Xóa lịch đặt trước

Bài viết này giải thích cách bạn có thể xóa một lịch Đặt chỗ không mong muốn. Bạn có thể xóa lịch đặt trước một vài cách. Bạn có thể xóa lịch Đặt phòng trong Trung tâm quản trị Microsoft 365 hoặc bạn có thể sử dụng PowerShell.

Quan trọng: Tất cả các lịch đặt chỗ mà bạn đã tạo trong 2017 hoặc trước khi phải xóa bằng hướng dẫn PowerShell về chủ đề này. Tất cả các lịch Đặt phòng được tạo trong 2018 hoặc sau khi có thể bị xóa trong Trung tâm quản trị Microsoft 365. Làm theo các bước dưới đây.

Lịch Đặt chỗ là nơi mà tất cả thông tin liên quan về lịch đặt chỗ và dữ liệu được lưu trữ. Điều này bao gồm thông tin doanh nghiệp, logo và giờ làm việc được thêm vào khi lịch Đặt phòng được tạo ra;  nhân viên và dịch vụ liên quan được thêm vào khi đã tạo lịch Đặt phòng; và tất cả các đặt chỗ và thời gian ra cuộc hẹn đã thêm vào lịch đặt vé sau khi nó được tạo ra. Sau khi một lịch Đặt phòng đã bị xóa, thông tin này bị xóa vĩnh viễn, cũng như không thể khôi phục được.

Xóa lịch Đặt phòng trong Trung tâm quản trị Microsoft 365

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

 2. Trong Trung tâm quản trị, chọn Người dùng.

  Bấm vào Người dùng.
 3. Trên trang Người dùng Hiện hoạt, chọn tên của những người dùng mà bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa người dùng.

  Xóa người dùng trong Office 365.

Xóa lịch đặt trước bằng cách dùng Exchange Online PowerShell

Lưu ý: Đặt chỗ được bật theo mặc định cho những khách hàng có các thuê bao Office 365 Business Premium hoặc Office 365 A3 và Office 365 A5. Đặt chỗ cũng sẵn có cho những khách hàng có Office 365 Enterprise E3 và E5, nhưng nó bị tắt theo mặc định. Để bật tính năng này, hãy xem nhận quyền truy nhập vào các ứng dụng Office 365 Business dành cho thuê bao doanh nghiệp.

Hãy xem kết nối với Exchange Online Power Shell để được điều kiện tiên quyết và hướng dẫn kết nối đến Exchange Online PowerShell.

Sử dụng PowerShell để xóa lịch đặt trước

Sau khi bạn đã đọc kỹ và thực hiện các bước được mô tả trong bài viết TechNet được tham chiếu ở trên, bạn có thể thực hiện các bước sau để xóa vĩnh viễn lịch Đặt phòng không mong muốn.

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng một cửa sổ lệnh Microsoft PowerShell hiện hoạt mà bạn đã chạy với tư cách là người quản trị.

  • PowerShell có thể chạy bằng cách tìm kiếm nó bằng menu bắt đầu của Windows.

  • Sau khi bạn tìm thấy nó, bấm chuột phải vào sẽ mở một menu nội dung với tùy chọn "chạy với tư cách người quản trị".

 2. Nhập lệnh sau đây:

  $user = get-credential

 3. Sau khi được nhắc, hãy đăng nhập bằng thông tin xác thực người quản trị đối tượng thuê cho người thuê Office 365 lưu trữ lịch Đặt phòng mà bạn muốn xóa vĩnh viễn.

 4. Tiếp theo, tại dấu nhắc lệnh PowerShell, hãy nhập lệnh này:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. Sau đó nhập lệnh sau đây:

  Import-PSSession $s

 6. Sau khi lệnh này được xử lý xong, hãy nhập lệnh sau đây để lấy danh sách các hộp thư Đặt phòng trong đối tượng thuê của bạn:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. Nhập lệnh sau đây:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  Hãy đảm bảo bạn thêm một khoảng trắng sau khi loại bỏ hộp thư và nhập tên chính xác của bí danh hộp thư đặt tên được liệt kê bằng cách dùng lệnh ở trên mà bạn muốn xóa vĩnh viễn, mà không có dấu ngoặc vuông.

 8. Nhập lệnh sau đây:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  Điều này sẽ cho phép bạn xác nhận rằng hộp thư bạn muốn xóa vĩnh viễn không còn hiển thị trong danh sách.  

 9. Nhập lối ra vào lời nhắc để đóng phiên PowerShell của bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×