Xóa một định danh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các phiên bản trước của SharePoint Workspace hỗ trợ tạo nhiều định danh trong một tài khoản (tùy thuộc vào thiết bị chính sách). Nếu bạn đã tạo bổ sung định danh tài khoản của bạn, bạn vẫn có thể truy nhập các định danh chỉ như bạn đã thực hiện trước.

Bạn có thể xóa bỏ một căn cước bổ sung, bạn có tài khoản của bạn. Hãy nhớ rằng việc xóa bỏ một căn cước cũng có các kết quả sau:

  • Tất cả Workspace và thư liên kết với định danh đó cũng sẽ bị xóa. Vì vậy, bạn sẽ không còn nhìn thấy bất kỳ căn cước của workspaces hoặc thư trong thanh khởi động hoặc lịch sử tin nhắn.

  • Nếu định danh bạn xóa bỏ tài khoản của bạn mặc định căn cước, SharePoint Workspace sẽ chọn căn cước khác làm mặc định mới.

    Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ một căn cước nếu nó là cái duy nhất trong tài khoản.

Để xóa một định danh:

  1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

  2. Bấm tab Định danh.

  3. Chọn căn cước mà bạn muốn xóa bỏ từ menu thả xuống căn cước .

  4. Bấm vào Xóa.

  5. Bấm để xác nhận hành động.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×