Xóa đầu trang hoặc chân trang khỏi trang đầu tiên

 1. Bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang.

 2. Chọn Trang đầu khác nhau.

  Các tùy chọn Ribbon đầu trang với trang đầu tiên khác nhau được chọn

  Nội dung của đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên bị loại bỏ.

  Lưu ý: Trang đầu tiên khác nhau là một nút bật tắt, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đang bật.

 3. Nếu bạn muốn có một đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên, hãy thêm nội dung ngay; nó sẽ không xuất hiện trên các trang tiếp theo.

 4. Nếu bạn chỉ muốn đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên, hãy đi đến đầu trang hoặc chân trang trên trang tiếp theo và xóa nội dung đó.

 5. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

 1. Bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang.

 2. Chọn Trang đầu khác nhau. Tùy chọn này sẽ tự động loại bỏ bất kỳ đầu trang và chân trang nào ra khỏi trang đầu tiên.
  Thiết đặt Trang Đầu tiên Khác được tô sáng trên tab Đầu trang&Chân trang.

  Nội dung của đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên bị loại bỏ.

  Lưu ý: Trang đầu tiên khác nhau là một nút bật tắt, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đang bật.

 3. Nếu bạn muốn có một đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên, hãy thêm nội dung ngay; nó sẽ không xuất hiện trên các trang tiếp theo.

  Nếu bạn chỉ muốn đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên, hãy đi đến đầu trang hoặc chân trang trên trang tiếp theo và xóa nội dung đó.

 4. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

 1. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang.

 2. Nút Đầu trang & Chân trang
 3. Ở bên phải của khu vực trắng ở đầu tài liệu, chọn tùy chọn > trang đầu tiên khác nhau.
  Tùy chọn đầu trang và chân trang của Trang Đầu Khác nhau

  Lưu ý: Trang đầu tiên khác nhau là một nút bật tắt, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đang bật.

 4. Nội dung của đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên bị loại bỏ.

 5. Nếu bạn muốn có một đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên, hãy thêm nội dung ngay; nó sẽ không xuất hiện trên các trang tiếp theo.
  Nếu bạn chỉ muốn đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên, hãy đi đến đầu trang hoặc chân trang khác , rồi xóa nội dung đó.

 6. Chọn bên ngoài đầu trang hoặc chân trang để thoát.

Để biết thêm thông tin về đầu trang và chân trang, hãy xem mục Đầu trang và chân trang trong Word.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×