Xóa ô của nội dung hoặc định dạng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xóa ô để loại bỏ nội dung của ô (công thức và dữ liệu), định dạng (bao gồm định dạng số, định dạng có điều kiện và viền), và bất kỳ chú thích được đính kèm. Xóa ô vẫn là trống hoặc các ô trên trang tính.

 1. Chọn ô, hàng, hoặc cột mà bạn muốn xóa.

  Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm sửa , bấm vào mũi tên bên cạnh nút xóa Ảnh nút , và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xóa tất cả nội dung, định dạng và chú thích được chứa trong các ô đã chọn, bấm Xóa tất cả.

  • Để xóa chỉ các định dạng được áp dụng cho các ô đã chọn, bấm Xóa định dạng.

  • Để xóa chỉ nội dung trong các ô đã chọn rời khỏi bất kỳ định dạng và chú thích tại chỗ, bấm Xóa nội dung.

  • Để xóa bất kỳ chú thích nào được đính kèm vào các ô đã chọn, bấm Xóa chú thích.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn bấm vào một ô và sau đó nhấn DELETE hoặc BACKSPACE, bạn xóa nội dung của ô mà không loại bỏ bất kỳ định dạng ô hoặc chú thích ô.

 • Nếu bạn xóa một ô bằng cách dùng Xóa tất cả hoặc Xóa nội dung, ô không chứa giá trị và công thức tham chiếu đến ô đó nhận được một giá trị 0 (zero).

 • Nếu bạn muốn loại bỏ ô khỏi trang tính và di chuyển ô xung quanh để điền vào khoảng trống, bạn có thể chọn các ô và xóa chúng. Trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm vào mũi tên cạnh xóa bỏ, sau đó bấm Xóa ô.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×