Xác định dấu đầu dòng mới, số, và danh sách đa mức

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tùy chỉnh diện mạo của danh sách bằng cách xác định danh sách đánh số, dấu đầu dòng và nhiều mức riêng của bạn. Sau khi bạn tùy chỉnh chúng, bạn có thể lưu các thiết đặt như là một kiểu và dùng lại.

Bạn muốn làm gì?

Xác định một định dạng dấu đầu dòng mới

Xác định định dạng số mới

Xác định một danh sách đa mức mới

Xác định một kiểu danh sách mới

Tắt tính năng tự động đánh số cho danh sách

Thông tin liên quan

Xác định dấu đầu dòng mới

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thay đổi dấu đầu dòng thành ký hiệu

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách dấu đầu dòng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh Danh sách dấu đầu dòng Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word , sau đó bấm Xác định dấu đầu dòng mới.

 3. Bấm vào biểu tượng và sau đó bấm biểu tượng bạn muốn dùng.

 4. Bấm OK.

Thay đổi dấu đầu dòng vào ảnh

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách dấu đầu dòng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh Danh sách dấu đầu dòng Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word , sau đó bấm Xác định dấu đầu dòng mới.

 3. Bấm ảnh và sau đó duyệt tìm ảnh của bạn từ một tệp hoặc tìm kiếm ảnh Bing.

 4. Bấm vào Chèn.

 5. Xem lại những dấu đầu dòng ảnh sẽ trông như thế và bấm OK để thêm hoặc thay đổi ảnh bằng cách lặp lại bước 3-5.

Thay đổi phông chữ dấu đầu dòng

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách dấu đầu dòng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh Danh sách dấu đầu dòng Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word , sau đó bấm Xác định dấu đầu dòng mới.

 3. Bấm phông chữ và sau đó thay đổi các thuộc tính phông được sử dụng cho dấu đầu dòng. Bạn có thể chọn thiết đặt trên tab phông chữ hoặc tab nâng cao :

Tab

Mô tả

Tab phông chữ

Thay đổi dấu đầu dòng phông, kiểu, kích cỡ, màu, kiểu gạch dưới, gạch dưới màu và hiệu ứng.

Tab nâng cao

Thay đổi giãn cách ký tự dấu đầu dòng chữ và các tính năng OpenType.

Thay đổi căn chỉnh dấu đầu dòng

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách dấu đầu dòng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh Danh sách dấu đầu dòng Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word , sau đó bấm Xác định dấu đầu dòng mới.

 3. Bên dưới căn chỉnh, chọn tráiCentered, giữa hoặc bên phải.

 4. Bấm OK.

Xác định định dạng số mới

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách đánh số bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh Danh sách đánh số Mũi tên xuống của nút danh sách đánh số trong Word , sau đó bấm Xác định định dạng số mới.

 3. Để thay đổi kiểu, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh số kiểu và chọn số, chữ hoặc định dạng thời gian khác.

 4. Để thay đổi kích cỡ phông chữ, kiểu và màu, bấm phông chữ và chọn thiết đặt trên tab phông chữ hoặc tab nâng cao :.

  Tab

  Mô tả

  Tab phông chữ

  Thay đổi dấu đầu dòng phông, kiểu, kích cỡ, màu, kiểu gạch dưới, gạch dưới màu và hiệu ứng.

  Tab nâng cao

  Thay đổi giãn cách ký tự dấu đầu dòng chữ và các tính năng OpenType.

 5. Để chắp thêm đánh số với dấu gạch ngang, dấu ngoặc đơn hoặc giá trị khác, hãy nhập nó trong trường định dạng số .

 6. Để thay đổi căn chỉnh số, hãy chọn trái, Centeredhoặc phải dưới căn chỉnh.

 7. Bấm OK.

Xác định một danh sách đa mức mới

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách đánh số bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh Danh sách đa mức Mũi tên xuống của nút nhiều mức trong Word , sau đó bấm Xác định danh sách đa mức mới.

 3. Bung rộng hộp thoại danh sách đa mức bằng cách bấm Thêm ở góc dưới bên trái.

 4. Chọn mức danh sách để sửa đổi bằng cách chọn nó trong danh sách. 1 được chọn theo mặc định.

 5. Chọn nơi bạn muốn áp dụng thay đổi của bạn bằng cách bấm toàn bộ danh sách, điểm này chuyển tiếphoặc đoạn văn hiện tại.

 6. Để sử dụng một kiểu hiện có trong Word cho mỗi mức trong danh sách, chọn một kiểu dưới mức nối kết đến kiểu.

 7. Chọn số để hiển thị trong bộ sưu tập. Mức 1 được hiển thị theo mặc định.

 8. Danh sách đa mức đặt tên cho trong tên danh sách trường ListNum. Tên này sẽ xuất hiện bất kỳ nơi nào bạn xem trường Listnum.

 9. Để chắp thêm vào danh sách đánh số với dấu gạch ngang, dấu ngoặc đơn hoặc giá trị khác, hãy nhập nó trong trường định dạng số .

 10. Để thay đổi kích cỡ phông chữ, kiểu và màu, bấm phông chữ và chọn thiết đặt trên tab phông chữ hoặc tab nâng cao :.

  Tab

  Mô tả

  Tab phông chữ

  Thay đổi dấu đầu dòng phông, kiểu, kích cỡ, màu, kiểu gạch dưới, gạch dưới màu và hiệu ứng.

  Tab nâng cao

  Thay đổi giãn cách ký tự dấu đầu dòng chữ và các tính năng OpenType.

 11. Để thay đổi kiểu, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh số kiểu và chọn số, chữ hoặc định dạng thời gian khác. Xác định một số cấp độ để bao gồm này từ.

 12. Chọn số để bắt đầu danh sách. Giá trị mặc định là 1. Để khởi động lại đánh số sau khi một mức cụ thể, hãy chọn hộp kiểm Khởi động lại danh sách sau và chọn một mức trong danh sách.

 13. Chọn Kiểu đánh số pháp lý để bắt buộc kiểu Pháp lý trong danh sách đa mức.

 14. Để thay đổi căn chỉnh số, hãy chọn trái, Centeredhoặc phải dưới căn chỉnh

 15. Xác định một giá trị cho vị trí để bắt đầu căn chỉnh và một giá trị cho thụt lề văn bản.

 16. Để áp dụng các giá trị này cho toàn bộ danh sách, chọn thiết đặt cho tất cả các mức.

 17. Nhập một giá trị cho những điều cần theo dõi mỗi số, ký tự Tab, dấu cách, hoặc không có gì. Kiểm tra Thêm tab dừng tại và nhập giá trị.

 18. Bấm OK.

Xác định một kiểu danh sách mới

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách đánh số bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh Danh sách đa mức Mũi tên xuống của nút nhiều mức trong Word , sau đó bấm Xác định kiểu danh sách mới.

 3. Xác định tên cho kiểu danh sách mới của bạn.

 4. Chọn số để bắt đầu danh sách. Giá trị mặc định là 1.

 5. Chọn một mức trong danh sách để áp dụng định dạng của bạn.

 6. Xác định mệnh phông, kích cỡ và màu cho danh sách kiểu.

 7. Thay đổi mũi tên xuống để thay đổi kiểu danh sách đánh số hoặc danh sách dấu đầu dòng.

 8. Chọn biểu tượng cho danh sách.

 9. Chọn một hình ảnh cho danh sách.

 10. Chọn di chuyển thụt lề trái hoặc phải.

 11. Chọn áp dụng những thay đổi để chỉ trong tài liệu này hoặc tài liệu mới dựa trên mẫu này.

 12. Để thay đổi thiết đặt định dạng khác, hãy bấm định dạng và chọn phông, đánh số, hiệu ứng văn bảnvà tiếp tục.

 13. Bấm OK.

Tắt tính năng tự động đánh số cho danh sách

 1. Sử dụng một trong những cách sau đây, phù hợp cho phiên bản Word bạn đang dùng:

  Word 2016, Word 2013 hoặc Word 2010

  • Chọn tệp, sau đó từ ngăn bên trái, chọn tùy chọn.

  Word 2007

  • Bấm nút Microsoft Office, sau đó chọn Tùy chọn Word.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Word , trong ngăn bên trái, hãy chọn soát lỗi.

 3. Trong ngăn bên phải, bên dưới tùy chọn tự sửa, chọn tùy chọn tự sửa.

 4. Chọn tab Tự định dạng khi bạn nhập .

 5. Bên dưới áp dụng khi bạn gõ, hãy xóa hộp kiểm danh sách đánh số tự động , sau đó chọn OK.

Thông tin liên quan

Thay đổi thụt lề giữa một dấu đầu dòng hoặc số và văn bản trong một danh sách

Thay đổi đánh số trong danh sách đánh số

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×