Xóa bỏ trang, phần hoặc sổ ghi chép trong OneNote cho iPad hoặc iPhone

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dưới dạng nội dung trong thay đổi sổ ghi chép của bạn theo thời gian, bạn có thể tìm thấy ghi chú bạn không dùng nữa. Bạn có thể xóa bất kỳ trang, phần hoặc nhóm phần trong sổ ghi chép của bạn — hoặc bạn có thể xóa toàn bộ sổ ghi chép đó.

Xóa bỏ một trang khỏi một phần sổ tay

Nếu có một trang không còn cần thiết, hãy vuốt sang trái trên trang tên và gõ nhẹ vào xóa.

Xóa một trang trong OneNote for iOS

Thận trọng: Khi bạn xóa trang khỏi một phần sổ tay, tất cả các ghi chú trên trang đó, bao gồm bất kỳ đã chèn tệp và phần đính kèm, cũng sẽ bị xóa.

Xóa một phần và trang của nó từ sổ ghi chép của bạn

Nếu có một phần mà bạn không còn cần, hãy vuốt sang trái trên phần tên và gõ nhẹ vào xóa.

Xóa một mục trong OneNote for iOS

Thận trọng: Khi bạn xóa một phần từ sổ ghi chép của bạn, tất cả các trang chứa trong phần đó, cũng như các ghi chú trên các trang cũng sẽ bị xóa.

Xóa bỏ toàn bộ một sổ tay

Để giúp ngăn ngừa mất dữ liệu do vô tình, Microsoft OneNote không bao gồm một lệnh xóa toàn bộ sổ ghi chép. Bạn có thể đóng bất kỳ sổ ghi chép đang mở để loại bỏ nó khỏi danh sách sổ ghi chép trong OneNote, nhưng để xóa một sổ ghi chép và tất cả nội dung của nó ngay, bạn sẽ cần phải loại bỏ tệp sổ ghi chép ở nguồn của nó.

Cảnh báo: Hoàn thành quy trình này sẽ xóa vĩnh viễn toàn bộ nội dung của sổ ghi chép được chọn — bao gồm tất cả các phần, phần nhóm, trang, trang con, ghi chú, hình ảnh, tệp, và phần đính kèm mà nó có thể chứa. Nếu sổ ghi chép của bạn đã ở bất kỳ lúc nào được chia sẻ với người khác, hãy cân nhắc trước tiên khiến các tác giả khác trước thông báo rằng bạn đang xóa sổ ghi chép, để họ có cơ hội sao lưu bất kỳ thông tin quan trọng.

Khi bạn đã sẵn sàng để xóa một sổ ghi chép toàn bộ, hãy làm như sau:

  1. Trong OneNote, hãy gõ nhẹ Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay để mở danh sách sổ ghi chép.

  2. Gõ nhẹ và giữ sổ ghi chép mà bạn muốn xóa. Ở dưới cùng của danh sách sổ ghi chép, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng đóng sổ ghi chép Đóng sổ ghi chép, sau đó chọn đóng.

  3. Trong Safari hoặc trong bất kỳ trình duyệt Web nào khác, hãy đi đến www.onedrive.com. Nếu cần thiết, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cùng hoặc tổ chức tài khoản đó sổ ghi chép mà bạn muốn xóa bỏ là hiện đang được lưu trữ.

  4. Khi bạn đã đăng nhập thành công vào OneDrive, dẫn hướng đến thư mục tài liệu cho tài khoản của bạn.

  5. Gõ nhẹ và giữ sổ ghi chép mà bạn muốn xóa.

    Bạn sẽ thấy một dấu kiểm nhỏ bên cạnh sổ ghi chép.

  6. Trên thanh công cụ OneDrive, gõ nhẹ vào biểu tượng xóa .

  7. Xác nhận rằng bạn muốn xóa bỏ toàn bộ sổ ghi chép.

Xem Thêm

Tạo trang, phần, hoặc sổ ghi chép

Đổi tên trang, phần, hoặc sổ ghi chép

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×