Xác định Triển khai Tập trung các phần bổ trợ có hoạt động đối với tổ chức Office 365 của bạn hay không

Triển khai Tập trung là cách được đề xuất và có tính năng phong phú nhất dành cho nhiều khách hàng nhất nhằm triển khai các phần bổ trợ dành cho Office đến những người dùng và nhóm thuộc tổ chức Office 365 của bạn. Nếu bạn là một người quản trị Office 365, hãy sử dụng hướng dẫn này để xác định đối tượng thuê và người dùng của bạn có đáp ứng các yêu cầu hay không để từ đó bạn có thể sử dụng Triển khai Tập trung.

Có thể mất tới 24 giờ để phần bổ trợ hiển thị trên máy khách cho tất cả người dùng.

Yêu cầu

Tính năng triển khai tập trung các phần bổ trợ yêu cầu người dùng phải có Exchange Online, hộp thư Exchange Online hiện hoạt và Office 365 ProPlus. Dưới đây là các yêu cầu cần thiết cụ thể để sử dụng tính năng Triển khai Tập trung:

 • Người dùng của bạn phải đang sử dụng Office ProPlus 2016 trên các hệ điều hành sau:

  • Trên Windows: Office bản dựng 16.0.8067 trở lên

  • Trên máy Mac: Office bản dựng 15.34.17051500 trở lên

 • Đối với Outlook, họ phải sử dụng một trong các phiên bản sau:

  • Phiên bản Click to Run 2013: 15.0.4819.1000 hoặc mới hơn

  • Phiên bản MSI 2013: 15.0.4937.1000 hoặc mới hơn*

  • Phiên bản Click to Run 2016: 16.0.7726.5702 hoặc mới hơn

  • Phiên bản MSI 2016: 16.0.4494.1000 hoặc mới hơn*

  *Trong phiên bản MSI của Outlook, các phần bổ trợ do người quản trị cài đặt sẽ hiển thị ở dải băng thích hợp trong Outlook nhưng không hiển thị phần bổ trợ trong mục 'Phần bổ trợ của tôi'

 • Thư mục của bạn phải được liên kết đến Azure Active Directory.

 • Người dùng của bạn phải đăng nhập vào Office 2016 bằng ID thuộc Tổ chức của họ.

 • Hộp thư Exchange của người dùng của bạn phải được bật OAuth.

Triển khai Tập trung không hỗ trợ các phần sau:

 • Các phần bổ trợ nhắm đến Word, Excel hoặc PowerPoint trong Office 2013

 • Dịch vụ thư mục tại chỗ

 • Triển khai phần bổ trợ đến SharePoint

 • Triển khai phần bổ trợ đến Office Online Server

 • Công cụ Triển khai Mô hình Đối tượng Thành phần (COM) hoặc Visual Studio dành cho các phần bổ trợ của Office (VSTO)

 • Các phương thức triển khai Office 365 không bao gồm Exchange, chẳng hạn như Office 365 Business

Yêu cầu máy khách

Bảng sau đây hiển thị các máy khách hiện đang hỗ trợ tính năng Triển khai Tập trung.

Ứng dụng Office

2016 - Windows

Office Online

2016 - Máy Mac

Word

dấu kiểm

dấu kiểm

dấu kiểm

Excel

dấu kiểm

dấu kiểm

dấu kiểm

PowerPoint

dấu kiểm

dấu kiểm

dấu kiểm

Outlook

dấu kiểm

dấu kiểm

dấu kiểm

Office Online được hỗ trợ đối với tất cả các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp. Việc triển khai Office 365 ProPlus chỉ được hỗ trợ cho máy khách để bàn. Để sử dụng Office 365 ProPlus, người dùng phải có tài khoản Office 365 và được gán giấy phép. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tổng quan về Office 365 ProPlus.

Bộ kiểm tra Tương thích với Triển khai Tập trung Office 365

Khi sử dụng Bộ kiểm tra Tương thích với Triển khai Office 365 Tập trung, bạn có thể xác minh xem người dùng trên đối tượng thuê có được thiết lập để sử dụng Triển khai Tập trung cho Word, Excel và PowerPoint hay không. Bạn không bắt buộc phải có Bộ kiểm tra Tương thích để nhận hỗ trợ Outlook. Tải xuống bộ kiểm tra tương thích tại đây.

Để chạy bộ kiểm tra tương thích, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bắt đầu cửa sổ PowerShell.exe nâng cao.

 2. Chạy lệnh <Import-Module O365CompatibilityChecker> không có dấu ngoặc.

 3. Chạy lệnh <Invoke-CompatibilityCheck> không có dấu ngoặc, lệnh sẽ nhắc bạn nhập TenantDomain (ví dụ: TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) và thông tin xác thực TenantAdmin, sau đó sẽ yêu cầu sự chấp thuận.

Lưu ý: Tùy thuộc vào số người dùng trong đối tượng thuê của bạn, bộ kiểm tra có thể hoàn tất trong vài phút hoặc vài giờ.

Khi công cụ chạy xong, công cụ sẽ tạo tệp đầu ra ở định dạng được phân tách bằng dấu phẩy (.csv). Tệp được lưu vào C:\windows\system32 theo mặc định. Tệp đầu ra chứa các thông tin sau:

 • Tên Người dùng

 • ID Người dùng (Địa chỉ email của người dùng)

 • Sẵn sàng Triển khai Tập trung – Nếu các mục còn lại là true

 • Office SKU – SKU của Office mà người dùng đã được cấp phép

 • Office Đã kích hoạt – Nếu người dùng đã kích hoạt Office

 • Hộp thư Được hỗ trợ – Nếu hộp thư của người dùng có bật OAuth

Tìm hiểu xem Office 365 ProPlus được cài đặt hay chưa

Cách đơn giản nhất để phát hiện người dùng đã cài đặt Office 365 ProPlus chưa và đang sử dụng gần đây hay không là sử dụng báo cáo Kích hoạt Microsoft Office có sẵn trong Trung tâm quản trị Office 365. Báo cáo cung cấp một danh sách tất cả người dùng đã kích hoạt Office 365 ProPlus trong vòng 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày vừa qua. Nhằm mục đích triển khai tập trung, kích hoạt Windows hoặc máy Mac trên máy tính là các cột quan trọng trong báo cáo. Bạn có thể xuất báo cáo đến Excel. Để biết thêm thông tin về báo cáo, hãy xem mục Báo cáo Office 365 trong Trung tâm Quản trị - kích hoạt Microsoft Office.

Nếu bạn không muốn sử dụng báo cáo Kích hoạt, bạn có thể yêu cầu người dùng mở một ứng dụng của Office trên máy của họ, như Word, rồi chọn Tệp > Tài khoản. Ở phần Thông tin Sản phẩm, bạn sẽ thấy Sản phẩm Đăng kýMicrosoft Office 365 ProPlus, như minh họa trong hình sau đây.

Ảnh chụp màn hình một phần của mục Thông tin Sản phẩm trong một ứng dụng Office. Hiển thị ứng dụng là một Sản phẩm Đăng ký dành cho Office 365 ProPlus.

Để được trợ giúp về Office 365 ProPlus, hãy xem mục Mẹo khắc phục sự cố dành cho Office 365 ProPlus.

Yêu cầu về Exchange

Microsoft Exchange lưu trữ các bản kê phần bổ trợ trong đối tượng thuê từ tổ chức của bạn. Người quản trị triển khai các phần bổ trợ và người dùng nhận các phần bổ trợ đó phải sử dụng cùng một phiên bản Exchange Server có hỗ trợ xác thực OAuth. Theo mặc định, việc triển khai Nhiều Đối tượng thuê và VNext Chuyên dụng Exchange đều hỗ trợ OAuth. Việc triển khai Thừa tự Chuyên dụng và kết hợp tại chỗ Exchange có thể được đặt cấu hình để hỗ trợ OAuth; tuy nhiên, đó không phải là cấu hình mặc định.

Kiểm tra với người quản trị Exchange của tổ chức bạn để tìm hiểu xem đang sử dụng cấu hình nào. Tính kết nối OAuth trên mỗi người dùng có thể được xác minh bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn PowerShell Kiểm tra OAuthConnectivity.

Gán người dùng và nhóm

Tính năng Triển khai Tập trung hiện đang hỗ trợ phần lớn các nhóm được Azure Active Directory hỗ trợ, bao gồm các Nhóm, danh sách phân phối và nhóm bảo mật Office 365.

Lưu ý: Các nhóm bảo mật không hỗ trợ thư hiện cũng không được hỗ trợ.

Bảng sau đây hiển thị những phần gán được hỗ trợ trong Triển khai Tập trung, giả định rằng người dùng hỗ trợ các yêu cầu của máy khách và máy chủ đã đề cập trước đó. Triển khai Tập trung hỗ trợ người dùng thuộc các nhóm cấp cao nhất hoặc các nhóm không có nhóm cha mẹ nhưng không hỗ trợ người dùng thuộc các nhóm lồng hoặc các nhóm có nhóm cha mẹ.

Gán vào phần bổ trợ

Được hỗ trợ

Người dùng thông qua gán trực tiếp

Người dùng thông qua gán theo nhóm

Có, nếu nhóm là một nhóm cấp cao nhất (không có các nhóm cha mẹ)

Không, nếu nhóm là một nhóm lồng (có các nhóm cha mẹ)

Mọi người trong đối tượng thuê

Hãy xem ví dụ sau đây, trong đó nhóm của Sandra, Sheila và Phòng Bán hàng được gán vào phần bổ trợ. Do Phòng Bán hàng Miền Tây là một nhóm lồng, Bert và Fred không được gán vào phần bổ trợ.

Sơ đồ hiển thị một hộp được dán nhãn Phòng Bán hàng có tên Joe và Bob và được kết nối đến một hộp bên dưới được dán nhãn Bán hàng Miền Tây có tên Bert và Fred. Kế bên hộp là một dấu X đỏ. Tên Sandra và Sheila ở góc trên bên phải của sơ đồ.

Người dùng

Cách người quản trị gán phần bổ trợ

Được gán vào phần bổ trợ?

Joe

Thông qua nhóm Phòng Bán hàng

Có, Phòng Bán hàng không có các nhóm cha mẹ

Bob

Thông qua nhóm Phòng Bán hàng

Có, Phòng Bán hàng không có các nhóm cha mẹ

Sandra

Gán người dùng trực tiếp

Sheila

Gán người dùng trực tiếp

Bert

Không thể gán

Không, Phòng Bán hàng Miền Tây là nhóm lồng

Fred

Không thể gán

Không, Phòng Bán hàng Miền Tây là nhóm lồng

Tìm hiểu một nhóm có chứa các nhóm lồng hay không

Cách dễ nhất để phát hiện một nhóm có chứa các nhóm lồng hay không là xem thẻ liên hệ nhóm trong Outlook. Nếu bạn nhập tên nhóm trong trường Đến của một email rồi bấm tên nhóm thì khi dò tìm, email sẽ hiển thị cho bạn thấy có chứa người dùng hoặc nhóm lồng hay không. Trong ví dụ dưới đây, tab Thành viên của thẻ liên hệ Outlook dành cho Nhóm Thử nghiệm không hiển thị người dùng mà chỉ có hai nhóm phụ.

Ảnh chụp màn hình tab Thành viên của thẻ liên hệ Outlook dành cho nhóm có tên Nhóm Thử nghiệm. Nhóm Phụ 1 và Nhóm Phụ 2 được hiển thị dưới dạng các thành viên.

Bạn có thể thực hiện các truy vấn ngược lại bằng cách dò tìm nhóm để xem có là thành viên của bất kỳ nhóm nào hay không. Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy trong tab Tư cách thành viên của thẻ liên hệ Outlook rằng Nhóm Phụ 1 là một thành viên của Nhóm Thử nghiệm.

Ảnh chụp màn hình tab Tư cách thành viên của thẻ liên hệ Outlook dành cho nhóm có tên Nhóm Phụ 1, hiển thị rằng Nhóm Phụ 1 là một thành viên của nhóm có tên Nhóm Thử nghiệm.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Azure Active Directory API Graph để chạy các truy vấn nhằm tìm danh sách các nhóm trong một nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Hoạt động trên các nhóm | Tham khảo API Graph.

Liên hệ với Microsoft để được hỗ trợ

Nếu bạn hoặc người dùng của bạn gặp phải sự cố trong khi tải phần bổ trợ lúc đang sử dụng các ứng dụng Office Online (Word Online, Excel Online, v.v.), đã được triển khai tập trung, bạn có thể cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft (tìm hiểu cách thức). Cung cấp các thông tin sau về môi trường Office 365 của bạn trong phiếu hỗ trợ.

Nền tảng

Thông tin gỡ lỗi

Office Online

 • Nhật ký Charles/Fiddler

 • ID đối tượng thuê (tìm hiểu cách thức)

 • ID Tương quan. Xem nguồn của một trong các trang office và tìm giá trị ID Tương quan, rồi gửi giá trị đó trên:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"></form>

Máy khách phong phú (Windows, máy Mac)

 • Nhật ký Charles/Fiddler

 • Số hiệu bản dựng của ứng dụng máy khách (tốt nhất là dưới dạng ảnh chụp màn hình từ Tệp/Tài khoản)

Xem thêm

Triển khai Các phần bổ trợ dành cho Office trong Trung tâm Quản trị Office 365

Sử dụng các lệnh ghép ngắn PowerShell Triển khai Tập trung để quản lý phần bổ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×