Xác định phạm vi cho kết quả tìm kiếm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tập trung tìm kiếm trên vị trí cụ thể hoặc nội dung, người dùng cuối chọn phạm vi từ danh sách phạm vi bên cạnh hộp Tìm kiếm . Họ có thể chọn Tất cả các site để tìm tất cả các vị trí sẵn dùng, hoặc chọn phạm vi khác để giới hạn kết quả tìm kiếm của họ đến các vị trí hoặc nội dung được đánh dấu với giá trị thuộc tính cụ thể. Ví dụ, một truy vấn trên phạm vi Trang này (nếu có) sẽ tập trung tìm kiếm trên trang hiện tại và trang con của nó.

Phạm vi mặc định chẳng hạn như Tất cả các sitenhững người được xác định ở mức nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ. Ngoài ra, người quản trị có quyền quản trị dịch vụ được chia sẻ có thể xác định phạm vi tùy chỉnh. Bất kỳ phạm vi đã xác định ở mức nhà cung cấp dịch vụ được chia sẻ được chia sẻ giữa tất cả các tuyển tập trang. Người quản trị tuyển tập site có thể sao chép một phạm vi được chia sẻ, sửa đổi bản sao đó hoặc sử dụng nó như-là và thêm các phạm vi tùy chỉnh để dùng trong tuyển tập trang. Phạm vi có thể bao gồm phạm vi khác khi cần thiết. Người quản trị tuyển tập trang tạo phạm vi Hiển thị nhóm và sắp xếp phạm vi trong chúng, sao cho người sở hữu trang có thể áp dụng chúng để sửa đổi lần xuất hiện của danh sách phạm vi cho các hộp Tìm kiếm trên trang của họ.

Lưu ý: Theo mặc định, bộ chọn phạm vi trên trang Tìm kiếm nâng cao bị ẩn. Tuy nhiên, người quản trị có quyền chỉnh sửa trang nâng cao tìm kiếm có thể sửa đổi nâng cao tìm kiếm phần Web để hiển thị danh sách các phạm vi và gán một nhóm Hiển thị để nhập với phạm vi.

Bạn muốn làm gì?

Lập kế hoạch phạm vi

Hiển thị dạng xem phạm vi trang

Xác định hoặc sửa một phạm vi

Thêm hoặc sửa quy tắc phạm vi

Xóa một phạm vi hoặc phạm vi quy tắc

Cấu hình phạm vi Hiển thị nhóm

Gán một nhóm Hiển thị cho một danh sách phạm vi

Lập kế hoạch phạm vi

Người quản trị xác định phạm vi sao cho người dùng có thể tập trung kết quả tìm kiếm của họ trên vị trí cụ thể và nội dung. Khi xác định một phạm vi, bạn có thể kết hợp vị trí quy tắc với các thuộc tính quy tắc để giới hạn kết quả tìm kiếm như mong muốn. Ví dụ, một phạm vi có thể yêu cầu một truy vấn đến trang cụ thể, hoặc tài liệu được đánh dấu với giá trị thuộc tính cụ thể.

Lưu ý: Bạn có thể thực hiện giá trị thuộc tính dành cho các kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng tính năng thuộc tính được quản lý mà một số thuộc tính nội dung sẽ được ánh xạ. Danh sách các thuộc tính được quản lý có thể được dùng trong phạm vi sẽ xuất hiện trong phần Thuộc tính truy vấn của trang tạo phạm vi và phạm vi chỉnh sửa trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần sau đó Thêm hoặc sửa các quy tắc phạm vi.

Đầu trang

Hiển thị dạng xem phạm vi trang

Để truy nhập vào phạm vi dạng xem trang để thêm hoặc thay đổi phạm vi và phạm vi Hiển thị nhóm, bạn cần phải có quyền người quản trị tuyển tập trang.

 1. Đăng nhập vào trang chủ của site mức cao nhất của bạn với quyền người quản trị tuyển tập trang.

 2. Bấm vào menu Hành động trang , chọn Thiết đặt trang, sau đó chọn Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 3. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy bấm phạm vi tìm kiếm. Dạng xem phạm vi trang xuất hiện.

 4. Để xác định một phạm vi mới, hãy bấm Mới phạm vivà sau đó làm theo các bước trong phần tiếp theo, xác định một phạm vi.

  Để sửa các quy tắc cho một phạm vi hiện có, bấm vào nối kết Thêm quy tắc cho một phạm vi, sau đó làm theo các bước trong phần Thêm hoặc sửa các quy tắc phạm vimới hơn.

  Để xác định một nhóm tùy chỉnh hiển thị và sắp xếp phạm vi trong đó, bấm Nhóm mới Hiển thị, và sau đó làm theo các bước trong phần mới hơn phạm vi cấu hình hiển thị nhóm.

Đầu trang

Xác định hoặc sửa một phạm vi

Phạm vi phát hành các kết quả tìm kiếm tiêu điểm trên vị trí cụ thể hoặc tài liệu. Người quản trị với quản trị tuyển tập trang quyền có thể sao chép một phạm vi được chia sẻ và sửa đổi sao chép và cũng có thể thêm các phạm vi tùy chỉnh để dùng trong tuyển tập trang.

Khi bạn thêm một phạm vi tùy chỉnh vào tuyển tập trang, có thể hữu ích để bắt đầu bằng cách sao chép một phạm vi hiện có chẳng hạn như tất cả các site, sau đó thêm quy tắc xác định vị trí, kiểu nội dung hoặc thuộc tính giá trị. Bằng cách kết hợp và điều chỉnh nhiều quy tắc, bạn có thể thiết kế phạm vi cho tuyển tập trang cung cấp tập trung kết quả tìm kiếm được thiết kế cho nhu cầu của nhóm làm việc cụ thể.

 1. Làm theo các bước trong phần trước Hiển thị dạng xem phạm vi trang.

 2. Bấm Phạm vi mới để hiển thị trang tạo phạm vi.

  Hoặc bấm vào tên của một phạm vi hiện có để hiển thị trang thuộc tính phạm vi và quy tắc. Sau đó bấm thay đổi phạm vi thiết đặt để hiển thị trang sửa phạm vi.

 3. Trong hộp tiêu đề , nhập một từ, tên, viết tắt, hoặc cụm từ ngắn để hiển thị trong danh sách phạm vi .

 4. Trong hộp mô tả , sẽ giải thích mục đích của phạm vi. Đây là mô tả tùy chọn, để tham khảo của bạn và cho người sở hữu trang, và không được hiển thị cho người dùng cuối.

 5. Trong phần Hiển thị nhóm , chọn vị trí để hiển thị phạm vi này, ví dụ: Tìm kiếm thả xuống.

 6. Trong phần trang đích kết quả, hãy chọn có hiển thị kết quả từ kết quả tìm kiếm của phạm vi này trên trang kết quả tìm kiếm mặc định hoặc trang Web khác. Để dùng một trang kết quả tìm kiếm khác nhau, chọn xác định một trang khác nhau để tìm kiếm phạm vi nàyvà nhập địa chỉ Web cho trang kết quả khác hiện có trong hộp trang kết quả đích (ví dụ, http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Bấm OK để lưu phạm vi và trở lại Dạng xem phạm vi trang.

  Để thêm quy tắc phạm vi, bấm Thêm quy tắc bên cạnh tên của phạm vi, và sau đó làm theo các bước trong phần sau đây Thêm hoặc sửa các quy tắc phạm vi.

Đầu trang

Thêm hoặc sửa quy tắc phạm vi

Quy tắc phạm vi xác định nội dung nào được liên kết với phạm vi bằng cách xác định vị trí, thuộc tính hoặc nguồn nội dung được bao gồm trong phạm vi hoặc loại trừ khỏi phạm vi.

 1. Làm theo các bước trong phần trước Hiển thị dạng xem phạm vi trang.

 2. Trong cột trạng thái Cập Nhật,hãy bấm vào nối kết Thêm quy tắc bên cạnh tên của một phạm vi. Trang thêm quy tắc phạm vi sẽ xuất hiện.

  Hoặc bấm vào tên của phạm vi để hiển thị trang thuộc tính phạm vi và quy tắc. Sau đó, trong phần quy tắc , hãy bấm quy tắc hiện có để hiển thị trang sửa quy tắc phạm vi.

 3. Trong phần Kiểu quy tắc phạm vi của trang, hãy chọn một kiểu quy tắc. Các lựa chọn là Địa chỉ Web, Thuộc tính truy vấnhoặc Tất cả nội dung.

  • Để bao gồm hoặc loại trừ một vị trí, hãy chọn Địa chỉ Web và nhập địa điểm trong một trong các hộp. (Để áp dụng quy tắc cho nhiều vị trí, xác định một quy tắc riêng biệt cho mỗi vị trí.)

   Nếu bạn nhập đường dẫn vào hộp thư mục (ví dụ, http://site/subsite/folder), quy tắc sẽ chỉ áp dụng cho mục nằm trong thư mục được chỉ ra và thư mục con của nó.

   Nếu bạn nhập tên máy chủ lưu trữ trong hộp tên máy chủ , quy tắc sẽ áp dụng cho mục nằm ở bất kỳ đâu trên máy chủ đó.

   Nếu bạn nhập một tên miền trong hộp tên miền hoặc tên miền con , quy tắc sẽ áp dụng cho tất cả các mục nằm trong tên miền đó.

  • Để bao gồm hoặc loại trừ nội dung được tìm thấy bằng cách tìm kiếm trên một giá trị được gán cho một thuộc tính được quản lý, chọn Thuộc tính truy vấn. Chọn một thuộc tính, và nhập một giá trị. (Để áp dụng quy tắc cho nhiều thuộc tính hoặc giá trị, xác định một quy tắc riêng cho từng thiết đặt thuộc tính.)

   Lưu ý: Thuộc tính được quản lý sẵn dùng trong phạm vi được thực hiện bởi người quản trị có quyền quản trị dịch vụ được chia sẻ.

  • Để tạo một phạm vi bao gồm bất kỳ điều gì được tìm kéo do nguồn nội dung được gọi là site cục bộ Office SharePoint Server, bên dưới Kiểu quy tắc phạm vi chọn Nguồn nội dung, và bên dưới Nguồn nội dung chọn cục bộ Office SharePoint Máy chủ trang.

  • Để áp dụng quy tắc cho tất cả nội dung từ tất cả các site được bao gồm trong chỉ mục tìm kiếm, hãy chọn Tất cả nội dung.

 4. Chọn một hành vi chọn cách quy tắc này sẽ kết hợp với các quy tắc để xác định phạm vi. Chọn bao gồm cho một quy tắc "OR", hoặc loại trừ cho một quy tắc "Và không", hoặc yêu cầu cho một quy tắc "Và".

 5. Bấm OK để áp dụng quy tắc.

  Lưu ý: Phạm vi tìm kiếm và quy tắc của họ được biên soạn trên một lịch biểu được điều chỉnh tự động dựa trên tần suất Cập Nhật trước đây. Người quản trị có thể đặt phạm vi Cập Nhật xảy ra theo cách thủ công. Một phạm vi mới sẽ không xuất hiện trong Hộp tìm kiếm phạm vi danh sách cho tới sau khi nó được biên soạn lần đầu tiên.

Đầu trang

Xóa một phạm vi hoặc phạm vi quy tắc

Để xóa bỏ phạm vi hoặc phạm vi quy tắc, hãy làm theo các bước trong phần trước Hiển thị dạng xem phạm vi trang. Sau đó thực hiện các bước sau đây:

Xóa một phạm vi

 1. Di chuyển con trỏ lên tên của phạm vi phạm vi dạng xem trang, bung rộng menu xuất hiện, và chọn xóa.

 2. Khi được nhắc để xác nhận, hãy bấm OK.

Xóa bỏ quy tắc phạm vi

 1. Di chuyển con trỏ lên tên của một phạm vi phạm vi dạng xem trang, bung rộng menu xuất hiện và chọn quy tắc và sửa thuộc tính. Điều này sẽ hiển thị trang thuộc tính phạm vi và quy tắc.

 2. Để xóa một quy tắc phạm vi riêng lẻ:

  1. Bấm vào tên của quy tắc trên trang thuộc tính phạm vi và quy tắc.

  2. Ở cuối trang sửa quy tắc phạm vi, bấm xóa.

 3. Để xóa tất cả quy tắc cho một phạm vi:

  1. Trong phần quy tắc của trang thuộc tính phạm vi và quy tắc, bấm xóa tất cả quy tắc.

Đầu trang

Cấu hình phạm vi Hiển thị nhóm

Hiển thị nhóm được dùng để gán các phạm vi tìm kiếm hộp. Đối với tuyển tập trang cụ thể, người quản trị có quyền đối với người quản trị tuyển tập trang có thể tạo một nhóm mới Hiển thị phạm vi và sắp xếp phạm vi trong đó, hoặc thêm phạm vi để hiển thị nhóm hiện có. Người sở hữu trang có thể rồi thêm hộp nhóm Hiển thị danh sách phạm vi của bất kỳ Tìm kiếm trong site, cho phép người dùng để thực hiện thêm tập trung kết quả tìm kiếm.

Tạo hoặc sửa phạm vi Hiển thị nhóm

Để cho phép người sở hữu site để thay đổi phạm vi có sẵn từ danh sách phạm vi bên cạnh hộp Tìm kiếm , người quản trị tuyển tập site có thể sửa đổi nhóm Hiển thị hiện có hoặc tạo mới Hiển thị nhóm và sắp xếp phạm vi trong.

 1. Làm theo các bước trong phần trước Hiển thị dạng xem phạm vi trang.

 2. Bấm Nhóm mới Hiển thị để hiển thị trang tạo nhóm phạm vi Hiển thị.

  Hoặc bấm vào tên của nhóm Hiển thị hiện có để hiển thị trang sửa nhóm phạm vi Hiển thị.

 3. Trên trang được chọn, hãy nhập một tiêu đề mà sẽ giúp người sở hữu site xác định nhóm Hiển thị.

 4. Nhập một mô tả mà giải thích các phạm vi được cung cấp trong nhóm này hiển thị và nơi những lựa chọn này có thể hữu ích. Đây là mô tả tùy chọn, để tham khảo của bạn và cho người sở hữu trang, và không được hiển thị cho người dùng cuối.

 5. Trong phần phạm vi , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi phạm vi để bao gồm trong nhóm Hiển thị.

 6. Sử dụng các danh sách các vị trí từ trên cùng để điều chỉnh thứ tự của các phạm vi trong nhóm Hiển thị.

 7. Trong danh sách Phạm vi mặc định , hãy chọn phạm vi hoặc phạm vi mà sẽ được hiển thị trong danh sách và mà sẽ tìm kiếm theo mặc định nếu người dùng chọn một phạm vi khác.

 8. Bấm OK để hoàn tất việc tạo nhóm mới Hiển thị.

Bao gồm một phạm vi trong nhóm Hiển thị

Một phạm vi có thể được thêm vào nhóm Hiển thị hiện có từ trang sửa phạm vi.

 1. Làm theo các bước trong phần trước Hiển thị dạng xem phạm vi trang.

 2. Bấm vào tên của một phạm vi để hiển thị trang thuộc tính phạm vi và quy tắc.

 3. Trên trang thuộc tính phạm vi và quy tắc, bấm thay đổi phạm vi thiết đặt trong phần Thiết đặt phạm vi .

 4. Trên trang sửa phạm vi, trong phần Hiển thị nhóm , chọn Nhóm Hiển thị bao gồm các phạm vi này và xóa bất kỳ mà sẽ không.

 5. Bấm OK để lưu các thay đổi của bạn.

Đầu trang

Gán một nhóm Hiển thị cho một danh sách phạm vi

Thêm một nhóm Hiển thị danh sách phạm vi của một hộp tìm kiếm để làm phạm vi sẵn dùng cho người dùng của trang.

 1. Đăng nhập vào trang chủ của site.

  Lưu ý: Người quản trị có quyền đối với người quản trị tuyển tập trang có thể thay đổi bất kỳ trang Web trong tuyển tập trang. Người sở hữu trang có thể sửa đổi tất cả các trang trên một trang.

 2. Hiển thị trang bao gồm danh sách phạm vi bạn muốn sửa đổi. Bung rộng menu Hành động Site , và chọn sửa trang.

 3. Di chuyển con trỏ đến phần Web, bung rộng menu sửa , và chọn Sửa đổi phần Web chia sẻ.

 4. Trong ngăn công cụ Hộp tìm kiếm , hãy bấm vào dấu cộng (+) để bung rộng phần khác .

 5. Di chuyển đến hộp Nhóm Hiển thị phạm vi , hãy nhập tên của nhóm Hiển thị sẽ cung cấp phạm vi cho danh sách phạm vi này, sau đó bấm áp dụng.

 6. Bấm OK để đóng ngăn công cụ.

 7. Nếu vai trò của bạn cho phép bạn thực hiện phạm vi mới Hiển thị nhóm sẵn dùng ngay lập tức, hãy bấm phát hành. Để sửa đổi phần Web trình xem xét trước tiên, hãy bấm Kiểm nhập để chia sẻ bản thảo.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×