Xóa một trang chính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mọi trang có một trang chính theo mặc định và một site phải luôn có ít nhất một trang chính. Bạn có thể xóa bất kỳ trang chính trên trang tuyển tập trang chính không được đặt làm trang chính mặc định.

Để xóa một trang chính, bạn phải có quyền thiết kế hoặc quản lý trang web.

  1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút hoặc thiết đặt Thiết đặt SharePoint 2016 nút trên thanh tiêu đề. , bấm Thiết đặt trang.

    Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang web hoặc thiết đặt được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

  1. Trong Bộ sưu tập trình thiết kế Web, hoặc phần bộ sưu tập , bấm vào trang cái có sẵn.

  2. Trỏ đến trang cái mà bạn muốn xóa, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm xóa bỏ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×