Xác định thiết đặt khu vực

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 cung cấp một trải nghiệm liền mạch, văn hóa cụ thể cho phép người sở hữu trang để tạo các trang bằng một ngôn ngữ cụ thể và cấu hình thiết đặt vùng thích hợp cho các trang. Ngôn ngữ cho một site dùng phải được nêu rõ trong quá trình tạo trang web và không thể thay đổi vào ngày mới hơn. Nếu người quản trị máy chủ đã cài đặt một hoặc nhiều gói ngôn ngữ trên máy chủ, chủ sở hữu trang hoặc người quản trị tuyển tập trang có thể chọn ngôn ngữ nào để dùng cho site mới, dựa trên các gói ngôn ngữ được cài đặt.

Trong bài viết này

Thiết đặt khu vực sẵn dùng cho các site Office SharePoint Server 2007

Thay đổi thiết đặt vùng cho một site

Thay đổi thiết đặt khu vực cá nhân của bạn

Thiết đặt khu vực sẵn dùng cho Office SharePoint Server 2007 site

Thiết đặt vùng cho trang mức đỉnh của tuyển tập trang được tự động thiết lập dựa trên ngôn ngữ mặc định của tuyển tập trang. Khi một trang con được tạo ra, các thiết đặt khu vực được thiết lập trên trang web mẹ được phát tán tới site con. Người quản trị tuyển tập trang có thể chọn để thay đổi thiết đặt vùng của trang mức cao nhất. Là người sở hữu trang, bạn có thể chọn sử dụng các thiết đặt khu vực được thừa kế từ site mẹ hoặc xác định thiết đặt khu vực khác nhau cho bất kỳ trang con.

Lưu ý: 

 • Thiết đặt khu vực được thay đổi trên một trang web mẹ cụ thể không được phát tán cho site con hiện có. Đây là vì site con nhận các thiết đặt khu vực được cấu hình trên trang web mẹ chỉ khi site con được tạo ra.

 • Thiết đặt vùng cho trang con đã được tạo ra bằng một ngôn ngữ giao diện (UI) của người dùng khác nhau hơn của trang web mẹ không sử dụng thiết đặt vùng của trang mẹ. Thay vào đó, thiết đặt vùng mặc định cho ngôn ngữ giao diện người dùng được chọn khi tạo site con được sử dụng.

Người dùng cá nhân cũng có thể dùng thiết đặt vùng mặc định được đặt trên một trang cụ thể hoặc đặt riêng của họ thiết đặt khu vực. Khả năng này sẽ giúp dễ dàng hơn cho người dùng trong các quốc gia hoặc khu vực để cộng tác trên tài liệu trong cùng một trang SharePoint, bất kể khu vực những gì người dùng đang hoạt động từ. Bảng sau mô tả các thiết đặt khu vực sẵn dùng cho tất cả các trang và hiển thị thiết đặt nào có thể được cấu hình theo người sở hữu trang và mà những người có thể được cấu hình bằng người dùng cá nhân.

Thiết đặt

Mô tả

Cấp trang

Mức cá nhân

Làm theo các thiết đặt Web

Luôn dùng thiết đặt vùng mặc định thiết đặt bởi người sở hữu trang.

Không

Bản địa

Kiểm soát thông tin cách bản địa cụ thể, chẳng hạn như số, ngày, thời gian và thiết đặt lịch, được hiển thị trên trang. Các giá trị mặc định cho tất cả các thiết đặt khu vực khác (liệt kê dưới đây) được dựa trên bản địa bạn chọn. Khi bạn thay đổi thiết đặt bản địa cho một trang web, tất cả các thiết đặt khu vực được thiết lập các thiết đặt mặc định cho địa mới. Sau khi chọn bản địa bạn muốn, bạn có thể thay đổi các thiết đặt khác khi bạn muốn.

Thứ tự sắp xếp

Kiểm soát thứ tự sắp xếp được dùng cho danh sách và thư viện.

Không

Múi giờ

Kiểm soát múi giờ cho trang Web.

Lưu ý: Người quản trị máy chủ và người quản trị tuyển tập trang có thể cũng chỉ định một múi thời gian mặc định cho tất cả các trang trong một ứng dụng Web. Thiết đặt cấp độ site này sẽ ghi đè thiết đặt ở mức ứng dụng Web.

Đặt lịch của bạn

Xác định kiểu lịch bạn muốn đặt làm lịch chính của bạn. Bạn cũng có thể chọn xem để hiển thị tuần của năm, nơi 1 đại diện cho đầu tiên tuần của năm và 52 đại diện cho tuần cuối cùng của năm.

Bật lịch thay thế

Cho phép các thiết đặt của một lịch tùy chọn thêm vào lịch mà bạn thiết lập cho trang SharePoint của bạn.

Xác định tuần làm việc của bạn

Xác định những ngày trong tuần tạo thành tuần làm việc của bạn, ngày đầu tiên của mỗi tuần làm việc và tuần đầu tiên của năm. Bạn cũng có thể xác định thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc.

Lưu ý: Thông tin này được dùng bởi Microsoft Office Outlook 2007 để hiển thị ngày làm việc trên lịch trong một màu khác nhau từ nonwork ngày.

Định dạng thời gian

Xác định Hiển thị thời gian trong định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ.

Lưu ý: Tùy thuộc vào bản địa bạn đã chọn, bạn có thể chọn chỉ định dạng thời gian 24 giờ.

Lưu ý: Như minh họa trong bảng trước đó, người dùng có thể đặt tùy chọn cá nhân của họ cho tất cả các thiết đặt khu vực ngoại trừ thứ tự sắp xếp.

Khi người dùng yêu cầu một trang, Office SharePoint Server 2007 trước tiên cố để tải các thiết đặt khu vực được xác định bởi người dùng. Nếu thiết đặt vùng không sẵn sàng, thiết đặt cấp độ site đã được xác định bởi người sở hữu trang được sử dụng. Các thiết đặt khu vực đó được sử dụng định dạng dữ liệu nhạy cảm địa trên trang.

Thay đổi thiết đặt vùng cho một trang web

Mỗi trang SharePoint (cả mức cao nhất Web site và site con) có thể được tùy chỉnh để sử dụng thiết đặt khu vực cụ thể được dùng như thiết đặt vùng mặc định cho tất cả người dùng của trang web của bạn. Người dùng cá nhân có thể chọn để sử dụng mặc định thiết đặt thiết đặt bởi người sở hữu site hoặc xác định thiết đặt cá nhân riêng của họ.

Bạn phải là người quản trị tuyển tập trang hoặc người sở hữu site để thay đổi thiết đặt vùng cho một trang web.

Thực hiện các thao tác sau trên mỗi trang SharePoint mà bạn muốn thay đổi thiết đặt vùng mặc định:

 1. Mở trang mà bạn muốn thay đổi thiết đặt vùng mặc định.

 2. Trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 3. Trên trang thiết đặt trang, dưới Quản trị trang, bấm thiết đặt khu vực.

 4. Trên trang thiết đặt khu vực, chọn thiết đặt bạn muốn cho trang web này, sau đó bấm OK.

Thay đổi thiết đặt khu vực cá nhân của bạn

Người dùng cá nhân cũng có thể dùng thiết đặt vùng mặc định được đặt trên một trang cụ thể hoặc đặt riêng của họ thiết đặt khu vực. Khả năng này sẽ giúp dễ dàng hơn cho người dùng trong các quốc gia hoặc khu vực để cộng tác trên tài liệu trong cùng một trang SharePoint, bất kể khu vực những gì người dùng đang hoạt động từ. Bảng trước trong bài viết này mô tả các thiết đặt khu vực sẵn dùng cho tất cả các trang và hiển thị thiết đặt nào có thể được cấu hình theo người sở hữu trang và mà những người có thể được cấu hình bằng người dùng cá nhân.

Thực hiện các thao tác sau trên mỗi trang SharePoint mà bạn muốn cấu hình thiết đặt khu vực cá nhân:

 1. Mở trang mà bạn muốn cấu hình thiết đặt khu vực cá nhân của bạn.

 2. Trên thanh nối kết trên cùng, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh tên miền chào mừng name\User, sau đó bấm Thiết đặt của tôi.

 3. Trên trang thông tin người dùng, hãy bấm Thiết đặt khu vực của tôi.

 4. Trên trang thiết đặt khu vực, trong phần Theo dõi Web thiết đặt , hãy xóa hộp kiểm luôn luôn làm theo web thiết đặt .

 5. Chọn thiết đặt bạn muốn cho trang web này, sau đó bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×