Xóa một sổ tay trong OneNote Online

Nếu có sổ tay nào trên OneDrive bạn không còn cần nữa, bạn có thể xóa sổ tay đó đi. Nếu có khả năng bạn sẽ sử dụng lại sổ tay đó vào một lúc khác, bạn có thể giữ lại sổ tay và từ ứng dụng OneNote 2016 cho máy tính chạy Windows, bạn có thể dừng chia sẻ sổ tay đó hoặc thay đổi người có thể xem hoặc chỉnh sửa sổ tay.

Lưu ý: Trước khi xóa một sổ tay bạn đã chia sẻ với người khác, hãy báo cho tất cả những người có quyền xem hoặc chỉnh sửa sổ tay biết rằng bạn sắp loại bỏ sổ tay đó, để họ không bị mất những tài liệu công việc của mình.

  1. Mở OneDrive, rồi tìm sổ tay trong danh sách tệp của bạn (thường sẽ nằm ở Tệp > Tài liệu).

  2. Đặt con trỏ vào ô sổ tay hoặc tên tệp (tùy theo dạng xem bạn đang sử dụng), rồi kiểm tra vòng tròn xuất hiện.

  3. Bấm vào Xóa trong menu trên phần đầu của OneDrive.

    Quan trọng:  Sau khi xóa sổ tay, bạn có thể không phục hồi được sổ tay này. Hãy luôn sao lưu những ghi chú quan trọng trước khi xóa.

Sau khi bị xóa, sổ tay đó vẫn có thể hiển thị trong danh sách sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn có một danh sách gọn ghẽ hơn, chỉ bao gồm những sổ tay mình sử dụng thì bạn có thể mở ứng dụng OneNote trên máy tính, rồi loại bỏ sổ tay đó khỏi danh sách sổ tay của bạn. Để thực hiện điều này, hãy mở OneNote 2016 for Windows, bấm vào mũi tên cạnh tên sổ tay của bạn, tìm sổ tay bạn đã xóa, bấm chuột phải vào sổ tay đó, rồi chọn Đóng Sổ tay Này.

Nếu không muốn xóa toàn bộ sổ tay, bạn có thể xóa mục hoặc xóa trang.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×