Xóa bài tập trong Microsoft Teams

Xóa bài tập trong Microsoft Teams

Xóa bài tập bạn đã tạo trong Microsoft Teams sẽ xóa toàn bộ các dữ liệu liên quan của nó, bao gồm bất kỳ phản hồi hay điểm số nào bạn đã ghi lại.

  1. Điều hướng tới kênh Chung trong lớp học mong muốn, sau đó chọn Bài tập.

    Chọn tab Bài tập trong kênh Chung.
  2. Tìm bài tập mà bạn muốn xóa và chọn để mở bài tập đó. Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm bài tập theo từ khóa.

  3. Chọn Xóa, sau đó chọn khi bạn được nhắc xác nhận xóa.

    Chọn Xóa

Tìm hiểu thêm

Tạo bài tập

Chỉnh sửa bài tập

Xem bài tập của bạn ở nhiều lớp khác nhau (giáo viên)

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×