Xóa bỏ video hay GIF hoạt hình từ bản trình bày của bạn

  1. Ở dạng xem Thường, trong ngăn chứa hình thu nhỏ của bản chiếu, hãy bấm hình thu nhỏ bản chiếu chứa đa phương tiện không mong muốn.

    Lưu ý: Nếu video hay GIF hoạt hình không xóa bỏ thì phương tiện đã được chèn vào bản chiếu cái hay bố trí liên kết. Để xóa video hay tệp GIF hoạt hình khỏi trang chiếu cái, trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, hãy bấm Bản chiếu Cái. Trong Dạng xem Bản cái, chọn bản chiếu cái hay bố trí chứa đa phương tiện không mong muốn.

  2. Chọn video hay GIF hoạt hình.

  3. Bấm phím DELETE.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×