Xác nhận thiết đặt bảo vệ bằng thiết bị trên PC Windows 10

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xác nhận được đặt chính sách thiết bị Windows 10

Sau khi bạn thiết lập thiết bị chính sách, nó có thể mất vài giờ cho chính sách có hiệu lực trên thiết bị của người dùng. Bạn có thể xác nhận các chính sách có hiệu lực bằng xem màn hình thiết đặt Windows khác nhau trên các thiết bị của người dùng. Vì người dùng sẽ không thể sửa đổi các thiết đặt Windows Update và Windows Defender diệt vi-rút trên thiết bị Windows 10, rất nhiều các tùy chọn đó sẽ bị xám mờ.

 1. Đi tới thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update > tùy chọn khởi động lại và xác nhận rằng tất cả thiết đặt được mờ đi.

  Tất cả các tùy chọn khởi động lại được mờ đi.
 2. Đi tới thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update > tùy chọn nâng cao và xác nhận rằng tất cả thiết đặt được mờ đi.

  Tùy chọn cập nhật Windows nâng cao tất cả mờ đi.
 3. Đi tới thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update > tùy chọn nâng cao > chọn cách Cập Nhật được chuyển phát.

  Xác nhận rằng bạn có thể thấy thông báo (màu đỏ) mà một số thiết đặt được ẩn hoặc quản lý bởi tổ chức của bạn, và tất cả các tùy chọn được mờ đi.

  Chọn cách chuyển phát được cập nhật trang cho biết thiết đặt được ẩn hoặc quản lý bởi tổ chức của bạn.
 4. Để mở Trung tâm bảo mật Windows Defender, đi tới thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Defender > bấm Mở Windows Defender Trung tâm bảo mật > bảo vệ chống vi-rút & chuỗi hội thoại > vi-rút & đe dọa thiết đặt bảo vệ.

 5. Xác nhận rằng tất cả tùy chọn được mờ đi.

  Các thiết đặt bảo vệ chống vi-rút và lời đe dọa sẽ bị xám mờ.

Chủ đề Liên quan

Tài liệu Microsoft 365 doanh nghiệp và tài nguyên
bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business
đặt cấu hình thiết bị cho Windows 10 máy tính cá nhân

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×