Xác định cách hiển thị dữ liệu bằng cách sử dụng định dạng được xác định trước

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Access 2007 cung cấp một vài tùy chọn định dạng được xác định trước mà bạn có thể dùng để cải thiện cách dữ liệu của bạn xuất hiện trong một bảng hoặc biểu mẫu. Bài viết này mô tả các định dạng sẵn dùng được xác định trước, bạn có thể chọn từ và giải thích cách áp dụng các định dạng.

Định dạng được xác định trước, bạn có thể chọn từ tùy thuộc vào kiểu dữ liệu bạn đã chọn cho một trường. Hãy nhớ rằng thuộc tính định dạng bạn áp dụng sẽ chỉ ảnh hưởng đến cách hiển thị dữ liệu và không cách Access lưu trữ cơ sở dữ liệu trong các bảng. Ví dụ, nếu bạn chọn một định dạng hiển thị chỉ hai chữ số thập phân trong một kiểu dữ liệu tiền tệ và nguồn dữ liệu chứa bốn chữ số thập phân, bạn sẽ thấy một giá trị tròn được hiển thị trong khi các giá trị thực tế trong bảng sẽ khác nhau.

Vì truy nhập có một định dạng mặc định cho mọi kiểu dữ liệu, bạn sẽ cần phải thay đổi định dạng chỉ nếu bạn muốn thay đổi hiển thị mặc định. Áp dụng một định dạng cụ thể có thể hữu ích khi bạn đôi khi muốn dữ liệu được hiển thị với một số chi tiết bổ sung. Ví dụ, trong bảng đơn hàng mua, nếu bạn muốn để cho biết số lượng của một sản phẩm là sẵn dùng chỉ bằng thùng, bạn có thể áp dụng một định dạng tùy chỉnh để word & crate(s) được hiển thị khi một số lượng được nhập trường đó. Hiển thị một kiểu số lượng, chẳng hạn như crate(s), có thể giúp tránh sự nhầm lẫn về số lượng sắp xếp thứ tự.

Thêm chuỗi văn bản dưới dạng định dạng hiển thị cho một trường

Lưu ý: Thiết đặt khu vực Microsoft Windows cũng sẽ ảnh hưởng đến cách của bạn kiểu dữ liệu ngày/thời gian, số và tiền tệ sẽ hiển thị khi người dùng áp dụng tùy chọn định dạng. Windows hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, cộng với định dạng tiền tệ và ngày/thời gian cho các quốc gia/khu vực sử dụng các ngôn ngữ đó. Để biết thêm thông tin về thiết đặt vùng Windows, hãy xem thay đổi thiết đặt vùng Windows để sửa đổi hình thức của một số kiểu dữ liệu.

Nhiều kiểu dữ liệu đã xác định trước Access tùy chọn định dạng. Cho kiểu dữ liệu mà định dạng được xác định trước không sẵn dùng, bạn có thể chỉ định một định dạng tùy chỉnh bằng cách nhập bộ ký tự chữ và chỗ dành sẵn trong một trường.

Cho chúng tôi bây giờ hãy xem định dạng được xác định trước sẵn có và làm thế nào để áp dụng chúng.

Chọn một định dạng được xác định trước

Chọn định dạng cho kiểu dữ liệu số và tiền tệ

Nếu bạn không chọn thiết đặt thuộc tính định dạng cụ thể cho một trường hoặc điều khiển hiển thị một số hoặc giá trị tiền tệ, Access sẽ hiển thị các giá trị số trong định dạng số chung và các giá trị tiền tệ trong định dạng tiền tệ.

Bảng sau đây liệt kê và giải thích về các định dạng được xác định trước sẵn dùng cho các kiểu dữ liệu số và tiền tệ.

Định dạng

D escription

Ví dụ

Tổng số

(Mặc định) Hiển thị số như được nhập. Hiển thị tới 11 chữ số bên phải hay bên trái của chỉ báo thập phân. Nếu số chứa hơn 11 chữ số, hoặc điều khiển của bạn không đủ rộng để hiển thị tất cả các chữ số, Access làm tròn số. Cho rất lớn hoặc rất nhỏ số (nhiều hơn 10 chữ số bên phải hoặc bên trái của dấu thập phân), Access sử dụng các ký hiệu khoa học.

123.456

Tiền tệ

Hiển thị ký hiệu tiền tệ và định dạng dưới dạng đã xác định trong thiết đặt vùng Windows.

$123,456

Euro

Áp dụng các ký hiệu euro () cho dữ liệu số. Nếu không dùng định dạng tiền tệ được xác định trong thiết đặt vùng Windows.

€123,456.78

Cố định

Hiển thị số mà không có dấu tách hàng nghìn và hai chữ số thập phân. Nếu giá trị trong trường có chứa nhiều hơn hai chữ số thập phân, Access làm tròn xuống số.

1234,56

Chuẩn

Hiển thị số bằng các dấu tách hàng nghìn và hai chữ số thập phân. Nếu giá trị trong trường có chứa nhiều hơn hai chữ số thập phân, Access làm tròn xuống số với hai chữ số thập phân.

1,234.56

Phần trăm

Hiển thị số dưới dạng tỷ lệ phần trăm với hai chữ số thập phân và dấu phần trăm ở cuối. Nếu giá trị bên dưới chứa nhiều hơn bốn chữ số thập phân, Access làm tròn xuống giá trị.

123.50%

Khoa học

Hiển thị số với ghi chú (hàm mũ) khoa học.

1.23E + 04

Chọn định dạng cho dữ liệu ngày/thời gian kiểu

Bạn có thể muốn chọn một định dạng cụ thể để điều khiển cách hiển thị các giá trị ngày và thời gian. Ví dụ, khi một trường hoặc điều khiển được đặt là Kiểu dữ liệu Ngày/Giờ, và bạn chọn tùy chọn định dạng ngày ngắn, ngày tháng có thể xuất hiện dưới dạng 24/8 năm 2007. Nếu bạn chọn định dạng ngày dài, ngày cùng đó có thể xuất hiện dưới dạng thứ tư, ngày 24, 2007.

Nếu bạn không chỉ định thuộc tính định dạng thiết đặt cho dữ liệu ngày/thời gian kiểu, Access sẽ hiển thị các giá trị ngày và thời gian trong định dạng ngày chung.

Bảng sau đây liệt kê và mô tả các định dạng được xác định trước sáu mà bạn có thể chọn từ cho dữ liệu ngày/thời gian kiểu.

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Ngày tháng chung

(Mặc định) Sử dụng để hiển thị giá trị ngày là số và giá trị thời gian như giờ, phút và giây, theo sau là sa hoặc ch.. Đối với cả hai kiểu giá trị, Access sử dụng dấu tách ngày và thời gian đã xác định trong thiết đặt vùng Windows. Nếu giá trị không có một cấu phần thời gian, Access sẽ hiển thị chỉ ngày. Nếu giá trị đã không cấu phần ngày, Access sẽ hiển thị chỉ thời gian.

29/08 NĂM 2006 10:10:42 SA

Ngày dài

Sử dụng để hiển thị chỉ các giá trị ngày đã được xác định định dạng Ngày dài trong thiết đặt vùng Windows.

Thứ hai, 29 tháng 8 năm 2006

Ngày trung bình

Sử dụng để hiển thị ngày như dd/mmm/yyyy, nhưng sử dụng dấu tách ngày được xác định trong thiết đặt vùng Windows.

29/tháng 8 năm 2006
29 tháng tám năm 2006

Ngày ngắn

Sử dụng để hiển thị giá trị ngày đã được xác định định dạng Ngày ngắn trong thiết đặt vùng Windows.

8/29/2005
8-29-2006

Quá nhiều thời gian

Sử dụng để hiển thị giờ, phút và giây, theo sau là sa hoặc PM. Access sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10:42 SA

Thời gian trung bình

Sử dụng để hiển thị giờ và phút, theo sau là sa hoặc PM. Access sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10 SA

Thời gian ngắn

Sử dụng để hiển thị chỉ giờ và phút. Truy nhập sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10

Chọn một định dạng cho có/không có dữ liệu nhập

Bạn có thể chọn từ một trong ba định dạng được xác định trước để hiển thị các giá trị cho Kiểu dữ liệu Có/Không. Bạn cũng có thể muốn cân nhắc sử dụng hộp kiểm hoặc tùy chọn nút thay vì một hộp văn bản để hiển thị có/không có giá trị.

Định dạng

Mô tả

Có/không

(Mặc định). Hiển thị 0 là không và bất kỳ giá trị khác không là có.

Đúng/sai

Hiển thị 0 là False và bất kỳ giá trị khác không là True.

Bật/tắt

Hiển thị 0 là tắt và như bất kỳ giá trị khác không.

Bạn cũng có thể áp dụng định dạng tùy chỉnh chẳng hạn như bằng cách dùng tùy chỉnh từ hoặc cụm từ cho có/không có giá trị hoặc thậm chí có thể áp dụng màu khác nhau cho các giá trị bằng cách chỉ định một chuỗi.

Áp dụng định dạng được xác định trước

Trước khi bạn áp dụng định dạng cho trường hoặc điều khiển, hãy nhớ rằng các định dạng ảnh hưởng đến chỉ có vẻ ngoài trực quan của dữ liệu và không cách Access lưu trữ dữ liệu và thiết đặt vùng Windows có thể kiểm soát phần hoặc tất cả các cách hiển thị các giá trị.

Để áp dụng một định dạng được xác định trước, hãy làm như sau:

  1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

  2. Bấm vào trường mà bạn muốn định dạng, và sau đó, trên tab chung , bấm vào ô bên cạnh hộp định dạng .

  3. Bấm vào mũi tên và sau đó chọn một định dạng trong danh sách.

    Tùy chọn Cập Nhật thuộc tính thẻ thông minh Thẻ thông minh Cập nhật thuộc tính xuất hiện.

    Lưu ý: Nếu danh sách định dạng là trống, kiểu dữ liệu cụ thể không cung cấp dịch vụ bất kỳ định dạng được xác định trước và áp dụng quyền truy nhập một định dạng mặc định cho kiểu dữ liệu.

  4. Bạn có thể bấm vào Tùy chọn Cập Nhật thuộc tính thẻ thông minh và chọn để cập nhật định dạng ở khắp mọi nơi trường được dùng trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn (chẳng hạn như một điều khiển trên biểu mẫu), hoặc bạn có thể giới hạn thay đổi định dạng chỉ bảng.

  5. Lưu thay đổi của bạn.

Áp dụng định dạng được xác định trước cho một trường Số

Lưu ý: Khi bạn áp dụng định dạng cho trường bảng, truy nhập sử dụng cùng định dạng đó trong mọi biểu mẫu hoặc báo cáo điều khiển mà bạn liên kết (liên kết) vào trường đó.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×