VLOOKUP — Thời điểm và cách thức sử dụng

VLOOKUP: Thời điểm và cách thức sử dụng

Học cách dùng hàm VLOOKUP để tìm dữ liệu trong bảng tính lớn và trên các trang tính khác nhau của sổ làm việc lớn. Các đoạn video sau giải thích từng đối số VLOOKUP và các lỗi cần tránh.

VLOOKUP: Khi nào dùng và dùng như thế nào

Thông tin cơ bản về cách sử dụng hàm VLOOKUP. (2:37)

Excel 2013

Thông tin cơ bản về hàm VLOOKUP

Giải thích về từng tham đối trong hàm. (3:04)

Excel 2013

Tra cứu các giá trị trên một trang tính khác

Cách tìm giá trị trên một trang tính khác. (2:37)

Excel 2013

Sao chép công thức VLOOKUP

Cách sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối để sao chép một công thức xuống một cột. (3:30)

Excel 2013

Trong khóa học này:

Các khóa học khác có trên Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×