Xác định thư khả nghi trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tránh lừa tiếp cận hộp thư của bạn, Outlook.com và Outlook trên web xác nhận rằng người gửi là người họ nói rằng chúng và đánh dấu thư đáng ngờ là email rác.

Làm thế nào tôi có thể nhận dạng thư khả nghi trong hộp thư đến của tôi?

Outlook.com và Outlook trên web Hiển thị chỉ báo khi người gửi thư hoặc không thể được nhận dạng hoặc căn cước của họ là khác với những gì bạn nhìn thấy từ địa chỉ.

 1. Bạn thấy một '?' trong ảnh của người gửi

  Khi Outlook.com hoặc Outlook trên web không xác thực định danh của người gửi sử dụng SPF, DKIM hoặc bất kỳ phương pháp nào khác, nó sẽ hiển thị một '?' trong ảnh của người gửi.

  Ảnh chụp màn hình của một dấu chấm hỏi trong ảnh của người gửi

  Không phải tất cả thư mà không được xác thực được độc hại. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận về việc tương tác với các thư mà không xác thực nếu bạn không nhận ra người gửi. Hoặc, nếu bạn có thể nhận dạng người gửi thường không có một '?' trong ảnh của người gửi, nhưng bạn đột nhiên bắt đầu lại nhìn thấy nó, mà có thể đăng một người gửi được được giả mạo.

 2. Địa chỉ của người gửi được khác với nội dung Hiển thị địa chỉ từ

  Thường xuyên, địa chỉ email mà bạn thấy trong một thư là khác với những gì bạn nhìn thấy từ địa chỉ. Đôi khi kẻ giả mạo thử lừa bạn suy nghĩ người gửi là người khác ngoài người họ thực sự.

  Khi Outlook.com và Outlook trên web phát hiện sự khác biệt giữa thực tế của người gửi địa chỉ và địa chỉ trên địa chỉ từ, nó sẽ hiển thị thực tế người gửi sử dụng thông qua thẻ, vốn sẽ được được gạch dưới.

  Ảnh chụp màn hình của các qua thẻ

  Trong ví dụ này, tên miền gửi "suspicious.com" đã được xác thực, nhưng người gửi đặt "unknown@contoso.com" từ địa chỉ.

  Không mỗi thư với thẻ thông qua là đáng ngờ. Tuy nhiên, nếu bạn không nhận một thông báo với thông qua thẻ, bạn sẽ có thận trọng về việc tương tác với nó.

  Trong Outlook.com beta, bạn có thể di chuột con trỏ lên một người gửi tên hoặc địa chỉ trong danh sách thư để xem địa chỉ email, mà không cần mở thư.

  Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột lên tên của người gửi

Các câu hỏi thường gặp

Cho ? trong ảnh của người gửi:Outlook.com và Outlook trên web yêu cầu thông báo chuyển SPF hoặc DKIM xác thực. Outlook trên web có lô-gic nội bộ bổ sung cho người gửi xác định. 

Cho thẻ thông qua : Nếu tên miền đó trong địa chỉ từ khác với tên miền đó trong phần chữ ký DKIM hoặc các SMTP thư từ, nó sẽ hiển thị tên miền đó trong một trong những trường hai (thích chữ ký DKIM).

Bạn không thể ghi đè lên các thuộc tính này.

Cho ? trong ảnh của người gửi: Là người gửi, bạn nên xác thực của bạn thông báo SPF hoặc DKIM.

Cho thẻ thông qua : Là người gửi, bạn nên đảm bảo tên miền đó trong phần chữ ký DKIM hoặc các SMTP thư từ giống như, hoặc là một tên miền con của tên miền đó trong địa chỉ từ.

Không nhất thiết phải. Ngoài việc SPF và DKIM, Outlook trên web có thêm lô-gic xác thực thư. Ngoài ra, Outlook trên web chỉ hiển thị các thuộc tính này nếu bản ghi MX cho tên miền khi nhận điểm để Outlook trên web, và không có được định tuyến vào và thoát khỏi môi trường.

Chủ đề Liên quan

Giúp bảo vệ tài khoản email Outlook.com
giúp giữ thư rác và email rác ra khỏi hộp thư đến của bạn trong Outlook.com
xử lý lạm dụng, lừa đảo qua mạng, hoặc giả mạo trong Outlook.com

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×