WEEKDAY (Hàm WEEKDAY)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về thứ trong tuần tương ứng với một ngày. Theo mặc định, thứ được trả về là một số nguyên, từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

Cú pháp

Ngày trong tuần (serial_number,return_type)

Serial_number    là một số tuần tự đại diện cho ngày của ngày mà bạn đang cố gắng tìm.

Return_type    là một số xác định loại giá trị trả về.

Return_type

Số được trả về

1 hoặc bỏ qua

Là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

2

Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật).

3

Là các số từ 0 (thứ hai) đến 6 (chủ nhật).

Chú thích

Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 31 tháng Mười Hai năm 1899 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng Một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng Một năm 1900.

Ví dụ

Trong ví dụ sau đây, ghi chú đó 2/14/2008 Thứ năm.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=WEEKDAY("2/14/2008")

Ngày trong tuần, thể hiện bằng các số từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy) (5)

=WEEKDAY("2/14/2008",2)

Ngày trong tuần thể hiện bằng các số từ 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật) (4)

=WEEKDAY("2/14/2008",3)

Ngày trong tuần thể hiện bằng các số từ 0 (Thứ hai) đến 6 (Chủ nhật) (3)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×