Xóa một lớp học trong Microsoft Teams

Xóa một lớp học trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chỉ chủ sở hữu của lớp học có thể xóa bỏ nó. Lưu ý rằng việc xóa bỏ vĩnh viễn lớp học loại bỏ quyền truy nhập vào class, nhiệm vụ, kênh và lịch của bạn cho mọi người bao gồm chính bạn.

Nếu bạn muốn lưu trữ các lớp học của bạn, hãy cân nhắc việc loại bỏ tất cả học viên và đổi tên nhóm lớp học của bạn thay vào đó.

  1. Dẫn hướng đến lớp học mà bạn muốn xóa, sau đó chọn biểu tượng dấu chấm lửng bên cạnh tên lớp học.

  2. Chọn xóa bỏ nhóm.

    Nhóm nhiều chi tiết chọn xóa bỏ nhóm này
  3. Nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa bỏ lớp học, chọn hộp kiểm và chọn xóa nhóm.

    Xóa bỏ nhóm xác nhận

Mẹo: Nếu bạn muốn khôi phục một nhóm O365 liên kết với nhóm của bạn, nhóm người sở hữu và người quản trị có thể khôi phục đã bị xóa bỏ nhóm 30 ngày. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://aka.ms/groupssoftdelete.

Tìm hiểu thêm

Loại bỏ một học viên khỏi nhóm lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×