Xác định phạm vi cho kết quả tìm kiếm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một phạm vi tìm kiếm xác định một tập con của thông tin trong chỉ mục tìm kiếm. Nếu bạn giả sử chỉ mục toàn bộ nội dung là hình tròn, một phạm vi là một hoặc nhiều lát. Ước lát của hình tròn có thể hình tam giác, nhưng bằng cách sử dụng quy tắc phạm vi, bạn có thể cắt hình tròn vào nhiều hình dạng khác nhau. Phạm vi có thể được bật trên hộp Tìm kiếm trên trang, dưới dạng một tab trên trang Trung tâm tìm kiếm, hoặc trong một số phần Web, và cho phép người dùng để tìm kiếm trên một vị trí cụ thể hoặc tập hợp nội dung tập trung.

Thông thường, phạm vi tìm kiếm bao gồm các chủ đề cụ thể và nguồn nội dung quan trọng và chung cho người dùng trong tổ chức. Ví dụ, bạn có thể tạo một phạm vi tìm kiếm cho tất cả các mục liên quan đến dự án cụ thể hoặc cho tất cả các mục liên quan đến một nhóm cụ thể trong tổ chức chẳng hạn như tài chính hoặc tiếp thị. Bạn cũng có thể tạo một phạm vi tìm kiếm bao gồm một số các phạm vi khác.

Bạn muốn làm gì?

Lập kế hoạch phạm vi

Hiển thị dạng xem phạm vi trang

Tạo hoặc sửa một phạm vi

Thêm hoặc sửa quy tắc phạm vi

Loại bỏ một phạm vi hoặc phạm vi quy tắc

Cấu hình phạm vi Hiển thị nhóm

Hiện hoặc ẩn danh sách thả xuống phạm vi trên tất cả các site trong tuyển tập trang

Lập kế hoạch phạm vi

Tạo và sử dụng một phạm vi tìm kiếm, bạn tạo phạm vi, xác định các quy tắc và gán phạm vi vào một nhóm Hiển thị. Nhóm Hiển thị là vị trí nơi phạm vi sẽ được hiển thị trong giao diện người dùng. Nhóm Hiển thị mặc định bao gồm các Danh sách thả xuống tìm kiếmTìm kiếm nâng cao. Bạn có thể tạo nhóm Hiển thị khác và di chuyển phạm vi tìm kiếm vào chúng.

Quy tắc phạm vi xác định chính xác nội dung nào từ chỉ mục tìm kiếm sẽ được bao gồm trong phạm vi. Quy tắc cho phép bạn bao gồm hoặc loại trừ các mục, chẳng hạn như site cụ thể. Ví dụ, bạn có thể có một site nhóm có chứa tài liệu mà bạn không muốn bao gồm trong kết quả tìm kiếm. Bạn có thể tạo một quy tắc phạm vi loại trừ các trang nhóm đó và nội dung từ kết quả tìm kiếm. Phạm vi quy tắc chỉ có thể áp dụng sau khi phạm vi được tạo và gán cho một nhóm Hiển thị. Quy tắc có thể được Cập Nhật hoặc sửa đổi vào bất kỳ lúc nào.

Bạn cũng có thể tạo và cấu hình các phạm vi để sử dụng với phần Web được liên kết. Tìm kiếm được liên kết là một tập kết quả không được lập chỉ mục, nhưng sẽ xuất hiện bên cạnh nội dung được lập chỉ mục của bạn. Liên kết tìm kiếm kết quả xuất phát từ bên ngoài tổ chức của bạn. Bạn có thể thiết lập phạm vi quy tắc cho kết quả tìm kiếm được liên kết và áp dụng họ đến phần Web được liên kết.

Phạm vi tìm kiếm có thể tạo và được xác định ở hai cấp độ: mức dịch vụ tìm kiếm và cấp quản trị tuyển tập trang. Phạm vi tìm kiếm được tạo ở cấp độ dịch vụ tìm kiếm có còn được gọi là phạm vi được chia sẻ. Các phạm vi sẵn dùng cho tất cả các tuyển tập trang. Người quản trị tuyển tập trang có thể thực hiện một bản sao của các phạm vi, nhưng không thể sửa đổi hoặc xóa phạm vi được chia sẻ.

Người quản trị tuyển tập site có thể tạo phạm vi tìm kiếm mới và hiển thị nhóm mới. Các phạm vi và hiển thị nhóm sẵn dùng cho tất cả các site trong tuyển tập site giống nhau, nhưng không phải site trong tuyển tập site khác.

Bạn có thể thực hiện các thuộc tính được quản lý sẵn dùng trong kết quả tìm kiếm, có thể giúp mọi người tìm kiếm bằng cách cho phép họ mục tiêu của truy vấn trực tiếp đối với siêu dữ liệu trên cột. Danh sách các thuộc tính được quản lý sẵn dùng trong phạm vi nằm trong phần Thuộc tính truy vấn của trang Thêm quy tắc phạm vi hoặc trang sửa quy tắc phạm vi. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm hoặc sửa các quy tắc phạm vi.

Đầu trang

Hiển thị dạng xem phạm vi trang

Để xem và quản lý tất cả các phạm vi trong một tuyển tập trang, sử dụng dạng xem phạm vi trang. Trên trang xem phạm vi, bạn có thể thêm một phạm vi mới, sửa một phạm vi hiện có, xem phạm vi Hiển thị nhóm, thêm nhóm Hiển thị phạm vi, kiểm tra trạng thái Cập Nhật, xem số lượng các mục được bao gồm trong phạm vi và xem hay không là một phạm vi được chia sẻ.

Để truy nhập vào trang dạng xem phạm vi bạn phải là người quản trị có quyền đối với người quản trị tuyển tập trang.

 1. Đăng nhập vào trang chủ của site mức cao nhất của bạn với quyền người quản trị tuyển tập trang.

 2. Bấm vào menu Hành động trang , chọn Thiết đặt trang.

 3. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy bấm phạm vi tìm kiếm.

 4. Trên trang xem phạm vi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Đầu trang

Tạo hoặc sửa một phạm vi

Phạm vi phát hành các kết quả tìm kiếm tiêu điểm trên một tập hợp nội dung cụ thể. Người quản trị có quyền đối với người quản trị tuyển tập trang có thể sao chép một phạm vi được chia sẻ và sửa đổi bản sao đó, hoặc thêm phạm vi mới để sử dụng trong cùng một tuyển tập trang.

Khi thêm một phạm vi mới vào tuyển tập trang, nó có thể hữu ích để bắt đầu bằng cách sao chép một phạm vi hiện có chẳng hạn như tất cả các site, sau đó thêm quy tắc xác định vị trí của nội dung, và những điều nên được bao gồm hoặc loại trừ cơ sở trên các giá trị thuộc tính. Bằng cách kết hợp và điều chỉnh nhiều quy tắc, bạn có thể thiết kế phạm vi cho tuyển tập trang cung cấp tập trung kết quả tìm kiếm được thiết kế cho nhu cầu của nhóm làm việc cụ thể.

 1. Đăng nhập vào trang chủ của site mức cao nhất của bạn với quyền người quản trị tuyển tập trang.

 2. Bấm vào menu Hành động trang , chọn Thiết đặt trang.

 3. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy bấm phạm vi tìm kiếm.

 4. Thực hiện một trong các bước sau đây:

  • Để tạo một phạm vi mới, hãy bấm Phạm vi mới.

  • Để sửa một phạm vi hiện có, bấm vào tiêu đề của phạm vi để hiển thị trang thuộc tính phạm vi và quy tắc, sau đó bấm thay đổi phạm vi thiết đặt.

   Lưu ý: Nếu phạm vi là một phạm vi được chia sẻ, bạn sẽ không thể sửa thiết đặt của nó. Chia sẻ phạm vi được cấu hình trong Trung tâm quản trị.

 5. Trong hộp tiêu đề , nhập một từ, tên, viết tắt, hoặc cụm từ ngắn để mô tả phạm vi. Tiêu đề Hiển thị trong danh sách phạm vi và biểu thị cho người dùng kiểu nội dung mà chúng sẽ tìm kiếm khi họ sử dụng phạm vi này.

 6. Trong hộp mô tả , nhập mô tả tùy chọn để tham khảo của bạn và cho người sở hữu trang. Điều này không được hiển thị cho người dùng cuối.

 7. Trong phần Hiển thị nhóm , chọn một hoặc nhiều vị trí trong giao diện người dùng nơi phạm vi sẽ được hiển thị. Ví dụ trong Danh sách thả xuống tìm kiếm.

 8. Trong phần Trang đích kết quả , hãy chọn có hiển thị kết quả từ kết quả tìm kiếm của phạm vi này trên trang kết quả tìm kiếm mặc định hoặc trên một trang Web khác. Dùng tìm kiếm khác nhau kết quả trang, chọn xác định một trang khác nhau để tìm kiếm phạm vi nàyvà sau đó nhập địa chỉ Web cho khác hiện có kết quả trong hộp trang kết quả đích (ví dụ, http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Bấm OK.

Để thêm quy tắc phạm vi, hãy làm theo các bước trong phần Thêm hoặc sửa các quy tắc phạm vi.

Đầu trang

Thêm hoặc sửa quy tắc phạm vi

Quy tắc phạm vi xác định nội dung được liên kết với phạm vi bằng cách xác định vị trí của nội dung, thuộc tính của nó, và những điều nên được bao gồm hoặc loại trừ khỏi phạm vi. Chỉ có thể thêm các quy tắc sau khi một phạm vi được tạo ra.

 1. Đăng nhập vào trang chủ của site mức cao nhất của bạn với quyền người quản trị tuyển tập trang.

 2. Bấm vào menu Hành động trang , chọn Thiết đặt trang.

 3. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy bấm phạm vi tìm kiếm.

 4. Xác định vị trí tiêu đề của phạm vi trong danh sách mà bạn muốn thêm hoặc sửa quy tắc và sau đó thực hiện một trong các bước sau đây:

  • Nếu phạm vi có không có quy tắc, ở Trạng thái Cập Nhậtcột, bấm Thêm quy tắc.

  • Để sửa một quy tắc hiện có hoặc thêm quy tắc bổ sung, bấm vào tiêu đề của phạm vi, và sau đó trong phần quy tắc , bấm quy tắc hiện có để sửa nó hoặc bấm Quy tắc mới.

 5. Trong phần kiểu quy tắc phạm vi , chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Để bao gồm hoặc loại trừ một vị trí và xác định một nguồn nội dung chẳng hạn như thư mục, tên máy chủ hoặc tên miền/miền con và sau đó sử dụng quy tắc trong phần hành vi , hãy chọn Địa chỉ Web.

  • Để bao gồm hoặc loại trừ nội dung được tìm thấy bằng cách tìm kiếm trên một giá trị được gán cho một thuộc tính được quản lý, hãy chọn Thuộc tính truy vấn.

  • Để bao gồm tất cả nội dung từ tất cả các site được bao gồm trong chỉ mục tìm kiếm, hãy chọn Tất cả nội dung.

   Mẹo: Để áp dụng quy tắc cho nhiều thuộc tính hoặc giá trị, xác định một quy tắc riêng cho từng thiết đặt thuộc tính.

 6. Nếu kiểu quy tắc phạm vi là Địa chỉ Web, rồi trong phần Thuộc tính truy vấn , hãy chọn một trong các thao tác sau:

Tùy chọn

Mô tả

Thư mục

Một thư mục có thể là một vị trí trên một site nhóm. Ví dụ, http://site/subsite/folder. Quy tắc sẽ chỉ áp dụng cho mục nằm trong thư mục được chỉ ra và thư mục con của nó.

Tên máy chủ

Quy tắc này sẽ áp dụng cho mục nằm ở bất kỳ đâu trên lưu trữ

Tên miền hoặc tên miền con

Quy tắc này sẽ áp dụng cho tất cả các mục nằm trong tên miền đã xác định.

Nếu phạm vi quy tắc loại Thuộc tính truy vấn, trong các phần Thuộc tính truy vấn , hãy chọn một thuộc tính và nhập một giá trị.

Mẹo: Để áp dụng quy tắc cho nhiều thuộc tính hoặc giá trị, xác định một quy tắc riêng cho từng thiết đặt thuộc tính.

 1. Trong phần hành vi , hãy chọn cách quy tắc này sẽ kết hợp với các quy tắc để xác định phạm vi. Chọn bao gồm cho một quy tắc "OR", hoặc loại trừ cho một quy tắc "Và không", hoặc yêu cầu cho một quy tắc "Và".

 2. Bấm OK.

Lưu ý: Phạm vi tìm kiếm và quy tắc của họ được biên soạn trên một lịch biểu được điều chỉnh tự động dựa trên tần suất Cập Nhật trước đây. Một phạm vi mới sẽ không xuất hiện trong Hộp tìm kiếm phạm vi danh sách cho tới sau khi nó được biên soạn lần đầu tiên.

Đầu trang

Loại bỏ một phạm vi hoặc phạm vi quy tắc

Người quản trị có quyền đối với người quản trị tuyển tập trang có thể loại bỏ chỉ các phạm vi được tạo ở mức quản trị tuyển tập trang. Phạm vi được chia sẻ, được tạo bởi người quản trị dịch vụ tìm kiếm để sử dụng trong tuyển tập trang không thể loại bỏ.

Loại bỏ một phạm vi

Khi bạn xóa một phạm vi từ một tuyển tập trang, phạm vi cũng bị loại bỏ khỏi tất cả các trang trong tuyển tập trang đó.

 1. Đăng nhập vào trang chủ của site mức cao nhất của bạn với quyền người quản trị tuyển tập trang.

 2. Bấm vào menu Hành động trang , chọn Thiết đặt trang.

 3. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy bấm phạm vi tìm kiếm.

 4. Trên trang xem phạm vi, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh tiêu đề của phạm vi.

 5. Chọn Delete.

 6. Bấm OK.

Loại bỏ quy tắc phạm vi

 1. Trên trang xem phạm vi, bấm vào mũi tên bên cạnh tiêu đề của phạm vi, sau đó chọn quy tắc và sửa thuộc tính.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thực hiện điều này:

Hãy làm thế này:

Loại bỏ một quy tắc riêng lẻ

 1. Trên trang thuộc tính phạm vi và quy tắc, bên dưới quy tắc, bấm vào tên của quy tắc.

 2. Bấm vào Xóa.

 3. Bấm OK.

Loại bỏ tất cả quy tắc cho một phạm vi

 • Trên trang thuộc tính phạm vi và quy tắc, bên dưới quy tắc, bấm xóa tất cả quy tắc.

Đầu trang

Cấu hình phạm vi Hiển thị nhóm

Phạm vi được gán để hiển thị nhóm, xác định nơi các phạm vi có thể dùng. Ví dụ, nếu bạn chỉ định một phạm vi Tìm kiếm thả xuống Hiển thị nhóm, phạm vi này sẽ được hiển thị cho người dùng bất kỳ nơi nào vào hộp Tìm kiếm thả xuống được cấu hình cho các phạm vi. Những vị trí này có thể trên phần Web hoặc vào hộp Tìm kiếm trên trang nhóm. Người quản trị có quyền đối với người quản trị tuyển tập trang có thể tạo một nhóm mới Hiển thị và sắp xếp phạm vi trong đó, hoặc thêm phạm vi để hiển thị nhóm hiện có. Người sở hữu trang có thể rồi thêm hộp nhóm Hiển thị danh sách phạm vi của bất kỳ Tìm kiếm trong site, cho phép người dùng để thực hiện thêm tập trung kết quả tìm kiếm.

Tạo hoặc sửa phạm vi Hiển thị nhóm

Để cho phép người sở hữu site để thay đổi phạm vi có sẵn từ danh sách phạm vi bên cạnh hộp Tìm kiếm , người quản trị tuyển tập site có thể sửa đổi nhóm Hiển thị hiện có hoặc tạo mới Hiển thị nhóm và sắp xếp phạm vi trong.

 1. Đăng nhập vào trang chủ của site mức cao nhất của bạn với quyền người quản trị tuyển tập trang.

 2. Bấm vào menu Hành động trang , chọn Thiết đặt trang.

 3. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy bấm phạm vi tìm kiếm.

 4. Trên trang xem phạm vi, hãy bấm Hiển thị nhóm.

 5. Bấm Nhóm mới Hiển thị, hoặc bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm Hiển thị hiện có, sau đó bấm Sửa Hiển thị nhóm.

 6. Tạo phạm vi Hiển thị nhóm hoặc trang sửa nhóm phạm vi Hiển thị, trong hộp tiêu đề , nhập tiêu đề mà sẽ giúp xác định nhóm Hiển thị.

 7. Trong hộp mô tả , hãy nhập mô tả nhóm tùy chọn Hiển thị. Đây là để tham khảo của bạn và cho người sở hữu trang, và không được hiển thị cho người dùng cuối.

 8. Trong phần phạm vi , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh phạm vi bạn muốn đưa vào nhóm Hiển thị.

 9. Sử dụng danh sách các vị trí từ trên cùng để điều chỉnh thứ tự của các phạm vi trong nhóm Hiển thị.

 10. Trong danh sách Phạm vi mặc định , hãy chọn phạm vi sẽ đặt làm phạm vi mặc định cho người dùng cuối.

 11. Bấm OK.

Bao gồm một phạm vi trong nhóm Hiển thị

Người quản trị tuyển tập site có thể gán phạm vi được tạo ở cấp tuyển tập trang để hiển thị nhóm để sử dụng bởi người sở hữu trang. Phạm vi được chia sẻ, các phạm vi được tạo và được xác định bởi một người quản trị máy chủ, không thể di chuyển giữa các nhóm Hiển thị ở cấp tuyển tập trang.

 1. Đăng nhập vào trang chủ của site mức cao nhất của bạn với quyền người quản trị tuyển tập trang.

 2. Bấm vào menu Hành động trang , chọn Thiết đặt trang.

 3. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy bấm phạm vi tìm kiếm.

 4. Bấm vào tiêu đề của một phạm vi.

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng không có không có dấu kiểm trong cột chia sẻ . Người quản trị tuyển tập trang không thể sửa đổi phạm vi được chia sẻ.

 5. Trên trang thuộc tính phạm vi và quy tắc, trong phần Thiết đặt phạm vi , hãy bấm thay đổi phạm vi thiết đặt.

 6. Trên trang sửa phạm vi, trong phần Hiển thị nhóm , chọn hộp kiểm cho các nhóm Hiển thị mà bạn muốn phạm vi được đưa vào.

 7. Bấm OK.

Đầu trang

Hiện hoặc ẩn danh sách thả xuống phạm vi trên tất cả các site trong tuyển tập trang

Để thêm phạm vi vào hộp Tìm kiếm tất cả các trang trong tuyển tập trang, hãy đảm bảo tất cả các phạm vi bạn muốn thêm được liệt kê trong nhóm Hiển thị Danh sách thả xuống tìm kiếm . Sau đó, bạn sửa đổi các thiết đặt cho tuyển tập trang để hiển thị hoặc ẩn danh sách thả xuống phạm vi.

 1. Đăng nhập vào trang chủ của site mức cao nhất của bạn với quyền người quản trị tuyển tập trang.

 2. Bấm vào menu Hành động trang , chọn Thiết đặt trang.

 3. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy bấm thiết đặt tìm kiếm.

 4. Bên dưới phần Trang web tìm kiếm danh sách thả xuống chế độ , hãy chọn hiện phạm vi danh sách thả xuống để hiển thị danh sách phạm vi trong nhóm Hiển thị được gọi là Danh sách thả xuống tìm kiếm.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×