Xóa một cột trong danh sách hoặc thư viện SharePoint

Xóa một cột trong danh sách hoặc thư viện SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

SharePoint cột trợ giúp bạn nhóm, phân loại và theo dõi thông tin, chẳng hạn như bộ phận tên hoặc số dự án. Có những cột cho site, giống như có những cột cho danh sách và thư viện. Bạn có thể thêm cột trang vào danh sách hoặc thư viện. Nếu bạn không còn dùng danh sách, thư viện hoặc cột của trang, bạn có thể xóa bỏ nó.

Để tạo một cột trang web hoặc trang, hãy xem tạo một cột trong danh sách SharePoint hoặc thư viện.

Để xóa một cột cho danh sách hoặc thư viện, bạn phải có ít người thiết kế SharePoint nhóm quyền cho site.

Cập Nhật tháng 5, 2018

Xóa cột từ SharePoint trực tuyến danh sách hoặc thư viện

 1. Trong ứng dụng công cụ khởi động Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 , bấm SharePoint, định vị và đi đến trang và rồi mở danh sách hoặc thư viện. Nếu SharePoint danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên trang hoặc trong thanh khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện trên một trang, bấm thiết đặt Nút thiết đặt từ SharePoint Online , bấm Nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  Thiết đặt menu với nội dung trang được tô sáng
 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện.

  Thiết đặt menu với thiết đặt danh sách được tô sáng
 3. Trên trang Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện , trong phần cột , bấm vào tên của cột mà bạn muốn xóa.

  Danh sách cột phần trong thiết đặt danh sách
 4. Cuộn đến cuối trang sửa cột và sau đó bấm xóa.

  Nút xóa cột trang

  Lưu ý:  Danh sách và thư viện chứa cột bắt buộc không thể xóa bỏ, chẳng hạn như tiêu đề hoặc tên. Nếu cột không thể xóa bỏ, nút xóa không sẵn dùng. Nếu bạn không thể xóa bỏ một cột, nhưng bạn không muốn cột xuất hiện trong dạng xem, bạn có thể ẩn nó từ dạng xem.

 5. Khi được nhắc, hãy bấm OK để lưu.

  Xóa bỏ hộp xác nhận để bấm ok để xóa bỏ
 6. Để trở lại danh sách hoặc thư viện, bấm vào tên trong khởi động nhanh hoặc trong đường dẫn ở đầu trang thiết đặt.

Xóa cột trang từ SharePoint trực tuyến

Cột trang là một cột được chia sẻ, và không riêng lẻ được tạo cho mỗi danh sách. Để xóa cột trang, bạn cần loại bỏ tất cả các tham chiếu tới cột. Bao gồm sử dụng trong danh sách hoặc thư viện tài liệu. Làm trống thùng rác SharePoint của bạn để đảm bảo rằng nó không phải là tham chiếu từ một mục được xóa. Một số cột không thể xóa bỏ. Nếu không thể xóa bỏ một cột, bạn có thể ẩn cột.

 1. Bấm thiết đặt  Nút thiết đặt từ SharePoint Online , bấm Thiết đặt trang. Nếu bạn không nhìn thấy trang thiết đặt, bấm trang thông tin sau đó bấm xem tất cả các thiết đặt trang. Một số trang có thể yêu cầu bạn để chọn nội dung Site, sau đó thiết đặt trang.

 2. Dưới Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Cột của Trang.

  Tùy chọn cột trang trên trang thiết đặt site
 3. Cuộn đến cột trang bạn muốn xóa và bấm vào tên.

  Tìm cột trang và bấm vào tên
 4. Bấm xóa bỏ ở phía dưới bên phải của trang.

  Nút xóa cột trang
 5. Nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa bỏ cột vĩnh viễn, hãy bấm OK

  Xác nhận việc xóa bỏ bằng cách bấm vào OK

  Nếu bạn nhận được thông báo cho bạn để loại bỏ tất cả tham chiếu, nó có thể được tham chiếu vẫn, hoặc nó không thể xóa bỏ.

  Thông báo lỗi khi cột không thể xóa bỏ

Đầu Trang

Xóa cột từ SharePoint 2016 hoặc 2013 danh sách hoặc thư viện

Quan trọng:  Quy trình này sẽ xóa bỏ cột và bất kỳ dữ liệu trong cột. Sau khi bạn xóa một cột, bạn không thể khôi phục cột từ thùng rác.

 1. Nếu SharePoint danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên trang hoặc trong thanh khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện trên một trang, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , bấm Nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trong ruy-băng, hãy bấm vào tab danh sách hoặc Thư viện . Tên tab có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện. Ví dụ, nếu danh sách của bạn là lịch, tên tab là lịch.

  Tab Thư viện và duyệt trên ruy-băng
 3. Trong nhóm thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện.

  Nút thiết đặt thư viện SharePoint trên ruy-băng
 4. Trên trang Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện , trong phần cột , bấm vào tên của cột mà bạn muốn xóa.

 5. Cuộn xuống dưới cùng của trang thay đổi cột và sau đó bấm xóa.

  Nút xóa cột trang

  Lưu ý:  Danh sách và thư viện chứa cột bắt buộc không thể xóa bỏ, chẳng hạn như tiêu đề hoặc tên. Nếu cột không thể xóa bỏ, nút xóa không sẵn dùng. Nếu bạn không thể xóa bỏ một cột, nhưng bạn không muốn cột xuất hiện trong dạng xem, bạn có thể ẩn nó từ dạng xem.

 6. Khi được nhắc, hãy bấm OK để lưu.

  Xóa bỏ hộp xác nhận để bấm ok để xóa bỏ
 7. Để trở lại danh sách hoặc thư viện, bấm vào tên trong khởi động nhanh hoặc trong đường dẫn ở đầu trang thiết đặt.

Xóa cột trang từ SharePoint 2016 hoặc 2013

Để xóa cột trang, bạn cần loại bỏ tất cả các tham chiếu tới cột. Bao gồm sử dụng trong danh sách hoặc thư viện tài liệu. Làm trống thùng rác SharePoint của bạn để đảm bảo rằng nó không phải là tham chiếu từ một mục được xóa. Một số cột không thể xóa bỏ. Nếu không thể xóa bỏ một cột, bạn có thể ẩn cột.

 1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , bấm Thiết đặt trang.

 2. Dưới Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Cột của Trang.

  Tùy chọn cột trang trên trang thiết đặt site
 3. Cuộn đến cột trang bạn muốn xóa và bấm vào tên.

  Tìm cột trang và bấm vào tên
 4. Bấm xóa bỏ ở phía dưới bên phải của trang.

  Nút xóa cột trang
 5. Nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa bỏ cột vĩnh viễn, hãy bấm OK

  Xác nhận việc xóa bỏ bằng cách bấm vào OK

  Nếu bạn nhận được thông báo cho bạn để loại bỏ tất cả tham chiếu, nó có thể được tham chiếu vẫn, hoặc nó không thể xóa bỏ.

  Thông báo lỗi khi cột không thể xóa bỏ

Đầu Trang

Xóa cột từ SharePoint 2010 danh sách hoặc thư viện

Quan trọng:  Quy trình này sẽ xóa bỏ cột và bất kỳ dữ liệu trong cột. Bạn không thể khôi phục cột từ thùng rác.

 1. Nếu SharePoint danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Hành động Site Ảnh nút , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  Xem tất cả nội dung trang trên menu hành động Site
 2. Trong ruy-băng, hãy bấm vào tab danh sách hoặc Thư viện . Tên tab có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện. Ví dụ, nếu danh sách của bạn là lịch, tên tab là lịch.

 3. Trong nhóm thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện.

  Thiết đặt danh sách

 4. Trên trang Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện , trong phần cột , bấm vào tên của cột mà bạn muốn xóa.

  Phần Cột của thiết đặt danh sách

 5. Cuộn xuống dưới cùng của trang thay đổi cột và sau đó bấm xóa.

  Nút xóa cột ở phía dưới cùng của trang

  Lưu ý:  Danh sách và thư viện chứa cột bắt buộc không thể xóa bỏ, chẳng hạn như tiêu đề hoặc tên. Nếu cột không thể xóa bỏ, nút xóa không sẵn dùng. Nếu bạn không thể xóa bỏ một cột, nhưng bạn không muốn cột xuất hiện trong dạng xem, bạn có thể loại bỏ nó khỏi dạng xem.

 6. Khi được nhắc, hãy bấm OK.

Đầu Trang

Xóa cột trang từ SharePoint 2010

Để xóa cột trang, bạn cần loại bỏ tất cả các tham chiếu tới cột. Bao gồm sử dụng trong danh sách hoặc thư viện tài liệu. Làm trống thùng rác SharePoint của bạn để đảm bảo rằng nó không phải là tham chiếu từ một mục được xóa. Một số cột không thể xóa bỏ. Nếu không thể xóa bỏ một cột, bạn có thể ẩn cột.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , rồi bấm Thiết đặt trang.

  Thiết đặt site trên menu hành động site
 2. Trong bộ sưu tập, bấm Cột trang.

 3. Bên dưới Cột của trang, bấm vào cột bạn muốn xóa.

 4. Bấm xóa bỏ ở phía dưới bên phải của trang.

  Nút xóa cột ở phía dưới cùng của trang
 5. Nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa bỏ cột vĩnh viễn, hãy bấm OK

  Xác nhận việc xóa bỏ bằng cách bấm vào OK

  Nếu bạn nhận được thông báo cho bạn để loại bỏ tất cả tham chiếu, nó có thể được tham chiếu vẫn, hoặc nó không thể xóa bỏ.

  Thông báo lỗi khi cột không thể xóa bỏ

Đầu Trang

Xóa bỏ cột trong SharePoint 2007 danh sách hoặc thư viện

Quan trọng: Quy trình này sẽ xóa bỏ cột và bất kỳ dữ liệu trong cột.

 1. Nếu SharePoint danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên của danh sách hoặc thư viện của bạn.

  1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

   • Trên thiết đặt menu menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt tùy chọn mà bạn muốn.

   • Trên blog site, dưới Nối kết quản trị, bấm Quản lý bài đăng để hiển thị danh sách bài đăng. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách.

 2. Bên dưới cột, bấm vào tên của cột mà bạn muốn xóa.

 3. Cuộn xuống dưới cùng của màn hình và bấm xóa.

  Xóa cột nút ở phía dưới cùng của trang thiết đặt của cột
 4. Khi bạn được nhắc, nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn xóa bỏ cột, hãy bấm OK.

Lưu ý: Danh sách và thư viện chứa một số cột bắt buộc không thể xóa bỏ, chẳng hạn như tiêu đề hoặc tên cột. Nếu cột không thể xóa bỏ, nút xóa không sẵn dùng. Nếu bạn không thể xóa bỏ một cột, nhưng bạn không muốn cột xuất hiện trong dạng xem, bạn có thể ẩn nó. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về việc ẩn cột trong phần Xem thêm .

Đầu Trang

Xóa cột trang từ SharePoint 2007

Để xóa cột trang, bạn cần loại bỏ tất cả các tham chiếu tới cột. Bao gồm sử dụng trong danh sách hoặc thư viện tài liệu. Làm trống thùng rác SharePoint của bạn để đảm bảo rằng nó không phải là tham chiếu từ một mục được xóa. Một số cột không thể xóa bỏ. Nếu không thể xóa bỏ một cột, bạn có thể ẩn cột.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang và sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

  Sửa đổi tất cả tùy chọn thiết đặt trang bên dưới thiết đặt site

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trong bộ sưu tập, bấm Cột trang.

 3. Bên dưới cột của trang, bấm vào cột bạn muốn xóa.

 4. Bấm xóa bỏ ở phía dưới bên phải của trang.

  Xóa cột nút ở phía dưới cùng của trang thiết đặt của cột
 5. Nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa bỏ cột vĩnh viễn, hãy bấm OK

  Xác nhận việc xóa bỏ bằng cách bấm vào OK

  Nếu bạn nhận được thông báo cho bạn để loại bỏ tất cả tham chiếu, nó có thể được tham chiếu vẫn, hoặc nó không thể xóa bỏ.

  Thông báo lỗi khi cột không thể xóa bỏ

Tôi không thể xóa bỏ cột mà tôi đã tạo

Mặc dù có những hệ thống cột mà bạn không thể xóa bỏ, với quyền phù hợp, bạn có thể xóa bỏ cột bạn đã tạo khi nó không còn được tham chiếu. Tuy nhiên, khi bạn tìm thấy một cột mà bạn sẽ có thể xóa bỏ và không thể xóa bỏ hoặc ẩn nó trong danh sách hoặc thư viện, nó có thể bị hỏng. Vì đây là một sự kiện hiếm, hiện không có một cách để loại bỏ một tệp bị lỗi trong SharePoint. Đã có giải pháp không được hỗ trợ đăng trên social.msdn.microsoft.com mà có thể làm việc khi thực hiện bởi một người quản trị mạng hoặc SharePoint . Yêu cầu người quản trị để được trợ giúp.

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Nếu bạn đã ở đây từ tìm kiếm và nó không là thông tin bạn muốn, cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm. Vui lòng bao gồm SharePoint, Hệ điều hành và phiên bản trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cập nhật bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×