Xác định chính sách duy trì tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng được mô tả trong chủ đề trợ giúp này sẵn dùng chỉ khi bất kỳ phiên bản sau đây của Office SharePoint Server 2007 và Microsoft Office Enterprise 2007 được cài đặt: tiếng Trung (Phồn thể), tiếng Trung (giản thể), tiếng Nhật, hoặc tiếng Hàn Quốc.

 1. Bấm tab Hành động Site ở bên phải trên cùng của trang nơi nhóm phê duyệt được cài đặt. Nếu tab không được hiển thị, hãy đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập như người quản trị.

 2. Bấm Thiết đặt trang để đi đến trang thiết đặt trang. Bạn có thể phải bấm Thiết đặt trang webSửa đổi tất cả trang thiết đặt lại theo các mẫu được áp dụng cho site.

 3. Để đi đến trang phê duyệt của tôi, dưới Quản trị nhóm phê duyệt, bấm Phê duyệt của tôi.

 4. Trên thanh tác vụ ở đầu màn hình, bấm thiết đặt, sau đó bấm Sửa đổi thiết đặt chính sách.

 5. Để sử dụng chính sách hết hạn, Hiển thị Cho phép hết hạn. Tùy chọn này không được chọn vì mặc định cho nhóm phê duyệt là duy trì vĩnh viễn tài liệu.

 6. Xác định spcification liên quan được hiển thị.

  • Giai đoạn duy trì      Xác định khoảng thời gian duy trì.

  • Khoảng thời gian dựa trên thuộc tính của mục      Chọn một tiêu chí từ tạo, sửa đổi, ngày giao hoặc trạng thái đã thay đổi ngày và xác định khoảng thời gian duy trì theo ngày, tháng hoặc năm. Tạo dựa trên thời gian trình nộp tạo tài liệu. Sửa đổi và trạng thái đã thay đổi ngày dựa trên thời gian khi phê duyệt đã hoàn thành. Tuy nhiên, ngày giao không được dùng trong nhóm phê duyệt.

  • Thiết lập trình      Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp dành cho Microsoft Office SharePoint Server. Bấm vào nối kết Trợ giúp ở phía trên cùng bên phải của trang Sửa chính sách .

  • Khi mục hết hạn      Xác định cách thức đã hết hạn tệp sẽ được xử lý. Bạn không thể sử dụng tùy chọn khởi động dòng công việc này trong nhóm phê duyệt.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×