Xóa một tài khoản email ra khỏi ứng dụng Thư và Lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận email từ tài khoản cụ thể trong ứng dụng thư cho Windows 10, bạn có thể hoặc xóa tài khoản và loại bỏ nó khỏi ứng dụng, hoặc bạn có thể tắt tính năng email cho tài khoản đó. Xóa bỏ hoặc loại bỏ tài khoản khỏi một trong hai ứng dụng này cũng sẽ loại bỏ bất kỳ lịch nào được liên kết với tài khoản đó.

Xóa tài khoản từ các ứng dụng thư và lịch

 1. Trong ứng dụng thư hoặc lịch, chọn thiết đặt ở góc dưới bên trái. Thiết đặt

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy chọn Thêm Biểu tượng Thêm ở dưới cùng của trang để xem tùy chọn thiết đặt .

  Biểu tượng Thiết đặt trong Thư Outlook

 2. Chọn Quản lý tài khoản, sau đó chọn tài khoản mà bạn muốn loại bỏ.

  Tài khoản trong ứng dụng Thư

 3. Chọn xóa bỏ tài khoản. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn xóa bỏ tài khoản , bạn có thể đang cố gắng loại bỏ tài khoản email mặc định thêm vào khi bạn đăng nhập vào Windows 10. Bạn có thể tắt tính năng email từ tài khoản này thay vào đó.

  Lưu ý: Tùy chọn xóa bỏ tài khoản sẽ loại bỏ tài khoản từ các ứng dụng thư và lịch, nhưng không ảnh hưởng đến tài khoản đó. Ví dụ, nếu bạn loại bỏ tài khoản Outlook.com từ các ứng dụng thư và lịch, bạn có thể vẫn truy nhập tài khoản đó bằng cách dùng ứng dụng khách email khác hoặc trên web tại https://outlook.com.

  Xóa tài khoản trong ứng dụng Thư

Tắt tính năng email cho tài khoản

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa email cho tài khoản, vì bạn không thể xóa tài khoản mặc định hoặc bạn chỉ muốn sử dụng tài khoản cho lịch của bạn, bạn có thể thay đổi thiết đặt đồng bộ cho tài khoản.

 1. Chọn Thiết đặt ở góc dưới bên trái.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy chọn Thêm Biểu tượng Thêm ở cuối trang để xem tùy chọn Thiết đặt.

 2. Chọn Quản lý tài khoản, sau đó chọn tài khoản mà bạn không còn muốn nhận email từ.

 3. Chọn thiết đặt đồng bộ thay đổi hộp thư, rồi cuộn xuống tới tùy chọn đồng bộ.

 4. Dùng thanh trượt để thiết lập Email để tắt và sau đó chọn xong > lưu.

Nếu thiết đặt đồng bộ thay đổi hộp thư bị mờ đi và bạn không thể truy nhập nó, hãy xem đồng bộ giải quyết vấn đề đã biết trong ứng dụng thư và lịch trong Windows 10.

Thêm thông tin

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×