Xóa bỏ và hết hạn thiết đặt trong tự động lưu trữ giải thích

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi thiết đặt và tùy chọn để tùy chỉnh tự động lưu trữ. Tuy nhiên, các thiết đặt cho hết hạn mục và xóa các mục có thể gây nhầm lẫn.

Tự động lưu trữ di chuyển mục từ vị trí ban đầu của chúng trong Microsoft Outlook sang một thư mục tệp lưu trữ khi hết hạn, tức là, khi chúng truyền qua thời gian cũ của họ. Các kiểu khác nhau của các mục Outlook đã mặc định kỳ cũ mà không thay đổi, trừ khi bạn thay đổi thiết đặt cho chúng theo cách thủ công.

Cho tôi biết thêm về khi hết hạn của các mục Outlook

Mặc định kỳ cũ khi mục trong thư mục hết hạn hoặc được xóa

Thư mục

Lão hóa thời gian

Hộp thư đến và Thư nháp

6 tháng

Mục đã gửi và các mục đã xóa

tháng 2

Hộp thư đi

3 tháng

Lịch

6 tháng

Tác vụ

6 tháng

Lưu ý

6 tháng

Nhật ký

6 tháng

Liên hệ

Không hết hạn

Lưu ý: Bạn tạo thư mục có cùng kiểu mục hộp thư đến, lịch, nhiệm vụ, ghi chúhoặc Nhật ký có cùng mặc định, tháng sáu cũ kỳ...

Xác định thời hạn của một mục

Kiểu mục

Khi bắt đầu kỳ cũ

Thông điệp email

Ngày/giờ đã nhận được hoặc khi bạn lần cuối thay đổi và lưu thư, tùy cái nào là sau này. Đánh dấu thư là đã đọc hoặc chưa đọc là ví dụ về một thay đổi thông báo.

Cuộc họp, sự kiện hoặc cuộc hẹn

Ngày khi bạn lần cuối thay đổi và lưu mục, tùy cái nào là mới hơn. Lặp lại các mục không phải là AutoArchived.

Tác vụ

Hoàn thành ngày hoặc khi bạn lần cuối thay đổi và lưu tác vụ. Các tác vụ không được đánh dấu hoàn thành sẽ không AutoArchived. Nhiệm vụ được giao cho người khác được lưu trữ chỉ khi nào được đánh dấu hoàn thành.

Ghi chú

Khi bạn lần cuối thay đổi và lưu ghi chú.

Mục Nhật ký

Ngày mục Nhật ký được tạo ra hoặc khi bạn lần cuối thay đổi và lưu mục nhập.

Liên hệ

Liên hệ không được lưu trữ theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể theo cách thủ công lưu trữ chúng.

Quan trọng: 

  • Mục được lưu trữ tại các vị trí lưu trữ, trừ khi bạn thay đổi một hoặc nhiều thiết đặt tự lưu trữ, chọn có các mục đã xóa khi hết hạn. Các mục không bị xóa khỏi vị trí lưu trữ của họ, họ có thể chỉ tự động xóa trước khi họ được chuyển sang vị trí lưu trữ của chúng. Sau khi chúng được lưu trữ, họ có thể chỉ bị xóa theo cách thủ công.

  • Chọn một tùy chọn để có các mục đã xóa vĩnh viễn xóa bỏ các mục tự động khi hết hạn. Họ không được lưu trữ. Ví dụ, nếu bạn bấm xóa đã hết hạn mục (thư mục email chỉ), tùy chọn này sẽ xóa bỏ tất cả các thư trong tất cả email thư mục của bạn, chẳng hạn như hộp thư đến, đã gửi hoặc bản thảo, khi họ đến cuối chu kỳ cũ của họ. Các thư không được lưu trữ.

Thay đổi thiết đặt để tự động lưu trữ

  1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

  2. Bấm vào tab , sau đó bấm tự động lưu trữ.

  3. Bấm Thiết đặt bạn muốn, sau đó bấm OK.

Để biết thêm thông tin bao gồm mô tả của tất cả các thiết đặt tự lưu trữ, hãy xem Sử dụng tự động lưu trữ để sao lưu hoặc xóa các mục.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×