Web kiểm tra tương thích: biểu mẫu và báo cáo lỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này liệt kê biểu mẫu và báo cáo lỗi bạn có thể gặp phải khi bạn chạy bộ kiểm tra tương thích, và cung cấp thông tin có thể giúp bạn giải quyết lỗi.

Để biết thông tin chung về các lỗi kiểm tra tương thích, hãy xem bài viết Web tương thích kiểm tra các lỗi thông thường.

ACCWeb102010

ACCWeb106000

ACCWeb106001

ACCWeb106002

ACCWeb106003

ACCWeb106004

ACCWeb106005

ACCWeb106006

ACCWeb106007

ACCWeb102010

Lỗi văn bản    Thuộc tính giá trị phải là 0 là tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Điều khiển đệm trong báo cáo phải là số 0.

Việc cần làm    Loại bỏ phần đệm các điều khiển trong báo cáo.

Đầu Trang

ACCWeb106000

Lỗi văn bản    Sự kiện không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Sự kiện đã xác định không được hỗ trợ trong cơ sở dữ liệu Web.

Việc cần làm    Sử dụng một sự kiện được hỗ trợ thay vào đó. Các sự kiện sau đây được hỗ trợ cho các điều khiển trên biểu mẫu trên Web:

 • AfterUpdate

 • OnApplyFilter

 • Ajax

 • Khi_Bấm

 • OnCurrent

 • OnDblClick

 • OnDirty

 • Khi tải trang

Đầu Trang

ACCWeb106001

Lỗi văn bản    Gắn kết điều khiển không được hỗ trợ trong đầu trang báo cáo, báo cáo đầu trang hoặc chân trang báo cáo.

Điều đó nghĩa là gì    Điều khiển được biểu thị không được hỗ trợ trên Web vì nó được gắn kết một nguồn dữ liệu và nằm ở đầu trang báo cáo, báo cáo đầu trang hoặc chân trang báo cáo.

Việc cần làm    Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thay đổi nguồn điều khiển cho điều khiển để nó là không gắn kết.

 • Di chuyển điều khiển phần chi tiết của báo cáo hoặc chân trang báo cáo.

Đầu Trang

ACCWeb106002

Lỗi văn bản    Thanh dữ liệu định dạng có điều kiện là không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Định dạng có điều kiện được hỗ trợ trên báo cáo web nhưng không phải là các thanh dữ liệu.

Việc cần làm    Xóa bỏ các thanh dữ liệu định dạng có điều kiện trên báo cáo của bạn.

Đầu Trang

ACCWeb106003

Lỗi văn bản    Điều khiển trên biểu mẫu không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Điều khiển biểu mẫu được biểu thị không được hỗ trợ trên web. Loại điều khiển, sau đây không được hỗ trợ trên biểu mẫu trên Web:

 • Điều khiển

 • Biểu đồ

 • Siêu kết nối

 • EmptyCell

 • Ảnh

 • FrameLine

 • OLEDocument

 • OptionButton

 • OptionGroup

 • Ngắttrang

 • Hình chữ nhật

 • ToggleButton

Việc cần làm    Dùng điều khiển được hỗ trợ thay vào đó. Đây là danh sách các điều khiển hợp lệ trên biểu mẫu:

 • Hộp kiểm

 • ComboBox

 • CommandButton

 • Biểu mẫu

 • FormDetail

 • FormFooter

 • FormHeader

 • Ảnh

 • Nhãn

 • Danh sách

 • NavigationButton

 • NavigationControl

 • Trang

 • Biểu mẫu con

 • TabList

 • Hộp văn bản

 • WebBrowser

Đầu Trang

ACCWeb106004

Lỗi văn bản    Điều khiển trên báo cáo không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Các điều khiển sau đây không được hỗ trợ trên báo cáo web:

 • Điều khiển

 • ActiveX

 • Phần đính kèm

 • Gắn kết khung của đối tượng

 • Nút

 • Biểu đồ

 • ComboBox

 • Chèn ngắt trang

 • Loại bỏ ngắt trang

 • Chèn trang

 • Danh sách

 • Tùy chọn

 • Nhóm tùy chọn

 • Hình chữ nhật

 • Biểu mẫu con

 • Báo cáo con

 • Nút chuyển đổi

 • Khung của đối tượng không gắn kết

Việc cần làm    Xóa điều khiển không được hỗ trợ trên báo cáo web và dùng các điều khiển chỉ sau đây được hỗ trợ:

 • Hộp kiểm

 • Chi tiết

 • Ô trống

 • Chân trang của Nhóm

 • Đầu mục Nhóm

 • Siêu kết nối

 • Ảnh

 • Nhãn

 • Chân trang

 • Đầu trang

 • Báo cáo

 • Chân trang Báo cáo

 • Đầu trang Báo cáo

 • Hộp văn bản

Đầu Trang

ACCWeb106005

Lỗi văn bản    Dạng xem mặc định phải là duy nhất biểu mẫu, biểu mẫu liên tục hoặc biểu dữ liệu được tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Thuộc tính dạng xem mặc định cho biểu mẫu đã xác định được đặt thành giá trị không được hỗ trợ trên biểu mẫu web.

Việc cần làm    Thiết đặt dạng xem mặc định để biểu mẫu đơn, biểu mẫu liên tục hoặc biểu dữ liệu.

Đầu Trang

ACCWeb106006

Lỗi văn bản    Đây là các sự kiện trên báo cáo tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Báo cáo được biểu thị có một thủ tục sự kiện. Báo cáo trên web không hỗ trợ các sự kiện.

Việc cần làm    Loại bỏ tất cả các thủ tục sự kiện từ báo cáo được chỉ định.

Đầu Trang

ACCWeb106007

Lỗi văn bản    Báo cáo với báo cáo con được không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Báo cáo được biểu thị có một báo cáo con. Báo cáo con không được hỗ trợ trên báo cáo web.

Việc cần làm    Loại bỏ điều khiển báo cáo con từ báo cáo.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng báo cáo con điều khiển trên biểu mẫu web.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×