Video: Xem và chỉnh sửa tài liệu trong OneDrive for Business

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: SkyDrive hiện giờ là OneDrive, và SkyDrive Pro hiện giờ là OneDrive for Business. Đọc thêm về thay đổi này trong Từ SkyDrive đến OneDrive.

Hãy xem video này để biết cách bạn có thể dễ dàng xem và chỉnh sửa các tài liệu trong OneDrive for Business như thế nào. Bạn sẽ biết cách mở và chỉnh sửa các tệp Office, như tài liệu Word và bản trình bày PowerPoint trong thư viện và cách chỉnh sửa những loại tệp khác được lưu trong OneDrive for Business.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×