Xác thực cài đặt bảo vệ ứng dụng trên các PC chạy Windows 10

Xác minh rằng người dùng không thể sao chép dữ liệu công ty vào các tệp cá nhân trên các thiết bị của công ty

Sau khi bạn thiết lập chính sách bảo vệ ứng dụng, có thể sẽ mất tới vài giờ để chính sách có hiệu lực trên các thiết bị của người dùng. Nếu bạn đã Bật cài đặt Ngăn người dùng sao chép dữ liệu công ty vào các tệp cá nhân và buộc họ lưu các tệp công việc vào OneDrive for Business cho các thiết bị thuộc sở hữu của công ty, bạn có thể kiểm tra cài đặt này trên thiết bị của người dùng sau khi họ đã kết nối với Azure AD và đã đăng nhập.

Xác minh cài đặt kết nối

 1. Sau khi bạn đăng nhập bằng thông tin xác thực của Microsoft 365 Business và kết nối với Azure AD như được mô tả trong mục Thiết lập các thiết bị Windows cho người dùng Microsoft 365 Business, hãy đi đến Cài đặt Windows > Tài khoản > Truy nhập tài khoản cơ quan hoặc trường học. Chọn Đã kết nối với Azure AD của <tên đối tượng thuê>, rồi chọn Thông tin.

  Bấm hoặc nhấn vào Thông tin trên hộp thoại Đã kết nối với Azure AD.
 2. Trên trang Được quản lý bởi <tên đối tượng thuê>, bạn có thể xem Thông tin kết nối có chứa một Địa chỉ Máy chủ Quản lý tương tự như địa chỉ có trong hình dưới.

  Trang Được quản lý bởi hiển thị thông tin kết nối của URL trình quản lý thiết bị.

Xác minh rằng bạn không thể dán dữ liệu công ty vào ứng dụng không được quản lý

 1. Mở Outlook 2016 được Microsoft 365 Business cài đặt.

 2. Mở một email, rồi sao chép một số nội dung từ đó.

  Mở Notepad, rồi thử dán nội dung vào đó.

  Bạn sẽ gặp lỗi cho biết Ứng dụng không thể truy nhập nội dung.

  Một hộp thoại thông báo ứng dụng sẽ không thể truy nhập nội dung khi bạn dán nội dung vào ứng dụng không được quản lý.

  Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dán cùng một nội dung đó vào Word 2016.

Xác minh rằng người dùng không thể sao chép dữ liệu công ty vào tệp cá nhân trên các thiết bị cá nhân

Xác minh cài đặt kết nối

 1. Trên thiết bị cá nhân chạy Windows 10 của bạn, nơi bạn đã đăng nhập với tư cách là người dùng cục bộ, đi tới Cài đặt Windows, rồi bấm hoặc nhấn vào Tài khoản > Truy nhập tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 2. Bên dưới Truy nhập tài khoản cơ quan hoặc trường học, chọn Kết nối.

 3. Nhập thông tin xác thực Microsoft 365 Business của bạn vào hộp thoại Thiết lập tài khoản cơ quan hoặc trường học > Đăng nhập.

 4. Trên trang Truy nhập tài khoản cơ quan hoặc trường học, chọn Tài khoản cơ quan hoặc trường học, rồi chọn Thông tin.

  Bấm hoặc nhấn vào Thông tin trên hộp thoại Tài khoản cơ quan hoặc trường học.
 5. Trên trang Truy nhập tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn có thể thấy Thông tin kết nối có chứa một Địa chỉ Máy chủ Quản lý tương tự như địa chỉ có trong hình dưới, đồng thời có cả các từ wipmam trong đó.

  Trang Được quản lý bởi hiển thị URL thông tin kết nối có chứa các từ mam và wpi.

Xác minh rằng bạn không thể dán dữ liệu công ty vào ứng dụng không được quản lý

 1. Mở Outlook 2016, rồi thêm tài khoản Microsoft 365 Business của bạn, nếu cần, và đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của bạn.

 2. Mở một email, rồi sao chép một số nội dung từ đó.

  Mở Notepad, rồi thử dán nội dung vào đó.

  Bạn sẽ gặp lỗi cho biết Ứng dụng không thể truy nhập nội dung.

  Một hộp thoại thông báo ứng dụng sẽ không thể truy nhập nội dung khi bạn dán nội dung vào ứng dụng không được quản lý.

  Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dán cùng một nội dung đó vào Word 2016.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×