Xóa bỏ đăng ký lịch

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này giải thích cách bạn có thể xóa bỏ một lịch không mong muốn Đặt chỗ . Bạn có thể xóa bỏ đăng ký lịch một vài cách. Bạn có thể xóa bỏ đăng ký lịch trong Trung tâm quản trị Office 365 hoặc bạn có thể sử dụng PowerShell.

Quan trọng: Tất cả các lịch đặt chỗ mà bạn đã tạo trong 2017 hoặc trước phải bị xóa theo các hướng dẫn Powershell trên chủ đề này. Tất cả đăng ký lịch được tạo trong 2018 hoặc sau có thể xóa bỏ trong Trung tâm quản trị Office 365. Làm theo các bước trong bên dưới.

Lịch Đặt chỗ là nơi tất cả thông tin liên quan về đăng ký lịch đó và dữ liệu được lưu trữ. Điều này bao gồm thông tin doanh nghiệp, logo và giờ làm việc được thêm vào khi đăng ký lịch được tạo ra;  nhân viên có liên quan và dịch vụ được thêm vào khi đăng ký lịch được tạo ra; và đặt và thời gian tắt cuộc hẹn được thêm vào lịch đăng ký sau khi nó đã được tạo ra. Sau khi đăng ký lịch đã xóa, thông tin này sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá, và không thể phục hồi.

Xóa bỏ đăng ký lịch trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

 2. Trong Trung tâm quản trị, chọn Người dùng.

  Bấm vào Người dùng.
 3. Trên trang Người dùng Hiện hoạt, chọn tên của những người dùng mà bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa người dùng.

  Xóa người dùng trong Office 365.

Xóa bỏ đăng ký lịch sử dụng Exchange Online PowerShell

Lưu ý: Đặt chỗ được bật theo mặc định đối với khách hàng có thuê bao Office 365 Business Premium, hoặc Office 365 A3 và Office 365 A5 . Đặt chỗ cũng là dành cho khách hàng có Office 365 Enterprise E3 và E5, nhưng nó sẽ bị tắt theo mặc định. Để bật, hãy xem truy nhập vào ứng dụng Office 365 business dành cho thuê bao doanh nghiệp.

Hãy xem kết nối với Exchange Online Power Shell để điều kiện tiên quyết và hướng dẫn kết nối đến Exchange Online PowerShell.

Sử dụng PowerShell để xóa bỏ đăng ký lịch

Sau khi bạn đã cẩn thận đọc và thực hiện các bước trong bài viết TechNet tham chiếu bên trên, bạn có thể thực hiện các bước sau để xóa vĩnh viễn một lịch không mong muốn đăng ký.

 1. Đảm bảo rằng bạn đang dùng một cửa sổ hiện hoạt Microsoft PowerShell lệnh mà bạn đã chạy là người quản trị.

  • PowerShell có thể chạy bằng cách tìm kiếm nó với menu bắt đầu của Windows.

  • Sau khi bạn tìm thấy nó, nhấp chuột phải một sẽ mở một menu nội dung với tùy chọn "Run là người quản trị".

 2. Nhập lệnh sau đây:

  $user = get-credential

 3. Sau khi được nhắc, đăng nhập bằng chứng danh người quản trị đối tượng thuê cho người thuê Office 365 lưu trữ đăng ký lịch bạn muốn xóa vĩnh viễn.

 4. Tiếp theo, tại dấu nhắc lệnh PowerShell , hãy nhập lệnh này:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. Sau đó nhập lệnh sau đây:

  Import-PSSession $s

 6. Sau khi hoàn tất lệnh này xử lý, hãy nhập lệnh sau đây để có danh sách hộp thư phòng gần đây trong đối tượng thuê của bạn:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. Nhập lệnh sau đây:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  Đảm bảo rằng bạn để thêm dấu cách sau khi loại bỏ hộp thư và nhập tên chính xác của hộp thư phòng gần đây biệt được liệt kê bằng cách dùng lệnh ở phía trên mà bạn muốn xóa vĩnh viễn, mà không có dấu ngoặc.

 8. Nhập lệnh sau đây:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  Điều này sẽ cho phép bạn xác nhận rằng hộp thư của bạn muốn xóa vĩnh viễn không còn hiển thị trong danh sách.

 9. Kiểu thoát khi được nhắc để đóng phiên PowerShell của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×