WEIBULL (Hàm WEIBULL)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về phân bố Weibull. Dùng phân bố này trong phân tích độ tin cậy, chẳng hạn như tính toán tuổi thọ trung bình của một thiết bị.

Cú pháp

Hàm WEIBULL (x,alpha,beta,lũy tích)

X    là giá trị để đánh giá hàm.

Alpha    là một tham số để phân bố.

Beta    không phải là một tham số để phân bố.

Tích lũy    sẽ quyết định biểu mẫu của hàm.

Chú thích

 • Nếu x, alpha hoặc beta không phải là số, hàm WEIBULL trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x < 0, hàm WEIBULL trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu alpha ≤ 0 hoặc nếu beta ≤ 0, hàm WEIBULL trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình của hàm phân phối tích lũy Weibull là:

  Phương trình

 • Phương trình của hàm mật độ xác suất Weibull là:

  Phương trình

 • Khi alpha = 1, hàm WEIBULL trả về phân bố hàm mũ, với:

  Phương trình

Ví dụ

X

Alpha

Beta

Công thức

Mô tả (Kết quả)

105

20

100

=WEIBULL([X],[Alpha],[beta],True)

Hàm phân bố tích lũy Weibull cho các đối số đã xác định (0.929581)

105

20

100

=WEIBULL([X],[Alpha],[beta],false)

Hàm mật độ xác suất Weibull cho các đối số đã xác định (0,035589)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×