Xóa bỏ một nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Xóa bỏ một nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xóa bỏ một nhiệm vụ mà bạn đã tạo trong Microsoft Teams sẽ loại bỏ tất cả dữ liệu liên kết của nó, bao gồm bất kỳ phản hồi hoặc về điểm của bạn đã ghi.

  1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn nhiệm vụ.

    Chọn tab nhiệm vụ trong kênh chung.
  2. Tìm nhiệm vụ mà bạn muốn xóa và chọn để mở nó.

  3. Chọn xóa, sau đó chọn khi bạn được nhắc để xác nhận xóa.

    Chọn xóa bỏ

Tìm hiểu thêm

Tạo một nhiệm vụ

Sửa một nhiệm vụ

Xem nhiệm vụ của bạn qua các lớp học (giáo viên)

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×