Xóa bỏ cờ hoặc lời nhắc ra khỏi thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn xóa bỏ lời nhắc hoặc cờ, có nghĩa là bạn tự nhủ rằng thư này không cần phải chú ý đặc biệt nữa.

Xóa bỏ cờ

Cờ sẽ xuất hiện trong danh sách thư và trong thư.

 1. Trong danh sách thư, hãy bấm chuột phải vào cờ của thư.

 2. Bấm Xóa Cờ.

  Lệnh Xóa Cờ trên menu chuột phải của danh sách thư

Nếu thư đang mở trong cửa sổ của chính nó, hãy bấm Thư > Theo dõi > Xóa cờ.

Lệnh Xóa Cờ trên ruy-băng

Khi bạn xóa bỏ cờ, lời nhắc cũng sẽ được xóa.

Xóa bỏ lời nhắc

Lời nhắc là những cảnh báo bật lên khi cần phải thực hiện hành động nào đó.

 1. Trong danh sách thư, hãy bấm chuột phải vào cờ của thư.

 2. Bấm Tùy chỉnh.

 3. Bỏ chọn hộp Lời nhắc.

  Hộp thoại tùy chỉnh để thiết lập lời nhắc, ngày bắt đầu và thời hạn

Nếu thư đang mở trong cửa sổ của chính nó, hãy bấm Thư > Theo dõi > Tùy chỉnh, rồi bỏ chọn hộp Lời nhắc.

Theo dõi thư đã hoàn thành

Khi bạn loại bỏ hoặc xóa một lời nhắc hoặc cờ, thì bạn sẽ mất tất cả chỉ báo rằng thư đó đã từng là một mục cần làm. Nếu bạn muốn có chỉ báo rằng bạn đã làm xong một việc cần làm cho thư được gắn cờ, bạn hãy đánh dấu nó là đã hoàn tất. Cờ sẽ chuyển thành dấu kiểm. Trong Tác vụ, bạn có thể đổi dạng xem để nhìn thấy tất cả các mục đã hoàn tất (cho đến khi mục đó được xóa bỏ).

 1. Trong danh sách thư, hãy bấm vào thư.

 2. Bấm chuột phải vào cờ.

 3. Bấm Đánh dấu là Hoàn thành.

Lệnh Đánh dấu là hoàn thành Xóa trên menu chuột phải của danh sách thư

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×