×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

View a project document

Projects sometimes come equipped with a lot of documents, from proposals and planning documents, to research and presentations. These documents are stored on a separate site for each project.

 1. Click Projects on the Quick Launch.

  Projects on the Quick Launch

 2. Click the name of a project in the list.

  Project Center

 3. Click Project Site on the Quick Launch.

  Project Site on the Quick Launch

 4. Click Documents on the Quick Launch.

  Documents on the Quick Launch

 5. Click the name of the document in the list, to open it.

  Documents

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×