Xác nhận thiết đặt bảo vệ bằng ứng dụng trên thiết bị Android hoặc iOS

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hãy làm theo các hướng dẫn trong các tab để xác nhận thiết đặt bảo vệ bằng ứng dụng trên thiết bị Android hoặc iOS.

Kiểm tra xem Các cài đặt bảo vệ ứng dụng có hoạt động trên thiết bị người dùng không

Sau khi bạn đặt cấu hình ứng dụng cho các thiết bị chạy Android để bảo vệ ứng dụng, bạn có thể làm theo các bước này để xác thực cài đặt bạn chọn có hoạt động không.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng chính sách được áp dụng cho ứng dụng bạn sẽ xác thực.

 1. Trong Trung tâm quản trị của Microsoft 365 Business, đi đến Chính sách > Chỉnh sửa chính sách.

 2. Chọn Chính sách ứng dụng cho Android đối với các cài đặt bạn đã tạo ở bước thiết lập hoặc chọn một chính sách khác mà bạn đã tạo, sau đó xác minh rằng chính sách đó là bắt buộc, chẳng hạn cho ứng dụng Outlook.

  Hiển thị tất cả các ứng dụng mà chính sách này bảo vệ tệp.

Xác thực tùy chọn Yêu cầu mã PIN hoặc dấu vân tay để truy nhập các ứng dụng Office

Trong ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn Chỉnh sửa cạnh Kiểm soát quyền truy nhập tài liệu Office, bung rộng mục Quản lý cách người dùng truy nhập các tệp Office trên thiết bị di động, rồi đảm bảo rằng tùy chọn Yêu cầu mã PIN hoặc dấu vân tay để truy nhập các ứng dụng Office được đặt là Bật.

Đảm bảo rằng tùy chọn Yêu cầu mã PIN hoặc dấu vân tay để truy nhập ứng dụng Office được đặt là Bật.
 1. Trong thiết bị chạy Android của người dùng, hãy mở Outlook rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng đó.

 2. Bạn cũng sẽ được nhắc nhập mã PIN hoặc sử dụng dấu vân tay.

  Nhập mã PIN trên thiết bị chạy Android của bạn để truy nhập các ứng dụng Office.

Xác thực tùy chọn Đặt lại mã PIN sau khi nhập sai một số lần nhất định

Trong ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn Chỉnh sửa cạnh Kiểm soát quyền truy nhập tài liệu Office, bung rộng mục Quản lý cách người dùng truy nhập các tệp Office trên thiết bị di động, rồi đảm bảo rằng tùy chọn Đặt lại mã PIN sau khi nhập sai một số lần nhất định được đặt là một số cụ thể - theo mặc định là 5.

 1. Trong thiết bị chạy Android của người dùng, hãy mở Outlook rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng đó.

 2. Nhập sai mã PIN bằng số lần chính sách chỉ định. Bạn sẽ thấy lời nhắc cho biết Đã đạt Giới hạn Số lần nhập Mã PIN và cần đặt lại mã PIN.

  Sau quá nhiều lần nhập sai mã PIN, bạn sẽ phải đặt lại mã PIN.
 3. Nhấn vào Đặt lại mã PIN. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng, sau đó được yêu cầu đặt mã PIN mới.

Xác thực tùy chọn Buộc người dùng lưu tất cả các tệp công việc vào OneDrive for Business

Trong ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Bảo vệ đối với các thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, bung rộng mục Bảo vệ tệp công việc khi thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, rồi đảm bảo rằng tùy chọn Buộc người dùng lưu tất cả các tệp công việc vào OneDrive for Business được đặt là Bật.

Xác minh rằng tùy chọn Buộc người dùng lưu tất cả các tệp công việc trên OneDrive for Business được đặt là Bật.
 1. Trong thiết bị chạy Android của người dùng, hãy mở Outlook rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng đó, rồi nhập mã PIN nếu được yêu cầu.

 2. Mở email có chứa tệp đính kèm, rồi nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh thông tin của tệp đính kèm.

  Nhấn vào mũi tên xuống bên cạnh tệp đính kèm để lưu tệp đó.

  Bạn sẽ thấy Không thể lưu vào thiết bị ở cuối màn hình.

  Văn bản cảnh báo cho biết không thể lưu tệp cục bộ vào thiết bị chạy Android.

  Lưu ý: Lúc này tùy chọn Lưu vào OneDrive for Business chưa được bật cho Android, vì vậy bạn chỉ có thể thấy lưu cục bộ bị chặn.

Xác thực tùy chọn Yêu cầu người dùng đăng nhập lại nếu ứng dụng Office không hoạt động trong khoảng thời gian xác định

Trong ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn Chỉnh sửa cạnh Kiểm soát quyền truy nhập tài liệu Office, bung rộng mục Quản lý cách người dùng truy nhập các tệp Office trên thiết bị di động, rồi đảm bảo rằng tùy chọn Yêu cầu người dùng đăng nhập lại sau khi ứng dụng Office rảnh trong đã được đặt số phút nhất định - theo mặc định là 30 phút.

 1. Trong thiết bị chạy Android của người dùng, hãy mở Outlook rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng đó, rồi nhập mã PIN nếu được yêu cầu.

 2. Bây giờ bạn sẽ thấy hộp thư đến của Outlook. Cho phép thiết bị chạy Android rảnh ở nguyên một trạng thái trong ít nhất 30 phút (hoặc trong khoảng thời gian khác, dài hơn thời gian bạn chỉ định trong chính sách). Có thể thiết bị sẽ mờ đi.

 3. Truy nhập lại vào Outlook trên thiết bị chạy Android.

 4. Bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN trước khi có thể truy nhập lại vào Outlook.

Xác thực tùy chọn Bảo vệ tệp công việc bằng mã hóa

Trong ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Bảo vệ đối với các thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, bung rộng mục Bảo vệ tệp công việc khi thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, rồi đảm bảo rằng tùy chọn Bảo vệ tệp công việc bằng mã hóa được đặt là Bật và tùy chọn Buộc người dùng lưu tất cả các tệp công việc vào OneDrive for Business được đặt là Tắt.

 1. Trong thiết bị chạy Android của người dùng, hãy mở Outlook rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng đó, rồi nhập mã PIN nếu được yêu cầu.

 2. Mở email có chứa một số tệp đính kèm là hình ảnh.

 3. Nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh thông tin của tệp đính kèm để lưu tệp.

  Nhấn vào mũi tên xuống để lưu tệp hình ảnh vào thiết bị chạy Android.
 4. Có thể bạn sẽ được nhắc việc cho phép Access truy nhập ảnh, phương tiện và tệp trên thiết bị của bạn. Nhấn vào Cho phép.

 5. Ở cuối màn hình, hãy chọn Lưu vào Thiết bị , rồi mở ứng dụng Bộ sưu tập.

 6. Bạn sẽ thấy một ảnh được mã hóa (hoặc nhiều ảnh, nếu bạn lưu nhiều tệp đính kèm là tệp hình ảnh) trong danh sách. Ảnh này có thể xuất hiện trong danh sách Ảnh dưới dạng một hình vuông màu xám với dấu chấm than màu trắng bên trong hình tròn ở giữa hình vuông màu xám đó.

  Tệp hình ảnh được mã hóa trong ứng dụng Bộ sưu tập.

Kiểm tra xem Các cài đặt bảo vệ ứng dụng có hoạt động trên thiết bị người dùng không

Sau khi bạn đặt cấu hình ứng dụng cho thiết bị chạy iOS để bảo vệ ứng dụng, bạn có thể làm theo các bước này để xác thực cài đặt bạn chọn có hoạt động không.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng chính sách được áp dụng cho ứng dụng bạn sẽ xác thực.

 1. Trong Trung tâm quản trị của Microsoft 365 Business, đi đến Chính sách > Chỉnh sửa chính sách.

 2. Chọn Chính sách ứng dụng dành cho iOS đối với các cài đặt bạn đã tạo khi thiết lập hoặc chọn một chính sách khác mà bạn đã tạo, rồi xác minh rằng chính sách đó là bắt buộc, như đối với Outlook.

  Hiển thị tất cả các ứng dụng mà chính sách này bảo vệ tệp.

Xác thực cài đặt Yêu cầu mã PIN để truy nhập các ứng dụng Office

Trong ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn Chỉnh sửa cạnh Kiểm soát quyền truy nhập tài liệu Office, bung rộng mục Quản lý cách người dùng truy nhập các tệp Office trên thiết bị di động, rồi đảm bảo rằng tùy chọn Yêu cầu mã PIN hoặc dấu vân tay để truy nhập các ứng dụng Office được đặt là Bật.

Đảm bảo rằng tùy chọn Yêu cầu mã PIN hoặc dấu vân tay để truy nhập ứng dụng Office được đặt là Bật.
 1. Trong thiết bị chạy iOS của người dùng, mở Outlook rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng đó.

 2. Bạn cũng sẽ được nhắc nhập mã PIN hoặc sử dụng dấu vân tay.

  Nhập mã PIN trên thiết bị chạy IOS để truy nhập ứng dụng Office.

Xác thực tùy chọn Đặt lại mã PIN sau khi nhập sai một số lần nhất định

Trong ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn Chỉnh sửa cạnh Kiểm soát quyền truy nhập tài liệu Office, bung rộng mục Quản lý cách người dùng truy nhập các tệp Office trên thiết bị di động, rồi đảm bảo rằng tùy chọn Đặt lại mã PIN sau khi nhập sai một số lần nhất định được đặt là một số cụ thể - theo mặc định là 5.

 1. Trong thiết bị chạy iOS của người dùng, mở Outlook rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng đó.

 2. Nhập sai mã PIN bằng số lần chính sách chỉ định. Bạn sẽ thấy lời nhắc cho biết Đã đạt Giới hạn Số lần nhập Mã PIN và cần đặt lại mã PIN.

  Sau quá nhiều lần nhập sai mã PIN, bạn sẽ phải đặt lại mã PIN.
 3. Nhấn OK. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng, sau đó được yêu cầu đặt mã PIN mới.

Xác thực tùy chọn Buộc người dùng lưu tất cả các tệp công việc vào OneDrive for Business

Trong ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Bảo vệ đối với các thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, bung rộng mục Bảo vệ tệp công việc khi thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, rồi đảm bảo rằng tùy chọn Buộc người dùng lưu tất cả các tệp công việc vào OneDrive for Business được đặt là Bật.

Xác minh rằng tùy chọn Buộc người dùng lưu tất cả các tệp công việc trên OneDrive for Business được đặt là Bật.
 1. Trong thiết bị chạy iOS của người dùng, mở Outlook rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng đó và nhập mã PIN nếu được yêu cầu.

 2. Mở email có chứa tệp đính kèm, mở tệp đính kèm rồi chọn Lưu ở cuối màn hình.

  Nhấn vào tùy chọn Lưu sau khi mở tệp đính kèm để tìm cách lưu.
 3. Bạn chỉ nên xem tùy chọn dành cho OneDrive for Business. Nếu không, hãy nhấn vào Thêm Tài khoản, rồi chọn OneDrive for Business từ màn hình Thêm Tài khoản Lưu trữ. Cung cấp Microsoft 365 Business của người dùng cuối để đăng nhập khi được nhắc.

  Nhấn Lưu, rồi chọn OneDrive for Business.

Xác thực tùy chọn Yêu cầu người dùng đăng nhập lại nếu ứng dụng Office không hoạt động trong khoảng thời gian xác định

Trong ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn Chỉnh sửa cạnh Kiểm soát quyền truy nhập tài liệu Office, bung rộng mục Quản lý cách người dùng truy nhập các tệp Office trên thiết bị di động, rồi đảm bảo rằng tùy chọn Yêu cầu người dùng đăng nhập lại sau khi ứng dụng Office rảnh trong đã được đặt số phút nhất định - theo mặc định là 30 phút.

 1. Trong thiết bị chạy iOS của người dùng, mở Outlook rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng đó và nhập mã PIN nếu được yêu cầu.

 2. Bây giờ bạn sẽ thấy hộp thư đến của Outlook. Cho phép thiết bị chạy iOS không hoạt động trong ít nhất 30 phút (hoặc trong khoảng thời gian khác, dài hơn thời gian bạn chỉ định trong chính sách). Có thể thiết bị sẽ mờ đi.

 3. Truy nhập lại vào Outlook trên thiết bị chạy iOS.

 4. Bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN trước khi có thể truy nhập lại vào Outlook.

Xác thực tùy chọn Bảo vệ tệp công việc bằng mã hóa

Trong ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Bảo vệ đối với các thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, bung rộng mục Bảo vệ tệp công việc khi thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, rồi đảm bảo rằng tùy chọn Bảo vệ tệp công việc bằng mã hóa được đặt là Bật và tùy chọn Buộc người dùng lưu tất cả các tệp công việc vào OneDrive for Business được đặt là Tắt.

 1. Trong thiết bị chạy iOS của người dùng, mở Outlook rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng đó và nhập mã PIN nếu được yêu cầu.

 2. Mở email có chứa một số tệp đính kèm là hình ảnh.

 3. Nhấn vào tệp đính kèm, rồi nhấn vào tùy chọn Lưu ở bên dưới.

 4. Mở ứng dụng Ảnh từ màn hình chính. Bạn sẽ thấy một ảnh mã hóa (hoặc nhiều ảnh, nếu bạn lưu nhiều tệp đính kèm là tệp hình ảnh) được lưu nhưng đã được mã hóa.

Xem Thêm

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business

Bắt đầu với Microsoft 365 Business

Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×