Xóa bỏ dấu ngắt phần

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để hiển thị các dấu ngắt phần để bạn có thể xóa những dấu bạn không muốn, sử dụng Hiện/ẩn.

  1. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm Hiện/ẩn Dấu phân đoạn .

    Biểu tượng Hiện/Ẩn được tô sáng trên tab Nhà.

    Dấu ngắt phần trông như thế này:

    Hiển thị một dấu ngắt phần trong tài liệu

    Lưu ý: Kiểu dấu ngắt phần hiện ở trên là dấu ngắt phần liên tục; không có các loại dấu ngắt phần.

  2. Để xóa, bạn chỉ cần đặt con trỏ trước dấu ngắt phần rồi nhấn phím Delete.

Lưu ý: Khi bạn xóa dấu ngắt phần, Word sẽ kết hợp văn bản trước và sau dấu ngắt thành một phần. Phần kết hợp mới sẽ sử dụng định dạng từ phần thứ hai (nghĩa là phần đứng sau dấu ngắt phần).

Xem Thêm

Chèn dấu ngắt phần

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×