Windows Live Mail 2012 sẽ không kết nối với Outlook.com

Bài viết này giải thích các biện pháp thay thế sẵn dùng để truy nhập vào tài khoản @outlook.com, @hotmail.com, @live.com hoặc @msn.com khi mà hiện ứng dụng email Windows Live Mail 2012 đã ngừng kết nối với những tài khoản email này.

Lưu ý: Bộ Windows Essentials 2012 đã đến giai đoạn hỗ trợ cuối vào 10/01/2017. Ứng dụng này không còn để tải xuống.

Nền

Các tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @live.com hoặc @msn.com đều hoạt động trên nền tảng Outlook.com. Outlook.com đã được nâng cấp lên cơ sở hạ tầng mới giúp mang lại những trải nghiệm email và lịch sáng tạo với hiệu suất, tính bảo mật cũng như độ tin cậy nâng cao.

Ứng dụng Windows Live Mail 2012 sẽ không kết nối với Outlook.com

Windows Live Mail 2012 sẽ không còn đồng bộ hóa email, danh bạ và các sự kiện trên lịch từ những tài khoản này vì Windows Live Mail 2012 không hỗ trợ công nghệ đồng bộ hóa hiện đại mà Outlook.com mới sử dụng.

Bạn sẽ tiếp tục có quyền truy nhập vào dữ liệu email, danh bạ và lịch hiện có đang được lưu trữ trong Windows Live Mail 2012 trên máy tính cá nhân của bạn. Tuy nhiên, để truy nhập email mới, sự kiện lịch mới và dữ liệu danh bạ mới từ tài khoản Outlook.com của bạn, bạn sẽ cần chuyển sang một trong các biện pháp thay thế được đề cập dưới đây.

Các biện pháp thay thế sẵn dùng:

Dưới đây là một số biện pháp thay thế mà bạn có thể sử dụng khi giờ Windows Live Mail 2012 đã ngừng kết nối với tài khoản Outlook.com của bạn.

Trình duyệt Web

Truy nhập www.outlook.com bằng một trình duyệt web, rồi nhập địa chỉ email @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com hoặc @live.com và mật khẩu để đăng nhập nhằm quản lý dữ liệu email, danh bạ và lịch của bạn.

Ứng dụng Thư trên Windows

Ứng dụng Thư tích hợp sẵn trên Windows là biện pháp thay thế được đề xuất cho Windows Live Mail 2012 và là ứng dụng email được sử dụng nhiều nhất đối với người dùng Outlook.com hiện nay. Ứng dụng này được thiết kế để hoạt động với Outlook.com mới, cung cấp giao diện hiện đại và thân thiện với cảm ứng hơn, đồng thời tích hợp một cách trang nhã với nền tảng Windows. Ứng dụng Thư được cài đặt sẵn trong Windows 8.1 và Windows 10. Tương tự Windows Live Mail 2012, ứng dụng Thư trên Windows được cung cấp miễn phí.

Cách sử dụng ứng dụng Thư trên Windows 8.1

 1. Chọn Nút Menu Bắt đầu. .

 2. Chọn ô Thư để cho chạy ứng dụng.

  Ô Thư trên Màn hình khởi động của Windows 7

 3. Dẫn hướng đến Cài đặt > Tài khoản > Thêm tài khoản.

 4. Chọn loại tài khoản mà bạn muốn thêm, làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập địa chỉ email @outlook.com, @hotmail.com, @live.com hoặc @msn.com và mật khẩu, rồi Đăng nhập.

Cách sử dụng ứng dụng Thư trên Windows 10

 1. Chọn Nút Menu Bắt đầu. > Tất cả ứng dụng > Thư để cho chạy ứng dụng.

 2. Chọn Bắt đầu > Thêm tài khoản. (Nếu trước đây bạn đã từng sử dụng ứng dụng Thư, hãy chọn  nút cài đặt trong Thư Windows > Quản lý Tài khoản > Thêm tài khoản.)

 3. Nhập địa chỉ email @outlook.com, @hotmail.com, @live.com hoặc @msn.com và mật khẩu, rồi chọn Đăng nhập.

 4. Chọn nút cài đặt trong Thư Windows > Quản lý Tài khoản, chọn tài khoản của bạn, rồi chọn Thay đổi cài đặt đồng bộ hộp thư để đặt khoảng thời gian đã qua mà bạn muốn đồng bộ hóa dữ liệu Outlook.com của mình với ứng dụng Thư.

Xem mục Ứng dụng Thư trên Windows 8.1 hoặc Ứng dụng Thư trên Windows 10 để biết thêm hướng dẫn. Khi hoàn tất các bước ở trên, các sự kiện lịch của bạn sẽ đồng bộ hóa với ứng dụng Lịch trên Windows và dữ liệu liên hệ sẽ đồng bộ hóa với ứng dụng Mọi người trên Windows.

Nếu đang sử dụng Windows 7, bạn có thể nâng cấp lên một phiên bản Windows mới hơn để tận hưởng ứng dụng Thư và các lợi ích khác hoặc bạn có thể sử dụng một trình duyệt web để truy nhập tài khoản email của mình.

Outlook 2016 for Windows

Office 365 đăng ký bao gồm các ứng dụng email Outlook 2016 cũng như các ứng dụng hiệu suất khác như Word, PowerPoint và Excel. Outlook 2016 hoạt động trên Windows 7, Windows 8/8.1 và Windows 10. Để bắt đầu với Outlook 2016, hãy xem mục Thêm tài khoản Outlook.com vào Outlook 2016 for Windows.

Hướng dẫn đặc biệt dành cho người dùng dữ liệu được lưu trữ cục bộ trong ứng dụng Windows Live Mail 2012

Lưu ý: Mục này chỉ áp dụng cho những người dùng đã lưu trữ email cục bộ trong Thư mục Lưu trữ hoặc đã lưu trữ cục bộ danh bạ trong ứng dụng Windows Live Mail 2012.

Ứng dụng Windows Live Mail 2012 cho phép bạn di chuyển email ra khỏi tài khoản Outlook.com và lưu trữ email ngoại tuyến trong các thư mục lưu trữ cục bộ. Tương tự, dữ liệu danh bạ cũng có thể được lưu trữ cục bộ ngoại tuyến. Nếu bạn đã sử dụng tính năng này để di chuyển dữ liệu ra khỏi tài khoản Outlook.com, chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển dữ liệu đó trở lại tài khoản Outlook.com của mình trước khi nâng cấp để dữ liệu có thể đồng bộ hóa với mọi ứng dụng email mới mà bạn có thể muốn sử dụng. Các bước mô tả cách di chuyển dữ liệu sau sẽ đảm bảo rằng dữ liệu của bạn có thể truy nhập được trong tài khoản Outlook.com qua trình duyệt web và trong ứng dụng email mới của bạn khi bạn kết nối với tài khoản Outlook.com.

Di chuyển dữ liệu đến ứng dụng Thư dành cho Windows

Làm theo các bước này để di chuyển dữ liệu được lưu trữ nội bộ từ ứng dụng Windows Live Mail 2012 đến tài khoản Outlook.com. Hoàn thành việc này trước khi diễn ra việc nâng cấp tài khoản bắt đầu vào cuối Tháng Sáu 2016:

Đối với email được lưu trữ cục bộ

 1. Mở ứng dụng email Windows Live Mail 2012.

 2. Tạo một hoặc nhiều thư mục trong danh sách thư mục đồng bộ hóa với tài khoản Outlook.com của bạn. Tài khoản Outlook.com của bạn có thể có dạng @outlook.com, @hotmail.com, @live.com hoặc @msn.com. Tài khoản đó có thể cũng được gọi là tài khoản Windows Live hoặc Microsoft.

 3. Trong danh sách Thư mục Lưu trữ, mở thư mục chứa các email mà bạn muốn di chuyển.

 4. Chọn tất cả thư (Ctrl+A) trong thư mục cục bộ, rồi kéo và thả hoặc sao chép/dán email vào thư mục mới được tạo ở bước 2. Thực hiện bước này cho mọi Thư mục Lưu trữ cục bộ mà bạn muốn tải lên tài khoản Outlook.com của mình.

 5. Đồng bộ hóa tài khoản email của bạn để tạo các thư mục trên Outlook.com và tải lên các email.

 6. Đăng nhập vào tài khoản email của bạn trên trình duyệt web tại www.outlook.com để xác nhận rằng email đã được tải lên.

Đối với danh bạ được lưu trữ cục bộ

 1. Xuất danh bạ được lưu trữ cục bộ từ Windows Live Mail 2012.

  1. Mở ứng dụng email Windows Live Mail 2012.

  2. Chọn Danh bạ.

  3. Chọn danh bạ được lưu trữ cục bộ mà bạn muốn tải lên.

  4. Bấm vào Xuất trên dải băng.

  5. Chọn định dạng tệp .csv trong menu thả xuống.

  6. Bấm vào Duyệt, rồi chọn vị trí lưu danh bạ của bạn.

  7. Nhập tên tệp, rồi bấm vào Lưu.

  8. Bấm vào Tiếp theo, rồi chọn các hộp kiểm cạnh các trường mà bạn muốn xuất. Chỉ những trường được chọn mới được xuất nên hãy đảm bảo chọn mọi nội dung mà bạn có thể muốn có sau này.

  9. Bấm Kết thúc.

 2. Nhập tệp .csv vào Mọi người (danh bạ) trên web.

  1. Đăng nhập vào tài khoản email của bạn trên trình duyệt web tại www.outlook.com.

  2. Bấm vào biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng, rồi chọn Mọi người.

   Lát xếp Mọi người trên Outlook.com

  3. Bấm vào Bắt đầu nhập để nhập danh bạ trên trang chính của Mọi người.

   Thông báo Nhập danh bạ với mục Bắt đầu nhập được tô sáng

  4. Chọn Windows Live Mail 2012.

  5. Duyệt và chọn tệp được tạo trong các bước trên để Xuất danh bạ được lưu trữ cục bộ.

  6. Bấm vào Tải lên.

   Lưu ý: Các mục lịch không được lưu trữ cục bộ trong Windows Live Mail 2012 khi bạn được kết nối với tài khoản Outlook.com. Khi Windows Live Mail 2012 đồng bộ hóa dữ liệu với tài khoản Outlook.com sau khi bạn đăng nhập bằng địa chỉ email của mình, các mục lịch sẽ được đồng bộ hóa tự động.

Di chuyển dữ liệu đến Outlook 2016 for Windows

Nếu bạn chọn sử dụng ứng dụng Outlook 2016 for Windows, bạn có thể di chuyển dữ liệu trực tiếp từ Windows Live Mail vào Outlook 2016. Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại mục Xuất dữ liệu email, danh bạ và lịch trên Windows Live Mail sang Outlook để tìm hiểu cách di chuyển email và danh bạ sang Outlook 2016.

Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục có quyền truy nhập vào dữ liệu được lưu trữ cục bộ trong Windows Live Mail 2012 sau khi nâng cấp tài khoản Outlook.com.

Các câu hỏi thường gặp

Tại sao Microsoft cần thực hiện thay đổi này?

Chúng tôi đang nâng cấp Outlook.com lên cơ sở hạ tầng mới, hoạt động trên nền tảng Office 365, giúp bạn dễ dàng cộng tác với các tài liệu Office, hoàn thành nhiều việc hơn bằng cách sử dụng phần bổ trợ đối tác và tập trung vào những việc quan trọng. Cơ sở hạ tầng mới này sử dụng giao thức đồng bộ hóa hiện đại giúp mang lại hiệu suất, tính bảo mật và độ tin cậy nâng cao. Windows Live Mail 2012 sử dụng giao thức đồng bộ hóa cũ hơn, không tương thích với cơ sở hạ tầng mới này.

Ai cần thực hiện hành động?

Bất kỳ ai hiện đang sử dụng ứng dụng Windows Live Mail 2012 để kết nối với tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @live.com hoặc @msn.com từ Outlook.com cần chuyển sang ứng dụng email thay thế hoặc bắt đầu truy nhập email của họ qua trình duyệt web. Những người sử dụng ứng dụng Windows Live Mail 2012 để kết nối với các dịch vụ email không phải Outlook.com, bao gồm Gmail, Yahoo Mail hoặc những ứng dụng khác sử dụng giao thức POP3 hoặc IMAP, không cần thực hiện hành động. Người dùng Outlook.com không sử dụng ứng dụng Windows Live Mail 2012 cũng không cần thực hiện hành động.

Tôi đang gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng thư trên Windows. Có ai đó ở Microsoft giúp tôi không?

Nếu bạn cần trợ giúp kỹ thuật, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi trong Diễn đàn cộng đồng Thư trên Windows 8.1 hoặc Diễn đàn cộng đồng Thư trên Windows 10.

Tôi có những tùy chọn nào nếu tôi đang sử dụng Windows 7 và không thể nâng cấp lên phiên bản Windows mới hơn để sử dụng ứng dụng Thư?

Bạn luôn có thể tiếp tục truy nhập Outlook.com tại www.outlook.com từ trình duyệt web bất kỳ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ứng dụng Outlook 2016, hoạt động trên Windows 7, 8/8.1 và 10. đăng kýOffice 365 bao gồm ứng dụng Outlook 2016 trên máy tính cũng như các ứng dụng hiệu suất khác như Word, PowerPoint, Excel và OneNote.

Tôi phải làm gì nếu có thêm thắc mắc về tài khoản Outlook.com của mình mà chưa được giải đáp tại đây?

Nếu có thêm thắc mắc, bạn có thể tham khảo Trang hỗ trợ Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×