Xóa mối quan hệ

Xóa mối quan hệ

Có thể có những lúc bạn muốn xóa mối quan hệ giữa các bảng. Ví dụ: một mối quan hệ có thể không còn hợp lệ hoặc bạn đang xóa một trường trong bảng. Quy trình xóa mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính khác với việc xóa mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web. Bài viết này bao gồm cả hai quy trình.

Để tìm hiểu thêm những điều cần biết về mối quan hệ, xem bài viết Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ.

Trong chủ đề này

Xóa mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Xóa mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web

Xóa mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Quan trọng: Khi bạn loại bỏ mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, bạn cũng loại bỏ hỗ trợ tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ đó nếu được kích hoạt. Kết quả là Access sẽ không còn tự động ngăn được việc tạo ra các bản ghi mồ côi ở bên "nhiều" của mối quan hệ.

Để loại bỏ mối quan hệ của bảng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, bạn xóa đường mối quan hệ trong cửa sổ Mối quan hệ. Đặt con trỏ để trỏ đến đường mối quan hệ, rồi bấm vào đường đó. Đường mối quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn. Khi đường mối quan hệ đã được chọn, hãy nhấn Delete.

 1. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Mối quan hệ.

  Lệnh Mối quan hệ trong tab Công cụ cơ sở dữ liệu

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào mục Tất cả các mối quan hệ.

 3. Bấm vào đường mối quan hệ của mối quan hệ mà bạn muốn xóa. Đường mối quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

  Tất cả bảng có các mối quan hệ được hiển thị, đang hiện các đường mối quan hệ.

 4. Nhấn phím Delete.

 5. Access có thể hiển thị thông báo Bạn có chắc muốn xóa hẳn các quan hệ đã chọn khỏi cơ sở dữ liệu không? Nếu thông báo xác nhận này xuất hiện, hãy bấm Có.

 6. Khi bạn đã hoàn tất sử dụng cửa sổ Mối quan hệ, bấm vào Lưu để lưu thay đổi bố trí mối quan hệ của bạn.

Lưu ý: Nếu một trong các bảng nằm trong quan hệ bảng đang được mở — có thể do một người khác, hoặc trong một đối tượng cơ sở dữ liệu mở chẳng hạn một biểu mẫu hoặc dạng xem — bạn sẽ không thể xóa bỏ mối quan hệ đó. Bạn sẽ cần đóng bất kỳ đối tượng nào đang mở có sử dụng các bảng này trước khi thử hủy bỏ quan hệ.

Xóa mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web

Cửa sổ Mối quan hệ không có sẵn trong các ứng dụng Access trên web. Bạn sử dụng trường trong một bảng làm nguồn (trường tra cứu) cho các giá trị trong trường có liên quan ở một bảng khác. Để xóa mối quan hệ giữa hai bảng trong ứng dụng Access trên web, bạn cần xóa trường tra cứu và dữ liệu liên kết của trường đó.

 1. Mở bảng chứa trường tra cứu bạn muốn xóa bằng cách bấm vào Chỉnh sửa bảng.

  Chỉnh sửa bảng

 2. Chọn trường tra cứu nhận giá trị của trường từ bảng khác trong ứng dụng web.

 3. Trên tab Thiết kế, bên dưới Công cụ bảng, bấm vào Xóa trường.

 4. Access sẽ hiển thị thông báo Bạn có muốn xóa vĩnh viễn (các) trường đã chọn và tất cả dữ liệu trong (các) trường đó không? Bấm vào để xác nhận việc xóa trường tra cứu và dữ liệu của trường.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể được Access nhắc xóa một hoặc nhiều chỉ mục khi xóa trường tra cứu. Nếu thông báo xác nhận này xuất hiện, hãy bấm vào .

 5. Bấm Lưu để lưu thay đổi thiết kế bảng của bạn.

Bạn chỉ muốn thông tin cơ bản để tạo hoặc chỉnh sửa mối quan hệ? Xem các bài viết sau:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×