Xác định các tùy chọn cảnh Power Map

Sử dụng các tùy chọn thời gian để kiểm soát thời lượng của một cảnh hành trình và để đặt thời lượng giữa các cảnh. Sử dụng các hiệu ứng để làm nổi bật một cảnh với chuyển động vòng tròn, xoay, quét hoặc thu phóng.

Thay đổi khoảng thời gian chuyển cảnh

Chuyển cảnh là việc chuyển từ một cảnh sang cảnh tiếp theo, vì vậy chuyển cảnh cần ít nhất hai cảnh trong một hành trình.

 1. Chọn cảnh mà hành trình sẽ chuyển đến. Ví dụ, để thiết lập thời gian giữa cảnh thứ nhất và cảnh thứ hai, hãy chọn cảnh thứ hai.

 2. Trong Ngăn Tầng, hãy bấm Thiết đặt > Tùy chọn Cảnh.

Tùy chọn Cảnh trong Ngăn Tầng

 1. Bên dưới Hiệu ứng, trong hộp Thời lượng Chuyển cảnh (giây), hãy nhập số giây mà bạn muốn giữa hai cảnh.

Lưu ý: 

 • Cảnh thứ nhất trong hành trình không có chuyển cảnh; nó bắt đầu ngay lập tức.

 • Theo mặc định, chuyển cảnh giữa các cảnh là 3 giây.

 • Chuyển cảnh 0 giây sẽ tạo ra kiểu chuyển cảnh "cắt", trong đó cảnh tiếp theo bắt đầu ngay lập tức.

 • Chuyển cảnh luôn đi qua toàn bộ khoảng cách giữa hai cảnh.

  Ví dụ, khi một cảnh chuyển từ hình ảnh Đông Á sang hình ảnh Châu Âu, thì quả địa cầu sẽ xoay trong khi chuyển cảnh. Quả địa cầu có thể dốc lên hoặc dốc xuống, phụ thuộc vào cảnh nằm ở đâu so với đường xích đạo.

 • Trong khi chuyển cảnh, các hộp văn bản, chú thích và trạng thái dữ liệu gần nhất của cảnh trước đó sẽ được giữ nguyên cho đến khi cảnh mới bắt đầu.

 • Chuyển cảnh được thiết kế để xoay càng ít càng tốt giữa các cảnh.

Xác định một cảnh kéo dài bao lâu

Thời lượng của một cảnh sẽ kiểm soát việc cảnh đó kéo dài bao lâu và dữ liệu địa lý sẽ được vẽ bản đồ và cập nhật theo thời gian nhanh tới mức nào trong bản đồ.

 1. Chọn cảnh bạn muốn làm việc.

 2. Trong Ngăn Tầng, hãy bấm Thiết đặt > Tùy chọn Cảnh.

Tùy chọn Cảnh trong Ngăn Tầng

 1. Trong hộp Thời lượng cảnh (giây), hãy nhập số giây bạn muốn.

 2. Hoặc bạn có thể đặt tên cho cảnh trong hộp Tên Cảnh.

Chỉ rõ hiệu ứng bạn muốn áp dụng

Sử dụng các hiệu ứng để làm nổi bật một cảnh với chuyển động vòng tròn, xoay, quét hoặc thu phóng.

 1. Chọn cảnh bạn muốn làm việc.

 2. Trong Ngăn Tầng, hãy bấm Thiết đặt > Tùy chọn Cảnh.

Tùy chọn Cảnh trong Ngăn Tầng

 1. Trong hộp Hiệu ứng, hãy chọn hiệu ứng bạn muốn.

 2. Sử dụng con trượt Tốc độ Hiệu ứngđể điều khiển tốc độ hiệu ứng.

  Lưu ý: 

 3. Hiệu ứng Vòng trònSố 8 sẽ tạo chuyển động vòng tròn lặp lại.

 4. Hiệu ứng Dolly và Hình cầu Xoay sẽ di chuyển theo chiều kim đồng hồ trong đường thẳng.

 5. Hiệu ứng Đẩy Vào sẽ "phóng to" cảnh, liên tục tăng kích cỡ của quả địa cầu và đặt điểm không vào trung tâm cảnh trong toàn bộ thời lượng của cảnh.

 6. Hiệu ứng Bay Qua sẽ di chuyển quả địa cầu, phụ thuộc vào cảnh nằm ở đâu trên quả địa cầu, di chuyển lên (Bán cầu Bắc) hoặc di chuyển xuống (Bán cầu Nam).

 7. Tất cả các hiệu ứng sẽ kéo dài trong toàn bộ thời lượng của cảnh.

 8. Bạn có thể sử dụng con trượt Tốc độ Hiệu ứng để điều khiển tốc độ xoay của quả địa cầu hoặc điều khiển việc có bao nhiêu chuyển động xoay tròn được hoàn tất trong một cảnh.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×