Xén ảnh trong Publisher

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đôi khi, bạn có thể phù hợp với một ảnh vào một khoảng trống trong một bản tin hoặc sách nhỏ quảng cáo mà không cần méo mó ảnh hoặc thay đổi cách hiển thị ảnh.

Bạn có thể đổi kích cỡ hoặc xén để thay đổi kích cỡ của ảnh. Đổi kích cỡ thay đổi kích thước của ảnh bằng cách kéo giãn hoặc thu hẹp, trong khi xén giảm kích cỡ của ảnh bằng cách loại bỏ các cạnh dọc hoặc ngang. Xén thường được dùng để ẩn hoặc cắt xén một phần của ảnh, một trong hai cách để làm nổi bật, hoặc để loại bỏ các phần không mong muốn.

 1. Bấm vào ảnh, rồi bấm Định dạng công cụ ảnh > xén.

  Công cụ Xén

 2. Định vị núm điều khiển xén trên một góc hoặc cạnh.

  Núm điều khiển Xén

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xén một bên, hãy kéo núm điều khiển trung tâm ở bên đó.

  • Để xén đều cả hai bên cùng lúc, hãy nhấn giữ phím Ctrl trong khi kéo núm điều khiển giữa.

  • Để xén đều cả bốn bên cùng lúc, hãy nhấn Ctrl+Shift trong khi kéo núm điều khiển góc. 

  Lưu ý: 

  • Nhả nút chuột để xem ảnh đã xén.

  • Bấm công cụ xén để xem chỉ ảnh đã xén. Để xem toàn bộ ảnh một lần nữa, hãy bấm công cụ xén một lần nữa. Ảnh hiển thị một phần xén rõ ràng và phần còn lại của ảnh dưới dạng ảnh trong suốt.

Công cụ Vừa khít, Tô, Quét và Xoay

Vừa khít

Nếu ảnh của bạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn khung ảnh, bạn có thể chỉnh cỡ ảnh để vừa khít với khung mà không làm thay đổi cách hiển thị ảnh.

 • Bấm vào ảnh, rồi bấm Định dạng công cụ ảnh > vừa khít.

  Công cụ Vừa khít Xén

  Cỡ ảnh được chỉnh lại để vừa khít với khung ảnh.

  Ví dụ Tô Xén

Lưu ý:  Để ảnh vẫn hiển thị gần như cũ, có thể xén một số phần bên ngoài ảnh.

Dùng công cụ Tô để tô vùng ảnh mà không làm thay đổi cách hiển thị ảnh.

 • Bấm vào ảnh, rồi bấm Định dạng công cụ ảnh > .

  Tô Xén

  Cỡ ảnh được chỉnh lại để tô vùng ảnh.

  Ví dụ Tô Xén

Lưu ý:  Để ảnh vẫn hiển thị gần như cũ, có thể xén một số phần bên ngoài ảnh.

Quét

Bạn có thể căn giữa ảnh trong khi dùng công cụ xén.

 1. Bấm vào ảnh, rồi bấm Định dạng công cụ ảnh > xén.

  Công cụ Xén

 2. Di chuyển con trỏ chuột qua ảnh cho đến khi nó thay đổi thành con trỏ di chuyển.

 3. Bấm và kéo ảnh để định vị ảnh vào nơi bạn muốn.

  Công cụ Quét Xén

Lưu ý:  Để tiếp tục xén, hãy bấm núm điều khiển xén để lấy tiêu điểm.

Xoay

Bạn có thể xoay ảnh trong khi dùng công cụ xén.

 1. Bấm vào ảnh, rồi bấm Định dạng công cụ ảnh > xén.

  Công cụ Xén

 2. Trỏ vào núm điều khiển xoay màu lam và kéo con chuột theo hướng bạn muốn xoay.

  Ví dụ Xoay Xén

Lưu ý: Để xoay 15 độ tại một thời điểm, hãy nhấn Shift trong khi kéo núm điều khiển.

Bạn có thể sử dụng các tính năng xén ảnh — xén, vừa khít, tô, quét, và xoay.

Xén

Khi bạn chọn ảnh trong Publisher 2010 tab ruy-băng Công cụ ảnh mới trở nên sẵn dùng. Công cụ xén nằm trong nhóm xén ngoài cùng bên phải của tab. mới này
Ribbon, Công cụ Ảnh, Tab Định dạng, lệnh xén trong Publisher

Để xén ảnh:

 1. Chọn ảnh cần thể đã bị xén.

 2. Trỏ đến tab Công cụ ảnh xuất hiện trên ruy-băng.

 3. Bấm vào nút xén .

 4. Định vị núm điều khiển xén trên một góc hoặc cạnh.

  Ảnh với núm điều tác cắt xén
  Điều khiển, Hiển thị một núm điều khiển cạnh xén
 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xén một bên, hãy kéo núm điều khiển trung tâm ở bên đó.

  • Để xén đều cả hai bên cùng lúc, nhấn giữ phím CTRL khi bạn kéo núm điều khiển trung tâm.

  • Để xén tất cả bốn bên cùng lúc và giữ nguyên tỷ lệ ảnh của bạn, hãy nhấn giữ phím CTRL + SHIFT trong khi bạn kéo núm điều khiển góc.

   Lưu ý: 
   Khi bạn thả nút chuột, hình ảnh bị xén.
   Khi bạn bỏ chọn công cụ xén ảnh sẽ chỉ hiện các phần xén của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn ảnh và bấm công cụ xén lại toàn bộ ảnh sẽ hiển thị, với phần xén Hiển thị rõ ràng và phần còn lại của ảnh dưới dạng một độ trong suốt rửa xuất.

Vừa khít

Nếu ảnh của bạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn trên vùng ảnh Publisher 2010 cho phép bạn nhanh chóng đổi kích cỡ ảnh để vừa với nhưng giữ nguyên tỷ lệ khung ảnh gốc.

 1. Chọn ảnh.

 2. Trỏ đến tab Công cụ ảnh xuất hiện trên ruy-băng.

 3. Trong nhóm xén , hãy bấm nút phù hợp .

 4. Ảnh được đổi cỡ để vừa khít trên vùng ảnh.

  Lưu ý: Vì ảnh duy trì tỷ lệ khung ảnh của nó, điều này có thể làm outcropping. .

Để nhanh chóng tô vùng ảnh trong khi giữ nguyên tỷ lệ khung ảnh gốc, bạn có thể sử dụng công cụ .

 1. Chọn ảnh.

 2. Trỏ đến tab Công cụ ảnh xuất hiện trên ruy-băng.

 3. Trong nhóm xén , hãy bấm nút điền .

 4. Ảnh được đổi cỡ để tô vùng ảnh.

  Lưu ý: Vì ảnh duy trì tỷ lệ khung ảnh của nó trong khi điền trên vùng ảnh, bất kỳ phần nào của ảnh nằm ngoài vùng ảnh sẽ được cắt.

Miết

Khi dùng công cụ xén, bạn có thể di chuyển ảnh trong vùng đã xén ảnh để đảm bảo rằng ảnh được căn giữa theo cách bạn muốn.

 1. Chọn ảnh.

 2. Trỏ đến tab Công cụ ảnh xuất hiện trên ruy-băng.

 3. Bấm vào nút xén .

 4. Đặt con trỏ chuột trên đối tượng cho đến khi con trỏ đổi thành con trỏ di chuyển .

 5. Bấm và kéo ảnh đến vị trí của nó trong các núm điều khiển xén.

  Lưu ý: Sau khi bạn thực hiện điều này, ảnh sẽ có tiêu điểm thay vì khung xén. Để trở lại xén, hãy bấm trên núm điều khiển xén một lần nữa, sao cho lấy tiêu điểm.

Xoay

Bạn cũng có thể xoay ảnh khi dùng công cụ xén.

 1. Chọn ảnh.

 2. Trỏ đến tab Công cụ ảnh xuất hiện trên ruy-băng.

 3. Bấm vào nút xén .

 4. Trỏ vào núm điều khiển xoay màu lam.

 5. Kéo chuột theo hướng bạn muốn xoay.

  Lưu ý: Để xoay 15 độ khoảng, nhấn giữ phím SHIFT khi kéo núm điều khiển.

Mặc dù Microsoft Office Publisher 2007 có một số ảnh cơ bản sửa chức năng cho phép bạn xén ảnh thành hình chữ nhật, nó không phải là một chương trình sửa ảnh. Tuy nhiên, không có cách để tạo ảnh nonrectangular.

Lưu ý: Bạn không thể xén hình tự động, đối tượng WordArt, hoặc GIF hoạt hình trong ấn phẩm của bạn. Để xén một GIF hoạt hình, sử dụng một chương trình soạn thảo GIF hoạt hình, và sau đó chèn tệp lại.

Xén ảnh thành hình chữ nhật

 1. Chọn ảnh.

  Khi bạn chọn ảnh, thanh công cụ ảnh xuất hiện.

  Thanh công cụ Ảnh

 2. Trên thanh công cụ ảnh , hãy bấm xén Ảnh nút .

 3. Định vị núm điều khiển xén trên một góc hoặc cạnh.

  Ảnh chụp màn hình của Núm điều khiển Xén trong Publisher.

  1. Núm điều khiển xén

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xén một bên, hãy kéo núm điều khiển trung tâm ở bên đó.

  • Để xén đều cả hai bên cùng lúc, nhấn giữ phím CTRL khi bạn kéo núm điều khiển trung tâm.

  • Để xén tất cả bốn bên cùng lúc và giữ nguyên tỷ lệ ảnh của bạn, hãy nhấn giữ phím CTRL + SHIFT trong khi bạn kéo núm điều khiển góc.

   Lưu ý: Khi bạn thả nút chuột, hình ảnh bị xén.

Xén ảnh thành hình dạng không phải hình chữ nhật

Để xén ảnh thành hình dạng không phải hình chữ nhật chẳng hạn như một ngôi sao hoặc hình tròn, bạn phải thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Chèn ảnh vào một hình dạng, chẳng hạn như hình tròn.

 • Sử dụng ảnh sửa các tính năng trong Office Publisher 2007 với hình ảnh kỹ thuật số, Microsoft điện tử ảnh Pro hoặc chương trình sửa ảnh khác, và sau đó chèn ảnh đã xén vào một ấn phẩm. Đảm bảo kiểm tra trợ giúp trong chương trình để biết thêm thông tin về cách xén ảnh sửa ảnh của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×