Xóa một tài khoản được kết nối khỏi Outlook.com

Nếu bạn không còn muốn kết nối một tài khoản email khác với Outlook.com, bạn có thể loại bỏ tài khoản kết nối đó khỏi Outlook.com. Bạn chỉ loại bỏ được kết nối giữa tài khoản khác đó và Outlook.com, chứ không loại bỏ tài khoản email hoặc thư email.

Điều gì sẽ xảy ra với email của tôi khi tôi loại bỏ tài khoản được kết nối?

Bất kỳ thông điệp email nào đã được nhập vào Outlook.com sẽ vẫn ở đó sau khi bạn ngắt kết nối tài khoản email.

Mẹo: Trước khi bạn loại bỏ tài khoản email khỏi Outlook.com, chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào tài khoản thông qua nhà cung cấp email gốc và đảm bảo các bản sao email của bạn nằm ở đó. Nếu các bản sao nằm ở đó, bạn có thể xóa mọi email của tài khoản đó khỏi Outlook.com sau khi loại bỏ tài khoản và bạn vẫn sẽ có một bản sao của chúng tại nhà cung cấp email của mình. Nếu các bản sao không nằm ở đó, sau khi loại bỏ tài khoản, bạn có thể muốn lưu trữ thư email của mình vào một thư mục trong Outlook.com thay vì xóa chúng.

Sau khi bạn loại bỏ tài khoản khỏiOutlook.com, bạn không còn có thể gửi email từ tài khoản đó trong Outlook.com.

Làm thế nào để loại bỏ tài khoản được kết nối

  1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

  2. Chọn Đồng bộ hóa email.

  3. Trong mục Quản lý tài khoản được kết nối của bạn, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn loại bỏ rồi chọn Xóa Xóa .

  4. Chọn Lưu.

  5. Sau khi bạn loại bỏ tài khoản trong Outlook.com, bạn có thể xóa thông điệp email từ tài khoản kết nối.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ một biệt danh email trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×