đó bấm trang thông tin.

  Thiết đặt menu với trang thông tin được chọn

 3. Ở dưới cùng của Pa-nen sửa trang thông tin, hãy bấm xóa trang web.

  Site nhóm SharePoint xóa bỏ vị trí trang

  Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 4. Đối với site nhóm, trong ngăn Nhóm xóa bỏ Office 365, xác nhận rằng bạn muốn xóa bỏ nhóm Office 365 và liên kết trang web hoặc tệp, rồi bấm xóa.

  Xác nhận rằng bạn muốn xóa bỏ nhóm liên kết

  Lưu ý: Khi bạn xóa một site nhóm nhóm kết nối, có thể có một thời gian trễ trước khi site được loại bỏ khỏi SharePoint.

  Để giao tiếp site, trong hộp thoại xóa bỏ trang web này , hãy bấm xóa.

  Xóa bỏ trang cảnh báo và xác nhận màn hình

Khi bạn xóa một trang web, bạn cũng xóa bất kỳ site con, nội dung, và thông tin người dùng là một phần của trang, bao gồm tài liệu, thư viện tài liệu, danh sách và dữ liệu danh sách.

Lưu ý: Bạn cần phải có toàn quyền kiểm soát để xóa một trang hay trang con. Nếu bạn không có mức cấp phép này, nói chuyện với người quản trị trang hoặc người quản lý của bạn. Hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa trang web, và bạn có quyền thích hợp, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

 1. Dẫn hướng đến trang hay trang con bạn muốn xóa.

 2. Bấm thiết đặt  Nút Thiết đặt Office 365 ở đầu trang hay trang con và bấm thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt thả xuống

 3. Bấm xóa trang web này bên dưới đầu đề Hành động Site trên Trang thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt menu với xóa trang web này được tô sáng

  Lưu ý: Nếu xóa trang web này không xuất hiện trên Trang thiết đặt trang, bạn có thể không có quyền xóa trang web này, hoặc bạn đang cố gắng xóa một trang mức cao nhất được kết nối với một nhóm Office 365 .

 4. Trên trang Xóa trang web này , hãy xác nhận rằng bạn đang xóa đúng trang web, sau đó bấm xóa.

  Xóa bỏ trang cảnh báo và xác nhận màn hình

Có kinh nghiệm với SharePoint? Hãy xem xóa bỏ một site hoặc subsite hướng dưới đây.

Xóa một SharePoint Server trang hay trang con

Khi bạn xóa một trang web, bạn cũng xóa bất kỳ site con, nội dung, và thông tin người dùng là một phần của trang, bao gồm tài liệu, thư viện tài liệu, danh sách và dữ liệu danh sách.

Lưu ý: Bạn cần phải có toàn quyền kiểm soát để xóa một trang hay trang con. Nếu bạn không có mức này, nói chuyện với người quản trị trang hoặc người quản lý của bạn. Hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa trang web, và bạn có quyền thích hợp, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

 1. Dẫn hướng đến trang hay trang con bạn muốn xóa.

 2. Bấm thiết đặt  Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. ở đầu trang hay trang con, sau đó bấm thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt tùy chọn bên dưới nút thiết đặt

  Nếu bạn đang dùng SharePoint Server 2010, bấm Hành động Site Menu Hành động Site và sau đó bấm Thiết đặt trang.

  Thiết đặt site trên menu hành động site

 3. Bấm xóa trang web này bên dưới đầu đề Hành động Site trên Trang thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt menu với xóa trang web này được tô sáng

  Lưu ý: Nếu xóa trang web này không xuất hiện trên Trang thiết đặt trang, bạn có thể không có quyền xóa trang web này, hoặc bạn đang cố gắng xóa một trang mức cao nhất được kết nối với một nhóm Office 365 .

 4. Trên trang Xóa trang web này , hãy xác nhận rằng bạn đang xóa đúng trang web, sau đó bấm xóa.

  Xóa bỏ trang cảnh báo và xác nhận màn hình

Xóa một trang hay trang con hướng

Nếu bạn đang giàu kinh nghiệm với SharePoint, đây là cách để xóa một trang web hoặc subsite trong bất kỳ phiên bản.

Phiên bản SharePoint

Các bước xóa

Xác nhận

Site nhóm SharePoint Online

Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Trang thông tin> xóa bỏ trang

Chọn hộp để xóa bỏ nhóm, sau đó bấm xóa bỏ

Trang SharePoint Online liên lạc

Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Trang thông tin> xóa bỏ trang

Bấm xóa bỏ

Trải nghiệm cổ điển SharePoint trực tuyến hoặc các phiên bản trước của SharePoint Online

Thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. > thiết đặt site> Hành động trang > xóa bỏ trang web này

Bấm xóa bỏ

SharePoint Server 2016, 2013

Thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. > thiết đặt site> Hành động trang > xóa bỏ trang web này

Bấm xóa bỏ

SharePoint Server 2010

Hành động site Menu Hành động Site > thiết đặt site > Hành động trang > xóa bỏ trang web này

Bấm xóa bỏ

Xóa một trang web bằng tai nạn?

Nếu bạn vô tình xóa một trang web trong SharePoint, nó có thể thường được khôi phục từ thùng rác của tuyển tập site người quản trị tuyển tập trang. Hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa.

Tìm kiếm thông tin về nhóm, xóa danh sách, thư viện, tài liệu và quyền?

Xóa bỏ thư viện hoặc danh sách

Xóa thư viện tài liệu trong SharePoint

Xóa danh sách trong SharePoint

Xóa bỏ cột trong danh sách hoặc thư viện

Xóa một cột trong danh sách hoặc thư viện SharePoint

Xóa một tệp, thư mục, nối kết hoặc mục danh sách

Xóa tệp, thư mục hoặc liên kết khỏi thư viện tài liệu SharePoint

Xóa mục danh sách trong SharePoint Online

Quyền

Tìm hiểu các mức quyền trong SharePoint

Chỉnh sửa và quản lý quyền cho một danh sách hoặc thư viện SharePoint

Nhóm và nhóm kết nối site trong Office 365

Tìm hiểu về nhóm Office 365

Tạo và quản lý các nhóm SharePoint

Quản lý tạo nhóm Office 365

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Cập Nhật tháng 3, 2017 nhờ phản hồi của khách hàng.

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng bao gồm cách bạn đã nhận được ở đây, phiên bản SharePoint, HĐH và trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×