Xóa một người dùng khỏi tổ chức của bạn

Cập nhật gần nhất: 16/05/2018

Trước khi xóa người dùng khỏi gói đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn, chúng tôi đề xuất bạn lưu email và dữ liệu OneDrive của người dùng, rồi thực hiện các bước khác để bảo vệ doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm, xem mục Loại bỏ nhân viên cũ khỏi Office 365.

Bạn đang tìm cách xóa tài khoản người dùng Office 365 của riêng mình mà bạn sử dụng tại cơ quan hoặc trường học? Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại cơ quan hoặc trường đại học của bạn để họ thực hiện những bước này giúp bạn.

Xóa một hoặc nhiều người dùng khỏi Office 365

QUAN TRỌNG: Không xóa tài khoản người dùng nếu bạn đã chuyển đổi sang hộp thư chung hoặc nếu bạn đã thiết lập chuyển tiếp email trên tài khoản. Các chức năng trên đều cần có tài khoản. Nếu bạn đã chuyển đổi tài khoản người dùng sang hộp thư chung, bạn có thể loại bỏ giấy phép từ đó để không phải thanh toán cho tài khoản này. Nếu thiết lập chuyển tiếp email, bạn sẽ không thể loại bỏ giấy phép. Thao tác đó sẽ ngừng chuyển tiếp email và vô hiệu hóa hộp thư.

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trong Trung tâm quản trị, chọn Người dùng.

  Bấm vào Người dùng.
 3. Trên trang Người dùng Hiện hoạt, chọn tên của những người dùng mà bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa người dùng.

  Màn hình của bạn có thể trông giống như một trong hai hình sau đây:

  Xóa người dùng trong Office 365.

  Xóa người dùng trong Office 365.

  Mặc dù bạn đã xóa tài khoản của người dùng, bạn vẫn đang thanh toán cho giấy phép. Xem quy trình tiếp theo để ngừng thanh toán cho giấy phép.

  Hoặc bạn có thể gán giấy phép cho một người dùng khác. Giấy phép sẽ không được gán tự động cho một người nào đó.

Dừng thanh toán cho giấy phép

Để giảm số lượng giấy phép mà bạn sẽ thanh toán cho đến khi bạn tuyển dụng được một người khác, hãy thực hiện như sau:

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn Thanh toán > Đăng ký. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, bạn không phải là người quản trị toàn cầu và không thể thực hiện bước này. 

 2. Chọn đăng ký (nếu bạn có từ hai đăng ký trở lên), rồi chọn Thêm/Loại bỏ giấy phép để xóa giấy phép và bạn không phải thanh toán cho giấy phép đó cho đến khi tuyển dụng được người khác.

  Sử dụng các mũi tên để xóa giấy phép khỏi đăng ký của bạn.

  Sau này, khi bạn thực hiện các bước để thêm một người khác vào doanh nghiệp của mình, bạn sẽ đồng thời được nhắc mua giấy phép, chỉ bằng một thao tác bấm!

Những điều bạn cần biết về việc xóa người dùng

 • Chỉ những người có quyền người quản trị toàn cầu Office 365 hoặc quyền quản lý Người dùng cho doanh nghiệp hoặc trường học mới có thể xóa tài khoản người dùng.

 • Sau khi bạn xóa người dùng, bạn vẫn đang thanh toán cho giấy phép được gán cho người dùng đó. Bạn cần xóa giấy phép khỏi đăng ký để dừng việc thanh toán cho giấy phép đó.

 • Bạn có 30 ngày để khôi phục tài khoản trước khi dữ liệu của người dùng bị xóa vĩnh viễn.

 • Nếu bạn muốn giữ lại dữ liệu OneDrive của người dùng, hãy di chuyển dữ liệu đó tới một vị trí khác. Bạn thậm chí có thể làm điều này sau khi xóa tài khoản tối đa 30 ngày. Xem mục Nhận quyền truy nhập vào và sao lưu dữ liệu của người dùng cũ. Bạn không cần phải di chuyển các tệp SharePoint của người dùng; bạn vẫn sẽ có quyền truy nhập vào các tệp đó.

 • Nếu bạn muốn giữ lại email của người dùng, TRƯỚC KHI xóa tài khoản, bạn hãy di chuyển email đó tới một vị trí khác. Nếu bạn đã xóa tài khoản: bạn có thể khôi phục tài khoản đó trong vòng 30 ngày, rồi di chuyển dữ liệu email, sau đó xóa tài khoản. Xem mục Nhận quyền truy nhập và sao lưu dữ liệu của người dùng cũ.

 • Nếu bạn có đăng ký Enterprise, như Office 365 Enterprise E3, bạn có thể lưu giữ dữ liệu hộp thư của tài khoản người dùng Office 365 đã xóa bằng cách chuyển hộp thư trở thành hộp thư không hiện hoạt. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Quản lý các hộp thư không hiện hoạt trong Exchange Online.

 • Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng Active Directory đang đồng bộ hóa với Azure AD, bạn cần phải xóa tài khoản người dùng khỏi Active Directory. Bạn không thể làm việc đó thông qua Office 365. Để được hướng dẫn, hãy xem bài viết này trên TechNet: Xóa Tài khoản Người dùng.

 • Để xóa nhiều tài khoản cùng một lúc, xem lệnh ghép ngắn Remove-MsolUser của PowerShell.

Khắc phục sự cố với việc xóa người dùng

Dưới đây là những sự cố mọi người thường gặp nhất:

 • Bạn nhận được thông báo lỗi dọc theo dòng "Không thể xóa người dùng. Vui lòng thử lại sau." Kiểm tra kỹ xem tài khoản có cài đặt chuyển tiếp email hay đã được chuyển đổi sang hộp thư chung. Cả hai điều này đều sẽ gây ra lỗi đó. Bạn không muốn xóa tài khoản nếu tài khoản có chuyển tiếp email hoặc đã được chuyển đổi sang hộp thư chung.

 • Bạn không có quyền thích hợp để xóa người dùng. Chỉ những người là người quản trị toàn cầu của Office 365 mới có thể xóa người dùng. Thông thường, đây là người hỗ trợ kỹ thuật trong trường học hoặc doanh nghiệp của bạn.

 • Bạn xóa người dùng, tuy nhiên, tên của họ vẫn tiếp tục xuất hiện trong sổ địa chỉ toàn cầu của bạn. Điều này xảy ra khi một doanh nghiệp đang sử dụng Active Directory. Bạn phải xóa tài khoản người dùng khỏi Active Directory. Để biết hướng dẫn, xem bài viết này trên TechNet: Xóa Tài khoản Người dùng.

Bạn có muốn xóa Office 365 khỏi máy tính của mình? Đi đến Hủy bỏ đăng ký của bạn.

Bài viết liên quan

Khôi phục người dùng

Xóa vĩnh viễn hộp thư

Xóa Tài khoản Người dùng: sử dụng các hướng dẫn này nếu doanh nghiệp của bạn dùng Active Directory đang đồng bộ hóa với Azure AD. Bạn không thể thực hiện việc này thông qua Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×