Xóa một hiệu ứng tô ảnh hoặc từ một biểu đồ mục

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng thủ tục này để xóa một hình ảnh hoặc hiệu ứng tô từ khu vực sơ đồ, vùng vẽhoặc chú giải trong biểu đồ 2-D và 3-D, hoặc tường và nền biểu đồ trong biểu đồ 3-D.

  1. Bấm đúp vào mục biểu đồ bạn muốn thay đổi, sau đó bấm vào tab mẫu .

  2. Để xóa ảnh hoặc hiệu ứng tô và trả về đối tượng để định dạng mặc định, hãy bấm tự động bên dưới khu vực.

    Để xóa tất cả định dạng, bao gồm ảnh hoặc hiệu ứng tô, bấm không có bên dưới khu vực.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×