Xóa hoặc khôi phục liên hệ trong Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng trang mọi người trong Outlook.com để xóa bỏ hoặc khôi phục liên hệ hoặc danh sách liên hệ. Phiên bản Outlook tôi có?

Xóa một danh sách liên hệ hoặc liên hệ

Lưu ý: Khi bạn xóa một liên hệ, liên hệ đó sẽ xuất hiện trong thư mục Các mục Đã xóa dưới dạng thư, với người gửi được đề là "[Không xác định]".

 1. Ở dưới cùng của màn hình, hãy chọn mọi người.

  Ảnh chụp màn hình của nút mọi người

 2. Chọn liên hệ hoặc danh sách liên hệ bạn muốn xóa và chọn xóa.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy nút xóa bỏ , liên hệ có thể là từ một tài khoản được kết nối mạng xã hội. Để xóa bỏ liên hệ, sử dụng một trình duyệt web để mở tài khoản mạng xã hội của bạn liên hệ nằm ở đâu.

  Ảnh chụp màn hình nút Xóa bên dưới thanh dẫn hướng Outlook.

 3. Chọn xóa bỏ để xác nhận.

Khôi phục danh sách liên hệ hoặc liên hệ

Bạn có thể khôi phục liên hệ hoặc danh sách bạn đã xóa nhỏ hơn 30 ngày trước liên hệ. Khi bạn khôi phục một liên hệ hoặc danh sách, Outlook.com liên hệ tự động đặt trong thư mục Liên hệ của bạn .

 1. Ở dưới cùng của màn hình, hãy chọn mọi người.

  Ảnh chụp màn hình của nút mọi người

 2. Chọn quản lý > khôi phục liên hệ đã xóa.

  Ảnh chụp màn hình menu ngữ cảnh cho nút 'Quản lý', với 'Khôi phục các liên hệ đã xóa' được chọn.

 3. Trong cửa sổ khôi phục các mục đã xóa , chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi liên hệ bạn muốn khôi phục.

 4. Ở phía trên cùng của cửa sổ, chọn khôi phục, và chọn OK.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo hoặc sửa các liên hệ trong Outlook.com

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×