Xác định các danh sách dấu đầu dòng, số và mức đa dạng mới

Bạn có thể tùy chỉnh diện mạo của danh sách bằng cách xác định các danh sách đánh số, dấu đầu dòng và đa mức của riêng bạn. Sau khi bạn tùy chỉnh chúng, bạn có thể lưu các thiết đặt đó làm kiểu và dùng lại nó và một lần nữa.

Bạn muốn làm gì?

Xác định một định dạng dấu đầu dòng mới

Xác định một định dạng số mới

Xác định một danh sách đa mức mới

Xác định kiểu danh sách mới

Tắt tính năng đánh số tự động cho danh sách

Thông tin liên quan

Xác định dấu đầu dòng mới

Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Thay đổi dấu đầu dòng thành ký hiệu

 1. Chọn danh sách văn bản hoặc dấu đầu dòng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh danh sách Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word dấu đầu dòng, rồi bấm vào xác địnhdấu đầu dòng mới.

 3. Bấm vào biểu tượng , rồi bấm vào biểu tượng mà bạn muốn sử dụng.

 4. Bấm OK.

Thay đổi dấu đầu dòng thành ảnh

 1. Chọn danh sách văn bản hoặc dấu đầu dòng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh danh sách Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word dấu đầu dòng, rồi bấm vào xác địnhdấu đầu dòng mới.

 3. Bấm vào ảnh , rồi duyệt ảnh của bạn từ một tệp hoặc tìm kiếm hình ảnh trên Bing.

 4. Bấm vào Chèn.

 5. Xem lại các dấu đầu dòng ảnh sẽ trông như thế nào và bấm OK để thêm hoặc thay đổi ảnh bằng cách lặp lại các bước 3-5.

Thay đổi phông dấu đầu dòng

 1. Chọn danh sách văn bản hoặc dấu đầu dòng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh danh sách Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word dấu đầu dòng, rồi bấm vào xác địnhdấu đầu dòng mới.

 3. Bấm phông và sau đó thay đổi thuộc tính phông chữ sẽ được sử dụng cho dấu đầu dòng. Bạn có thể chọn thiết đặt trên tab phông hoặc tab nâng cao :

Phím Tab

Mô tả

Tab phông

Thay đổi phông chữ, kiểu, kích cỡ, màu, kiểu gạch dưới, màu gạch dưới và các hiệu ứng.

Tab nâng cao

Thay đổi giãn cách và tính năng OpenType kiểu dấu đầu dòng.

Thay đổi căn chỉnh dấu đầu dòng

 1. Chọn danh sách văn bản hoặc dấu đầu dòng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh danh sách Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word dấu đầu dòng, rồi bấm vào xác địnhdấu đầu dòng mới.

 3. Bên dưới căn chỉnh, chọntrái, căn giữa hoặc phải.

 4. Bấm OK.

Xác định một định dạng số mới

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách đánh số mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh danh sách đánh số Mũi tên xuống của nút danh sách đánh số trong Word , rồi bấm vào xác định định dạng số mới.

 3. Để thay đổi kiểu, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh kiểu số và chọn số, chữ cái hoặc định dạng thứ tự thời gian khác.

 4. Để thay đổi cỡ phông, kiểu và màu, hãy bấm vào phông chữ và chọn một thiết đặt trên tab phông hoặc tab nâng cao :.

  Phím Tab

  Mô tả

  Tab phông

  Thay đổi phông chữ, kiểu, kích cỡ, màu, kiểu gạch dưới, màu gạch dưới và các hiệu ứng.

  Tab nâng cao

  Thay đổi giãn cách và tính năng OpenType kiểu dấu đầu dòng.

 5. Để chắp thêm đánh số bằng dấu gạch ngang, dấu ngoặc đơn hoặc một giá trị khác, hãy nhập nó vào trường định dạng số .

 6. Để thay đổi căn chỉnh số, chọn trái , giữahoặc bên phải bên dưới căn chỉnh.

 7. Bấm OK.

Xác định một danh sách đa mức mới

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách đánh số mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh danh sách đa mức Mũi tên xuống của nút nhiều mức trong Word , rồi bấm vào xác định danh sáchđa mức mới.

 3. Bung rộng hộp thoại danh sách đa bằng cách bấm vào Thêm ở góc dưới bên trái.

 4. Chọn mức danh sách để sửa đổi bằng cách chọn nó trong danh sách. 1 được chọn theo mặc định.

 5. Chọn vị trí bạn muốn áp dụng các thay đổi của mình bằng cách bấm toàn bộ danh sách, điểm này chuyển tiếphoặc đoạn văn hiện tại.

 6. Để sử dụng một kiểu hiện có trong Word cho mỗi cấp độ trong danh sách, hãy chọn một kiểu bên dưới mức nối kết đến kiểu.

 7. Chọn số để hiển thị trong bộ sưu tập. Mức 1 được hiển thị theo mặc định.

 8. Đặt tên cho danh sách đa mức trong tên danh sách trường ListNum. Tên này sẽ xuất hiện ở bất kỳ đâu bạn nhìn thấy trường Listnum.

 9. Để chắp thêm danh sách đánh số với dấu gạch ngang, dấu ngoặc đơn hoặc một giá trị khác, hãy nhập nó vào trường định dạng số .

 10. Để thay đổi cỡ phông, kiểu và màu, hãy bấm vào phông chữ và chọn một thiết đặt trên tab phông hoặc tab nâng cao :.

  Phím Tab

  Mô tả

  Tab phông

  Thay đổi phông chữ, kiểu, kích cỡ, màu, kiểu gạch dưới, màu gạch dưới và các hiệu ứng.

  Tab nâng cao

  Thay đổi giãn cách và tính năng OpenType kiểu dấu đầu dòng.

 11. Để thay đổi kiểu, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh kiểu số và chọn số, chữ cái hoặc định dạng thứ tự thời gian khác. Xác định số mức để bao gồm thông báo này.

 12. Chọn số để bắt đầu danh sách. Giá trị mặc định là 1. Để khởi động lại đánh số sau một mức cụ thể, hãy chọn hộp kiểm khởi động lại danh sách sau đó và chọn một mức trong danh sách.

 13. Chọn đánh số kiểu Pháp lý để thực thi một kiểu Pháp lý trên danh sách đa mức.

 14. Để thay đổi căn chỉnh số, chọntrái, giữa hoặc bên phải dưới căn chỉnh

 15. Xác định một giá trị cho vị trí bắt đầu căn chỉnh và giá trị cho thụt lề văn bản.

 16. Để áp dụng các giá trị này cho toàn bộ danh sách, hãy chọn đặt cho tất cả các cấp độ.

 17. Nhập một giá trị cho những điều cần làm theo từng số, ký tự tab, khoảng trốnghoặc không cógì. Chọn thêm điểm dừng tab tại và nhập một giá trị.

 18. Bấm OK.

Xác định kiểu danh sách mới

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách đánh số mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên bên cạnh danh sách đa mức Mũi tên xuống của nút nhiều mức trong Word , rồi bấm vào xác định kiểu danh sách mới.

 3. Xác định tên cho kiểu danh sách mới của bạn.

 4. Chọn số để bắt đầu danh sách. Giá trị mặc định là 1.

 5. Chọn một mức trong danh sách để áp dụng định dạng của bạn.

 6. Xác định phông chữ, kích cỡ và màu cho kiểu danh sách.

 7. Thay đổi mũi tên xuống để thay đổi kiểu của danh sách đánh số hoặc danh sách dấu đầu dòng.

 8. Chọn một biểu tượng cho danh sách.

 9. Chọn một hình ảnh cho danh sách.

 10. Chọn để di chuyển thụt lề sang bên trái hoặc bên phải.

 11. Chọn áp dụng những thay đổi này cho chỉ trong tài liệu này hoặc tài liệu mới dựa trên mẫu này.

 12. Để thay đổi các thiết đặt định dạng khác, hãy bấm định dạng , rồi chọn phông chữ, đánh số,hiệu ứng văn bản, v.v.

 13. Bấm OK.

Tắt tính năng đánh số tự động cho danh sách

 1. Sử dụng một trong các phương pháp sau đây, phù hợp với phiên bản Word mà bạn đang sử dụng:

  Word 2016, Word 2013 hoặc Word 2010

  • Chọn tệp, rồi từ ngăn bên trái, chọn tùy chọn.

  Word 2007

  • Bấm vào Microsoft Office Button, rồi chọn tùy chọn Word.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn Word , ở ngăn bên trái, chọn soátlỗi.

 3. Trong ngăn bên phải, bên dưới tùy chọn tự sửa, chọn tùy chọn tự sửa.

 4. Chọn tab tự định dạng khi bạn nhập .

 5. Bên dưới áp dụng khi bạn nhập, hãy xóa hộp kiểm danh sách đánh số tự động , rồi chọn OK.

Thông tin liên quan

Thay đổi thụt lề giữa dấu đầu dòng hoặc số và văn bản trong danh sách

Thay đổi đánh số trong danh sách đánh số

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×